Home Geen categorie ‘Te weinig durfkapitaal voor startups’

‘Te weinig durfkapitaal voor startups’

door Pieter Werner

Onderzoek door softwareontwikkelaar Klippa laat zien dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse startups en scale-ups te kampen heeft met uitdagingen vanwege een tekort aan durfkapitaal. Uit de enquête bleek dat 36% van deze bedrijven het gebrek aan investeringskapitaal als hun voornaamste hindernis beschouwt. Deze situatie is met name kritiek omdat voldoende kapitaal een fundamentele noodzaak is voor groei en productontwikkeling.

Interessant is dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat dit probleem niet speelt bij middelgrote en grote ondernemingen in Nederland. Geen enkele manager uit deze sectoren noemde een tekort aan kapitaal als een huidige uitdaging, wat wijst op stabielere inkomstenstromen en toegang tot meer diverse financieringsbronnen bij gevestigde bedrijven.

Daarnaast toont aanvullend onderzoek van Golden Egg Check aan dat de investeringen in jonge bedrijven in het voorgaande jaar met 27% zijn gedaald in vergelijking met 2022. Deze daling kan wijzen op een veranderend investeringsklimaat of andere externe economische factoren die van invloed zijn op de beschikbaarheid van kapitaal voor startups en scale-ups.

Het onderzoek van Klippa geeft ook inzicht in andere uitdagingen die bedrijven ondervinden. Bijna de helft van de bestuurders in het MKB en grote ondernemingen (47%) geeft aan dat het vinden van geschikt personeel hun grootste uitdaging is. Dit in tegenstelling tot startups en scale-ups, waar slechts 24% van de respondenten het arbeidstekort als een belangrijk probleem ziet.

De C-Level Insights-enquête van Klippa is ingevuld door een diverse groep managers, waaronder een meerderheid van CEO’s (60%), gevolgd door CTO’s (11%), CFO’s (9%) en andere leden van het hoger management. Deze managers zijn werkzaam in 18 verschillende sectoren en vertegenwoordigen organisaties van uiteenlopende groottes, variërend van kleine en middelgrote bedrijven tot grote ondernemingen met jaaromzetten van meer dan $1 miljard.

Misschien vind je deze berichten ook interessant