Home Bots in Society Kabinet erkent invloed AI en digitalisering

Kabinet erkent invloed AI en digitalisering

door Marco van der Hoeven

Voor het eerst heeft de koning in zijn troonrede gesproken over de grote impact van AI. ook digitalisering in bredere zin krijgt dit jaar veel aandacht in de Rijksbegroting. Zo erkent het Ministerie van Economische Zaken (EZK) de kansen die de digitale transitie biedt voor de Nederlandse economie en maatschappij, en zijn de plannen erop gericht die kansen te benutten. 

Voor het eerst is AI doorgedrongen tot de troonrede. Het staatshoofd zei gisteren: “Digitalisering en kunstmatige intelligentie leiden tot nieuwe kansen en risico’s op het gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs en economie. Het kabinet zet stappen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en vertrouwd kan meedoen, onder meer door mensen te helpen digitale vaardigheden op te doen.”

Deze snelle technologische ontwikkelingen vragen om adaptief vermogen van zowel bedrijven als de samenleving als geheel, blijkt ook uit de plannen van het Ministerie van Economische Zaken. De strategie van het EZK voor de komende jaren is gericht op het stimuleren van digitale innovatie en vaardigheden, het creëren van geschikte randvoorwaarden voor functionerende digitale markten, het versterken van een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur en het accentueren van cybersecurity.

Deze strategie is in lijn met de aanbevelingen van de Europese Commissie voor 2023-2024, waarin lidstaten worden aangespoord om hun investeringen te richten op de groene en digitale transitie, met een bijzondere nadruk op de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Het Ministerie van EZK heeft al significante stappen ondernomen in deze richting. Via het Nationaal Groeifonds zijn er investeringen gedaan in kunstmatige intelligentie en onderwijsinnovatie, zoals het AiNed investeringsprogramma en NOLAI.

Bovendien wordt binnen de EZK-begroting extra nadruk gelegd op het DIGITAL Europe programma, dat zich richt op de verdere uitrol en implementatie van digitale strategieën. Dit illustreert de prioriteit die het ministerie geeft aan de digitale transitie.

In februari 2023 werd tevens het actieplan ‘groene en digitale banen’ gelanceerd, dat zich focust op het stimuleren van bètatechnisch onderwijs en het vergroten van de instroom in de technische arbeidsmarkt. Met deze initiatieven komt het kabinet tegemoet aan de eerdere motie Schouw.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant