Home Geen categorie Techsector worstelt met hoge eisen potentiële werknemers

Techsector worstelt met hoge eisen potentiële werknemers

door Marco van der Hoeven

Terwijl een groot deel van Nederlandse ondernemers kampt met een tekort aan arbeidskrachten, springt de ICT-sector eruit met een specifiek probleem: potentiële werknemers stellen hogere eisen dan bedrijven kunnen of willen bieden. Dit blijkt uit de recente Conjunctuurenquête Nederland.

Drie kwart van de ondernemers meldt een algemeen tekort aan arbeidskrachten aan het begin van het derde kwartaal. Ondanks deze brede uitdaging is het in de ICT-sector waar ondernemers bovengemiddeld vaak worden geconfronteerd met kandidaten die hogere eisen stellen. Het personeelstekort blijft een zorgwekkend issue, vooral nu 36 procent van de ondernemers aangeeft dat de werkdruk onder hun personeel is toegenomen door het gebrek aan arbeidskrachten.

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) – een initiatief van het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW – laat verder zien dat 40 procent van de ondernemers dit tekort als hun voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering ervaart. Na het opheffen van de meeste coronabeperkingen in 2021 steeg het aantal ondernemers dat arbeidstekorten als hun grootste zorg zag sterk, met name in sectoren zoals de horeca, zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag.

Voor de bedrijfstak “Informatie en communicatie” zijn de belemmeringen als volgt:

  1. Gebrek aan scholing/kwalificaties/ervaring van potentiële arbeidkrachten: 12,9% van de bedrijven in deze sector geeft aan dat een gebrek aan geschikte scholing, kwalificaties of ervaring een belemmering vormt bij het werven van nieuw personeel. Dit suggereert dat er in de informatie- en communicatiesector een behoefte is aan specifieke vaardigheden of ervaring die niet gemakkelijk te vinden zijn onder de beschikbare arbeidskrachten.
  2. Potentiële arbeidkrachten stellen hogere eisen dan het bedrijf kan of wil bieden: Dit is de meest voorkomende belemmering in deze sector, waarbij 23,4% van de bedrijven aangeeft dat sollicitanten eisen stellen (zoals salaris, voordelen of werkomstandigheden) die het bedrijf niet kan of wil vervullen. Dit kan duiden op een concurrentie tussen bedrijven om het meest gekwalificeerde personeel aan te trekken, wat leidt tot hogere verwachtingen van potentiële werknemers.
  3. Potentiële arbeidskrachten kiezen meer voor werk buiten de sector: Slechts 2,0% van de bedrijven in de informatie- en communicatiesector ziet dit als een belemmering. Dit lage percentage suggereert dat de sector aantrekkelijk blijft voor potentiële werknemers en dat er minder zorgen zijn over de overstap van arbeidskrachten naar andere sectoren.

Terwijl de arbeidsmarkt blijft fluctueren, zullen vooral bedrijven in de ICT-sector nieuwe strategieën moeten ontwikkelen om concurrerend te blijven en aan de eisen van moderne werknemers te voldoen.

Misschien vind je deze berichten ook interessant