Home Bots in Society Deense overheid koploper in beleid robotics

Deense overheid koploper in beleid robotics

door Marco van der Hoeven

De Deense minister voor Digitale Zaken en Gendergelijkheid, Marie Bjerre, was de eerste keynote speaker op het European Robotics Forum in Odense, Denemarken. In haar toespraak benadrukte de minister het snelle tempo van technologische vooruitgang en de cruciale rol die de robotica- en kunstmatige intelligentie-industrieën spelen bij het transformeren van de manier waarop we leven en werken.

In tegenstelling tot andere robotica-industrieën die zijn ontstaan als gevolg van de productie-industrie, is de Deense robotica-industrie ontstaan uit een sterke onderzoekstraditie, een schat aan ideeën en het vermogen om zichzelf voortdurend te vernieuwen. Het Deense roboticacluster is ook het resultaat van hard werken en een geweldige traditie geleid door staalwerk in Deense scheepswerven gecombineerd met een bloeiende startup-omgeving.

De minister beschreef hoe de sluiting van een van de meest traditionele sectoren, de Maersk-scheepswerf, de weg vrijmaakte voor de sterke en innovatieve robotica-industrie in Denemarken. Zware lasrobots werden vervangen door lichte en flexibele robots, die passen in moderne productiefaciliteiten.

Maatschappelijke uitdagingen

Ze benadrukte de kansen die robotica en AI bieden om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De minister ziet technologie en digitalisering als een belangrijke oplossing voor sommige van deze uitdagingen en benadrukte de noodzaak voor bedrijven om innovatieve technologieoplossingen te testen en demonstreren in een veilige omgeving.

Ze kondigde ook de lancering aan van de Europese test- en experimentatiefaciliteiten voor AI, waarin Denemarken participeert met een focus op productie en robotica. Het volledige netwerk zal een investering van 220 miljoen euro zijn in de mogelijkheid om AI en robotica te testen en te valideren, wat uiteindelijk zal leiden tot marktkansen in heel Europa. Er zal ook een investering van 7 miljoen euro zijn in de Deense aquatische sector, waarmee sterke samenwerking met Europese partners op het gebied wordt bevestigd.

Betere samenleving

Robotica heeft het potentieel om bij te dragen aan een betere samenleving door hogere productiviteit, zei een spreker op een recente conferentie. Ze benadrukte dat door effectief gebruik van technologie, belangrijke kwesties zoals tekorten aan arbeidskrachten kunnen worden aangepakt, betere werkomstandigheden voor personeel kunnen worden gecreëerd en de kwaliteit van diensten voor burgers kan worden verhoogd.

Bjerre merkte op dat de ontwikkeling en implementatie van robotica en nieuwe technologieën twee kanten van dezelfde medaille zijn. Het is daarom essentieel om technologieën in bedrijven en in de publieke sector te brengen om waarde te creëren door middel van digitalisering. Bedrijven die hebben geïnvesteerd in robotica zien een aanzienlijke groei in omzet en productiviteit.

De minister benadrukte ook dat hoewel het gebruik van robotica in het verleden voornamelijk interessant was voor industriële bedrijven, er tegenwoordig veel verschillende soorten robots zijn, zowel fysiek als softwarematig, die op een veel flexibelere manier kunnen worden gebruikt, zelfs door kleine en middelgrote bedrijven.

MKB

Ze kondigde aan dat kleine en middelgrote ondernemingen (MKB’s) vanaf oktober ondersteuning kunnen aanvragen voor hun toekomstige implementatie van robotica. Dit maakt deel uit van een nationaal programma ter ondersteuning van de digitale transformatie van het MKB, dat een geheel nieuwe oproep voor aanvragen zal lanceren die zich richt op robotica.

Ze benadrukte ook hoe robotica een efficiëntere publieke sector kan creëren die beter in staat is om belangrijke uitdagingen aan te pakken, zoals een groeiende vraag naar gezondheidszorgdiensten. Daartoe is een cross-sectorale samenwerking opgezet. Het 10-jarige plan van de samenwerking voor nieuwe technologie en automatisering heeft als doel om tekorten aan personeel aan te pakken door digitale software-oplossingen te gebruiken en om in de komende tien jaar tot wel 10.000 personen vrij te maken in de publieke sector.

Tot slot sprak Bjerre de hoop uit dat bedrijven en de publieke sector hun gebruik van robotica zullen blijven vergroten en hun ambities nog verder zullen verhogen. Ze sprak ook haar hoop uit dat de nieuwsgierigheid en innovatieve manier van werken in de robotica-cluster zal blijven voortduren en intensiveren, terwijl ze vanuit de overheid haar best zou doen om de best mogelijke randvoorwaarde te creëren.

Photocredits: Anni Norddahl

Misschien vind je deze berichten ook interessant