Home Bots & Bullets Koninklijke Landmacht richt ‘Wapen van de Informatiemanoeuvre’ op

Koninklijke Landmacht richt ‘Wapen van de Informatiemanoeuvre’ op

door Marco van der Hoeven

De landmacht richt op 20 november het nieuwe ‘Wapen van de Informatiemanoeuvre’ op. Dat zal bestaan uit twee nieuwe korpsen: het ‘Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia’ en het ‘Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane’. Het nieuwe wapen moet de positie van de landmacht in het informatiedomein versterken. 

Manoeuvreren met informatie

Door de combinatie van een verslechterende internationale veiligheidssituatie en razendsnelle technologische ontwikkelingen neemt het belang van informatie in conflicten toe. Dit vraagt om zogenoemd informatiegestuurd optreden (IGO) door de krijgsmacht. Militaire eenheden moeten opereren op basis van voldoende en juiste informatie. Ook moeten ze weten hoe in een conflict met informatie is te ‘manoeuvreren’ om zo missiedoelen te behalen en ongewilde nevenschade te voorkomen.

Cognitieve en virtuele dimensie

Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen: “De landmacht levert traditioneel slagkracht in de fysieke dimensie. Die is nog even relevant als voorheen, maar daarnaast wordt slagkracht gevraagd in andere dimensies van de operationele omgeving: de cognitieve en virtuele dimensies. Met het Wapen van de Informatiemanoeuvre ontwikkelen we het informatiegestuurde optreden, zoals ook beschreven in de Defensievisie 2035, en vergroten we onze slagkracht in de cognitieve en virtuele dimensies.”

Risico’s

Door de twee nieuwe korpsen onder een dak te brengen verbetert de samenwerking tussen onze specialisten op het gebied van Inlichtingen & Veiligheid en Communicatie en Engagement. Het verbetert de informatiepositie en het begrip van de omgeving waarin de landmacht wordt ingezet. Dit leidt tot betere besluiten over wapeninzet en/of andere middelen. Het vergroot de kans op succes en verkleint de risico’s voor het personeel.

Namen

Per Koninklijk Besluit heeft Zijne Majesteit de Koning ingestemd met het verbinden van de namen van zijn drie dochters, de prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane, aan eenheden van de Koninklijke Landmacht.  Tegelijkertijd worden de drie bestaande tankregimenten van de Cavalerie samengevoegd onder de nieuwe naam ‘Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia’.

De lange traditie van verbondenheid van de krijgsmacht met het Koninklijk Huis wordt hiermee voortgezet. In namen van regimenten en korpsen komt de verbondenheid vaker tot uitdrukking, maar nooit eerder werden in een keer drie koninklijke namen toegevoegd.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant