Home Bots & Bullets Ministerie van Defensie intensiveert focus op autonome wapentechnologie

Ministerie van Defensie intensiveert focus op autonome wapentechnologie

door Marco van der Hoeven

Het Ministerie van Defensie heeft in de gisteren gepubliceerde begroting een duidelijke intentie uitgesproken om in 2024 verder te investeren in onderzoek en technologieontwikkeling (R&T). Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van autonome systemen, zoals robotica en kunstmatige intelligentie.

Uit de “Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek” blijkt dat er een versterkte samenwerking met kennis- en innovatiepartners wordt nagestreefd. Specifieke aandacht gaat uit naar het stimuleren van samenwerkingsverbanden zoals Brainport, Nederland Radarland en Brightlands, waarbij de focus zal liggen op maritieme systemen, ruimtetechnologie, sensoren, nieuwe materialen en technieken, en kwantum en fotonica.

Opvallend is de expliciete vermelding van autonome wapentechnologie. Dit onderstreept de ambitie van het ministerie om op dit vlak een significante vooruitgang te boeken. De exacte details van deze ontwikkelingen zullen de Tweede Kamer nog in een aparte brief bereiken.

De defensiebegroting benadrukt verder het belang van het versterken van de innovatiecentra van defensieonderdelen en het ondersteunen van het bedrijfsleven, met name MKB’s en start-ups, in hun samenwerking met defensie.

Daarnaast speelt het Ministerie van Defensie een actieve rol in Europese en NAVO innovatie-initiatieven. Door middel van samenwerking met instanties zoals de Hub for EU Defence Innovation van het Europees Defensie Agentschap en de NAVO Defense Accelerator for the North Atlantic, wordt niet alleen internationale samenwerking bevorderd, maar ook de positie van Nederlandse kennis- en innovatiepartners versterkt.

In lijn met deze ontwikkelingen zal het ministerie nauw samenwerken met kennisinstituten, denktanks en academische partners in Nederland en Europa. Hierbij zal onder andere de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een rol spelen.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant