Home Geen categorie CBS: Duurzaamheid steeds belangrijker bij investeringen in technologie

CBS: Duurzaamheid steeds belangrijker bij investeringen in technologie

door Pieter Werner

Bijna de helft van de bedrijven (48 procent) zei in 2022 bij het aanschaffen van ICTdiensten of systemen rekening te houden met de impact op het milieu, of gaf aan maatregelen te nemen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken (47 procent). Het zijn vooral de grote bedrijven die kiezen voor een meer milieuvriendelijke aanpak, blijkt uit cijfers van het CBS.

Bij bedrijven met tien of meer werkzame personen in de energie en watersector werd in 2022 bij de keuze voor aan te schaffen ICT‐diensten of ICT‐systemen het vaakst (58 procent) rekening gehouden met de impact op het milieu. In de ICT-sector, de informatie en communicatiesector en bij financiële instellingen, werden het vaakst maatregelen genomen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken. In de horeca werden relatief weinig milieumaatregelen genomen in relatie tot ICT.

De grotere bedrijven (500 werknemers of meer) namen met 67 procent vaker maatregelen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beperken dan kleine bedrijven met tien tot twintig werknemers (44 procent). Ook werd er door de grotere bedrijven vaker rekening gehouden met de impact op het milieu bij aanschaf van ICT‐diensten of ‐systemen (69 tegen 44 procent).

Van de bedrijven koos 73 procent in 2022 voor een duurzame afvoer van ICT-apparatuur, wanneer deze niet langer werd gebruikt. Bedrijven in de energie en watersector (82 procent) en in de gezondheidszorg (81 procent) kozen het vaakst voor een verantwoorde manier van afvoeren.

Door 40 procent van de bedrijven werd ICT-apparatuur behouden nadat deze niet meer werd gebruikt, bijvoorbeeld als bron van reserve‐onderdelen. Soms wordt ICT- apparatuur bewaard om onthulling van gevoelige informatie te voorkomen. In de ICT-sector werd niet meer gebruikte ICT-apparatuur het vaakst bewaard door het bedrijf.

Door 30 procent van de bedrijven werd afgedankte ICT-apparatuur verkocht, teruggestuurd aan een leasebedrijf, of weggegeven.

Nederland behoorde in 2022 tot de top drie van EU-landen met het hoogste aandeel bedrijven dat maatregelen neemt om het papierverbruik te beperken (75 procent). Alleen in Oostenrijk (78 procent) en Finland (76 procent) was dit aandeel hoger. Het EU-27 gemiddelde is 66 procent.

Bij de aanschaf van ICT-apparatuur zijn Nederlandse bedrijven juist weinig milieubewust ten opzichte van andere EU-landen. Waar in de EU-27 gemiddeld 58 procent van de bedrijven milieubewuste keuzes maakte bij ICT-aanschaf, was dat in Nederland bij 48 procent van de bedrijven het geval. In Portugal en Italië hielden bedrijven het vaakst rekening met het milieu bij aanschaf van ICT-apparatuur (beide 75 procent).

Ook op de duurzame afvoer van ICT-apparatuur scoorde Nederland, met 73 procent van de bedrijven die hiervoor kiest, lager dan gemiddeld in de EU (77 procent). Ook het behouden van ICT-apparatuur werd door Nederlandse bedrijven (41 procent) minder vaak gedaan dan gemiddeld in de EU (50 procent).

 

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant