Home Bots in Beeld AI-filmfestival verbindt kunst en wetenschap

AI-filmfestival verbindt kunst en wetenschap

door Marco van der Hoeven

Van 26 t/m 29 augustus 2021 vindt in Den Bosch het International Data Science Film Festival plaats, het eerste filmfestival ter wereld dat zich volledig richt op Data Science en AI. Rocking Robots is mediapartner van dit unieke evenement, en sprak met initiatiefnemer Peter de Kock. “Over de rol van datascience in onze toekomst willen we tijdens het filmfestival de discussie aangaan.”

Initiatiefnemer Peter de Kock is zelf vijftien jaar filmmaker geweest, voordat hij een carrière begon in data-analytics. Eerst heeft hij bij de politie gewerkt, waar hij onder meer promotie-onderzoek heeft gedaan naar het voorspellen van crimineel gedrag op basis van scenario’s. Dit is voor de politie zo waardevol gebleken dat hij dit heeft vervat in een software-applicatie, die hij nu in het bedrijf Pandora Intelligence wereldwijd aanbiedt aan overheden en bedrijven.

Tegelijkertijd is hij bij JADS, opgezet door de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, Professor of Practice geworden, met als doel om de academische wereld te verbinden met de wereld buiten de universiteiten. “Uit die doelstelling is dit filmfestival voortgekomen”, zegt hij. “We willen hiermee kunst en wetenschap met elkaar verbinden”.

Data en veiligheid

“We streven ernaar om de discussie op gang te brengen over datascience en veiligheid. Als mens zijn we heel makkelijk met het weggeven van onze data aan bedrijven als Google en Facebook. Maar tegelijkertijd zijn we, zeker in Nederland, heel terughoudend met de data die we ter beschikking stellen aan onze democratisch gekozen overheid. Dat vind ik opmerkelijk, en over die rol van datascience in onze toekomst willen we tijdens het filmfestival de discussie aangaan.”

In het gebruik van datascience ziet hij een groot verschil tussen innovatieve bedrijven en de overheid. “Innovatieve bedrijven hebben de rol van datascience ontdekt, ze zien er de waarde van en investeren er fors in. Bij de overheid zien we een omgekeerde beweging. Ze zien dat data belangrijk is, en dat ook zal blijven. Maar in de omgang ermee zie je terughoudendheid, angst en onkunde.”

Kloof

Door dit verschil wordt de kloof tussen de overheid en private partijen volgens hem steeds groter. “Daar maak ik me zorgen over. Niet voor niets is de ondertitel van het filmfestival Enhancing Brightness. We willen mensen bewuster maken, ze een mening laten vormen en het debat laten aangaan over de manier waarop datascience onze samenleving vorm geeft.”

Dat er soms angst bestaat voor vergaande AI-technologie is volgens hem niet vreemd. “Ik denk dat het goed is dat er terughoudendheid is, dat is realistisch. Het is wel goed om te kijken aan wie je die data geeft. Op dit moment heeft Google meer data over de inwoners van Nederland dan de Nederlandse overheid zelf. Die data kan in theorie worden gebruikt om zaken in de maatschappij te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Er is bijvoorbeeld enige tijd geleden een moord opgelost door data die Google wel had, en de politie niet. Dat is fascinerend.”

Overheid

In de omgang met data kan  de overheid nog veel leren, onder meer van kennisinstellingen en bedrijven. “De gretigheid om dingen te ontdekken en te proberen die is er daar wel, en veel te weinig bij de overheid. Kijk naar de wensen van de samenleving, kijk naar de mogelijkheden, en kijk welke regelgeving daarbij past. Dat vraagt om vooruit kijken.”

Die visie op de vraag welke rol data gaat spelen in onze toekomst wordt ook weerspiegeld in het programma van het filmfestival. Niet alleen in de films, maar ook de introducties vooraf en discussies na afloop die tijdens het evenement worden georganiseerd. “Alle films zijn geselecteerd omdat ze een discussie kunnen losmaken over diverse aspecten van data. We richten ons daarbij op een breed publiek, zeker niet alleen op data scientists.”

Matrix

Gevraagd naar de boodschap die de bezoekers mee zouden moeten krijgen antwoordt hij met een analogie met de filmwereld: “In The Matrix komt een scene voor met de vraag of je de rode of de blauwe pil neemt,. De ene zorgt voor een zalig gevoel, maar ook onwetendheid. De andere is de pil van  kennis, wat met zich meebrengt dat er onrust en angst ontstaat. Ik hoop dat mensen toch iets van die rode pil nemen, en na het filmfestival anders kijken naar data, wat slimmer omgaan met deze technologieën, en zich betrokken voelen bij de manier waarop deze technologie onze toekomst vorm geeft.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant