Home Bots & Business AI domineert AWS Summit 2024

AI domineert AWS Summit 2024

door Marco van der Hoeven

Tijdens de AWS Summit 2024 in de RAI stond de rol impact van AI op bedrijfsvoering centraal, en de rol die AWS hierbij voor zichzelf ziet om die ingrijpende transformatie te faciliteren. Meer dan 6.000 mensen waren naar Amsterdam gekomen om de vele presentaties en demonstraties daarover bij te wonen.

Danielle Gorlick, Algemeen Directeur van AWS Benelux, ,besprak in haar keynote de groei van AI in de Benelux-regio.  43% van de bedrijven in de Benelux gebruikt al AI al gebruiken – een percentage dat hoger ligt dan het EU-gemiddelde. Een belangrijke hindernis hierbij is het nijpende tekort aan AI-vaardigheden in deze regio. AWS wil daarom tot 2025 29 miljoen mensen opleiden, met programma’s als AWS Restart. Ook duurzaamheid kwam aan bod, met aks casus WeTransfer, dat met AI-tools van AWS hun carbon footprint met 78% zegt te hebben verlaagd.

Revolutie

Weiss noemde op de lancering van AWS Lambda, ongeveer tien jaar geleden als een cruciaal moment in de evolutie van cloud computing. Dit was volgens haar het begin van het serverloze tijdperk, waarbij het beheer van servers en de daarmee samenhangende infrastructuur wordt geëlimineerd. Dit maakte het mogelijk voor ontwikkelaars om zich meer te richten op de creatie en implementatie van hun applicaties.

Als voorbeeld van de rol die AWS speelt hierin noemde zij de snelle ontwikkeling van het mRNA COVID-vaccin met behulp van AWS machine learning technologie. Een ander voorbeeld is de manier waarop Netflix AWS-diensten gebruikt voor het wereldwijd streamen van content.

Dit toont volgens Weiss de potentie van AI om diepgaand redeneren en geavanceerd probleemoplossend vermogen toe te voegen aan software. Deze ontwikkeling zal veel impact hebben op diverse sectoren, waarbij AI gebruikt wordt voor complexere en geavanceerde toepassingen dan tot nu toe het geval was.

Infrastructuur voor AI-Modellen

De benadering van AWS omvat een gelaagde infrastructuur voor het trainen en in productie nemen van cognitieve en grote taalmodellen. De basislaag bestaat uit de benodigde infrastructuur, met diensten zoals SageMaker die het bouwen en trainen van AI-modellen vereenvoudigen. Deze AI-workloads vereisen substantiële rekenkracht, ondersteund door efficiënte en kosteneffectieve NVIDIA GPU’s en andere AWS-technologieën.

AWS streeft ernaar AI toegankelijker te maken voor bedrijven door op maat gemaakte oplossingen te bieden. Met hun netwerkmogelijkheden en ondersteuning van grote GPU-clusters, is AWS in staat om grote en complexe werklasten te beheren.Duurzaamheid

De afgelopen vijf jaar heeft AWS aanzienlijke investeringen gedaan in aangepaste siliciumtechnologieën, wat heeft geleid tot lagere kosten in zowel ML-training als -inference, met respectievelijk 50% en 40%. Deze ontwikkelingen gaan ook gepaard met een focus op het verminderen van de energievereisten voor het trainen en gebruiken van AI-modellen.

Amazon Bedrock is een sleutelelement in de AI-strategie van AWS. Dit volledig beheerde platform maakt het voor klanten eenvoudiger om generatieve AI-toepassingen te bouwen en te schalen, ondersteund door een reeks van AI-modellen en een verenigde API. Deze service biedt flexibiliteit om verschillende modellen te gebruiken voor diverse use cases.

Verantwoord Gebruik van AI

AWS benadrukt het belang van veilig en verantwoord gebruik van AI. Amazon Bedrock bevat tools om generatieve AI-toepassingen te monitoren en risico’s te beperken, wat aansluit bij het streven naar betrouwbare en verantwoordelijke AI.

AWS onderstreept het belang van toegankelijke, actuele en ontdekbare data voor de effectiviteit van AI. Het beschikbaar maken van data in de cloud wordt gezien als een essentiële stap in het succesvol toepassen van AI binnen bedrijfsprocessen.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant