Home Bots & Business Visie: Wat is Intelligence Automation?

Visie: Wat is Intelligence Automation?

door Gastauteur

Zoekt u online naar de term Intelligence Automation dan krijgt u diverse definities van dit begrip. Intelligent Automation (IA) is een verzamelnaam voor nieuwe technologieën die ondernemingen in staat stellen hun bedrijfsprocessen te digitaliseren.

Volgens Maurice op het Veld (partner bij KPMG en verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van Data & Analytics, AI en IA) worstelt een ruime meerderheid van de bedrijven met de vraag op welke wijze zij in staat zijn om het meeste voordeel te halen uit nieuwe technologieën. Echte intelligente automation staat dus nog in de kinderschoenen.

Intelligence Automation bestaat uit meerdere technologiën:
  1. Business Process Management (BPM): is een procesautomatisering technologie die de efficiënte van mensen, systemen en gegevens omvat. Het doel is ervoor zorgen dat operationele en bedrijfsprocesinfrastructuur solide is.
  2. Robotic Process Automation (RPA): is een technologie die tot doel heeft menselijke tussenkomst in computertoepassingen te verminderen, vooral bij repetitieve taken die weinig variatie bevatten.
  3. Artificial Intelligence (AI): is de simulatie van menselijke intelligentie door machines.
  4. Integrations: is de verbinding en integratie tussen systemen. Dit is een van de grootste problemen omdat elk systeem of software zijn eigen bijzonderheden heeft.
De technologieën van Intelligence Automation

Laten we beginnen met welke technologieën Peacock schaart onder de term Intelligence Automation. Dit zijn de technologieën waar wij iedere dag mee werken en die ook prima passen in de definitie van KPMG:

  1. Business Intelligence (BI): Gartner omschrijft BI als een overkoepelende term waarmee applicaties, infrastructuur en hulpmiddelen, en aangeraden werkwijzen worden bedoeld, die als doel hebben om gegevens beschikbaar te stellen ten einde de juiste beslissingen te nemen op basis van correcte, betrouwbare informatie. Wij zien BI als een onderdeel van Business Process Managmenet (BPM). Klassieke BPM-technieken voor procesanalyse en herontwerp maken geen gebruik van grote hoeveelheden data. BI daarentegen leeft van data en draagt bij aan BPM.
  2. Robotic Process Automation (RPA): RPA stelt u in staat om zonder ingrijpende IT- wijzigingen routinematige processen te automatiseren. RPA is een software robot die op een server of pc wordt geïnstalleerd en vanuit daar in de user interface rule-based werkzaamheden gaat uitvoeren. Deze software robot is als het ware een virtuele medewerker die alle digitale werkzaamheden met een repeterend karakter kan uitvoeren. Dit zijn werkzaamheden die veel voorkomen, weinig waarde toevoegen, maar wel veel tijd kosten. Het zijn werkzaamheden waarbij veel handmatige handelingen worden uitgevoerd en verschillende applicaties en systemen worden gebruikt.
  3. Artificial Intelligence (AI): Artificial Intelligence bevat meerdere componenten, waaronder Machine learning (ML), Deep Learning, Natural Language Processing (NL), en Visual Recognition. Artificial Intelligence stelt uw organisatie in staat om op basis van variabelen voorspellingen te doen en daarop in te spelen. Inmiddels maakt bijna iedereen gebruik van AI. Zijn het niet de virtuele assistenten zoals Siri, Google Now en Alexa of de chatbots van de klantservices bij verschillende websites, dan zijn het wel de aanbevelingen op Spotify en Netflix. Artificial Intelligence passen wij tot nu toe op kleine schaal toe, maar wordt naar verwachting in de toekomst een groter aspect van onze dienstverlening.
Intelligence Automation volgens Peacock

We vertalen data naar informatie. Op basis van de informatie wordt kennis en inzichten gegenereerd en hierop nemen organisatie beslissingen. Als Business Intelligence is ingericht, blijven er processen over die efficiënter moeten en geen fouten mogen bevatten. Dit realiseert u door het inzetten van RPA. Binnen zowel BI als RPA kan AI worden ingezet om de toepassingsmogelijkheden te vergroten en de kwaliteit te verbeteren.

Onze definitie van Intelligence Automation is als volgt:

Intelligence Automation is de sleutel naar kwalitatieve context, overzicht en inzicht in beschikbare data en processen en daarmee naar efficiëntie, kwaliteitsverbetering en minder bedrijfskosten. Bedrijven zetten Intelligence Automation in om slim, snel en foutloos te reageren op veranderende omstandigheden.

 Waar te beginnen als organisatie?

Begin als organisatie met één van de twee oplossingen. Begin met BI als u als organisatie wilt sturen op basis van betrouwbare en volledige data uit verschillende bronsystemen. Begin met RPA als er nog veel routinematige werkzaamheden plaatsvinden, die wat betreft efficiënte en/of kwaliteit verbeterd moeten worden!  

Is het alleen een hippe fancy term of gaat het uw organisatie ook iets aan?

Intelligence automation gaat elke organisatie aan. Als het nu nog niet het geval is dan is dat op korte termijn wel het geval. Zowel BI als RPA is iets wat uw organisatie bezighoudt of op termijn gaat bezighouden. De meeste organisaties weten wat BI is en maken gebruik van BI of zijn bezig met de inrichting van BI. RPA is daarentegen voor veel organisaties nog een relatief onbekende technologie. Gelukkig zien steeds meer organisaties de toegevoegde waarde van RPA in. Wat denkt u, gaat Intelligence Automation uw organisatie veranderen?

Niels van den Berg, Peacock

Dit artikel verscheen eerder hier

Misschien vind je deze berichten ook interessant