Home Bots & Business Virtuele handelsmissie AI van start

Virtuele handelsmissie AI van start

door Marco van der Hoeven

Vandaag is de virtuele handelsmissie tussen Nederland en Frankrijk van start gegaan, toegespitst op samenwerking op het gebied van AI. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Cedric O, de Franse Minister van Digitale Zaken, zorgen vanochtend voor de aftrap. Een belangrijk doel van de handelsmissie is om te komen tot een Europees antwoord op de voorsprong die China en de Verenigde Staten hebben op het gebied van AI.

AI zal steeds belangrijker worden voor de welvaart van Nederland en Frankrijk, was de boodschap bij de opening van de handelsmissie AI. Het is daarom zaak om intensief samen te werken, voor zowel overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. De handelsmissie moet deze sectoren, in beide landen, in drie dagen dichter bij elkaar brengen.

Toekomst

Pieter de Gooijer, de ambassadeur van Nederland in Frankrijk, heette tijden zijn opening de deelnemers welkom. Hij wees op het grootschalige investeringsprogramma in AI dat in 2018 gelanceerd is door president Emmanuel Macron, waar over een periode van vijf jaar een bedrag van 1,5 miljard euro voor is vrijgemaakt. Ook in Nederland wordt volgens de ambassadeur fors in AI geïnvesteerd, waar hij overigens geen bedragen bij noemde. “Tijdens de missie brengen we dat samen.”

Global Partnership on AI

Hij wijst erop dat er al veel contact is op het gebied van AI, vooral op het gebied van bilaterale samenwerkingen. Daarnaast is Frankrijk ook wereldwijd een voortrekker op het gebied van AI, onder meer als initiatiefnemer van het Global Partnership on AI, waar ook Nederland zich bij zal aansluiten. Ook wees de ambassadeur op het toegenomen belang van AI in de strijd tegen Covid-19. Het thema Build back better zal volgens hem daarom ook een rol speen in de AI samenwerking tussen Nederland en Frankrijk.

Menselijk

“De samenwerking tussen Nederland en Frankrijk is gebaseerd op gedeelde waarden. We vinden beiden dat AI gebruikt zal moeten worden op menselijk niveau, met respect voor zaken als privacy, ethiek en menselijke waarden. Daar werken we in Europa op samen, èn op bilateraal niveau. Daarom is het om overheid, bedrijven en onderzoekers samen te brengen in deze missie.”

Vertrouwd

“AI is zowel fascinerend als vertrouwd”, vervolgde Mona Keijzer de openingssessie. “Velen van ons hebben slimme technologie geïntegreerd in ons leven. Het is niet meer weg te denken.” Ook zij noemt het indrukwekkende en grootschalige AI-programma dat Frankrijk heeft opgetuigd, en de samenwerking in diverse initiatieven. “Het is goed om hierin samen te werken, in plaats van het alleen te doen.”

Computer says no

Net als bij de lancering van de Nederlandse AI-coalitie deed zij weer een oproep om bij de ontwikkeling van AI rekening te houden met de menselijke maat. Die wens is volgens haar ook een belangrijke reden voor deelname aan internationale initiatieven als het Global Partnership on AI en Horizon 2020 van de Europese Unie: “Wat we willen voorkomen is ‘computer says no’. Wij zitten aan het stuur.”

Concurrentiepositie

Cedric O, de Franse Minister van Digitale Zaken, vervolgde de sessie. “Weinig technologieën hebben zoveel invloed op de concurrentiepositie van onze landen, en op de vorming van de wereld in de toekomst, als AI. Het is dus belangrijk om te investeren in AI, om te komen tot de AI die we willen hebben, en zelf de toekomst van AI vorm te geven. Europa loopt achter in het ontwikkelen van nieuwe technologieën als AI. Maar in Europa groeit het bewustzijn dat we een inhaalslag moeten maken.”

Dominantie

Hij noemt een aantal zaken die de basis vormen van de Franse AI-strategie. “De eerste is dat we mee moeten, play the game. Ondanks de dominantie van de VS en China zijn wij ook in staat om mee te doen, op verschillende gebieden, zoals landbouw, mobiliteit en gezondheidszorg. Zo kunnen we met onze eigen aanpak onze concurrentiepositie verstevigen. Wij moeten zelf aan het roer staan.”

MKB

Daarnaast is volgens hem het zaak om AI te stimuleren in de hele economie. “Veel grote bedrijven ontwikkelen al AI, maar we moeten AI ook stimuleren in kleinere en middelgrote bedrijven. Het gaat om de vorm van AI die wij willen zien. Frankrijk en Canada hebben al het Global Initiative on AI opgezet, waarin wordt samengewerkt tussen publieke en private organisaties. Ik ben blij dat we daarin ook met Nederland kunnen samenwerken.”

Weerstand

Hij constateert in Europa een zekere mate van weerstand tegen AI en robots. “Het is zaak daar iets aan te doen. Wanneer we de wereld willen vormen volgens de Europese waarden moeten we wel de discussie daarover voeren, en dr vraag beantwoorden hoe we AI vorm willen geven, want AI zal ook de samenleving vorm gaan geven. En kijk daarbij niet alleen naar software. Het gaat ook om infrastructuur, van de halfgeleiders van ASML tot het Europese GAIA-X initiatief.

Klik hier voor meer informatie over de digitale AI-handelsmissie naar Frankrijk

Zie ook

Mona Keijzer presenteert Strategisch Actieplan AI

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant