Home Bots & Bullets Technologie drijft defensie-samenwerking

Technologie drijft defensie-samenwerking

door Marco van der Hoeven

Morgen ondertekenen Christophe van der Maat (staatssecretaris van Defensie), Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant), Brigit van Dijk – van de Reijt (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Paul van Nunen namens Brainport Development een intentieverklaring innovatie. Deze partijen willen hiermee hun krachten bundelen voor innovatie van de Nederlandse defensie.

Geopolitieke spanningen laten volgens de deelnemers zien dat moet worden gewerkt aan een betere bescherming van inwoners en van kwetsbare technologie. Defensie transformeert naar een moderne, technologisch hoogwaardige organisatie met een sneller reactievermogen, groter aanpassingsvermogen en betere gevechtskracht, handelend op basis van de beste informatie. Daarbij ligt de focus op het creëren van een nieuwe voorsprong in technologie, zodat de organisatie het vermogen heeft om de nationale veiligheid versneld toekomstbestendig te maken. Samenwerking met innovatiepartners is daarbij essentieel.

Strategisch samenwerken

In de regio Brainport vindt veel technologische ontwikkeling plaats. Defensie kent ook al diverse goede initiatieven en samenwerkingen in deze regio, zowel in ontwikkeling van kennis- en technologieontwikkeling als productontwikkeling en innovatie. Zo werkt de luchtmacht bijvoorbeeld samen met diverse bedrijven om de instandhouding van de F35 te verbeteren en onderzoekt Signify de toepassing van communicatie via licht (LiFi) op voertuigen.

Via de op Oirschot gelegen Safety and Security Campus werken zowel defensie als politie, brandweer, douane en gemeente Oirschot gezamenlijk aan innovatie en gedeelde veiligheidsvraagstukken.  De intentieverklaring biedt een startpunt om deze projecten, mensen en kennis met elkaar te verbinden, waardoor samenwerking effectiever en structureler wordt. BOM borgt de aansluiting met andere regio’s in Nederland door afstemming en samenwerking met de landelijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

De samenwerking start direct met een eerste fase van twee jaar. Hierin wordt onderzocht hoe er effectief samengewerkt kan worden. De partijen beogen voor de zomer met de eerste projecten aan de slag te gaan. Tegelijkertijd wordt gekeken naar welke capaciteiten (kennis, mensen en middelen) nodig en voor langere tijd beschikbaar zijn.

 Perspectief

De samenwerking draagt niet alleen bij aan de innovatiekracht van Defensie, maar ook aan versterking van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisklimaat. Het investeren in nieuwe samenwerkingen en ecosystemen in technologieontwikkeling versnelt ontwikkelingen en versterkt de positie van zowel bestaande als nieuwe partners. Vervolgens wordt gekeken naar aansluiting van financiële instrumenten. Ook worden kennis- en opleidingsinstituten betrokken om te verkennen waar een betere aansluiting met onderwijs en de arbeidsmarkt mogelijk is.

Misschien vind je deze berichten ook interessant