Home Bots & Bullets Kabinet wil verbod op autonome wapens

Kabinet wil verbod op autonome wapens

door Marco van der Hoeven

In een  brief aan de Tweede Kamer hebben de ministers Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) gezegd bijna alle adviezen uit het rapport ‘Autonome wapensystemen: Het belang van reguleren en investeren’ over te nemen. Onderdeel hiervan is het streven naar een verbod op autonome wapensystemen.

Het advies is het werk van een gezamenlijke commissie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)..Zij hebben zich gebogen over technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotica en kwantumtechnologie in relatie tot de ontwikkeling en inzet van autonome wapensystemen in de geopolitieke context.

Het kabinet schaart zich in deze brief achter de volgende adviezen:

 • “Besteed meer aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van autonome wapensystemen.”
 • “Streef actief naar een verbod op volledig autonome wapensystemen.”
 • “Wees actiever in het ontwikkelen van internationale regulering voor de ontwikkeling, de aanschaf en de inzet van gedeeltelijk autonome wapensystemen.”
 • “Roep staten op de uit artikel 36 van het Eerste Additionele Protocol van de Geneefse Conventie volgende verplichting totweapon reviews, uit te voeren dan wel in hun nationale wetgeving op te nemen.”
 • “Houd vast aan het concept van betekenisvolle menselijke
 • controle (meaningful human control — MHC) als uitgangspunt voor deregulering van gedeeltelijk autonome wapensystemen.”
 • “Werk samen met EU-partners, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, en andere NAVO-bondgenoten om te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling en productie van gedeeltelijk autonome systemen (waarbij betekenisvolle menselijke controle goed is belegd), exportcontrole en een investeringsscreening ten aanzien van dual-use technologieën.”
 • “Stimuleer NAVO-bondgenoten om gezamenlijk een belangrijke rol te spelen in het nastreven van interoperabiliteit en standaardisatie op het gebied van disruptieve technologie en gedeeltelijk autonome systemen.”
 • “Maak het concept van explainable AI (kunstmatige intelligentie die uitlegbaar is) tot uitgangspunt van het Nederlandse beleid bij ontwikkeling, aanschaf en gebruik van gedeeltelijk autonome wapensystemen.”
 • “Maak afspraken met het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen over de ontwikkeling en aanbesteding van gedeeltelijk autonome wapensystemen.”
 • “Actualiseer dit advies.”

Gedeeltelijk autonome wapens en onbemande voertuigen zullen echter wel steeds belangrijker worden voor de landsverdediging, blijkt uit de brief:

Het kabinet acht gedeeltelijk autonome wapensystemen onmisbaar voor een technologisch hoogwaardige krijgsmacht ten behoeve van de verdediging van Nederland en het bondgenootschappelijk grondgebied. Het gebruik en de proliferatie van onbemande en autonome wapensystemen neemt zowel bij bondgenoten als opponenten toe. Dit beeld wordt bevestigd tijdens recente en actuele conflicten. Het gebruik van dergelijke systemen leidt tot kortere reactietijden en toenemende onvoorspelbaarheid van de dreiging. De verdediging hiertegen vraagt om informatie gestuurd optreden, verregaande automatisering en interoperabiliteit binnen de NAVO. Ook neemt het belang toe dat eenheden en vitale infrastructuur zichzelf kunnen beschermen tegen deze dreigingen, zodat vrijheid van handelen behouden blijft. Omgekeerd bieden onbemande en autonome wapensystemen een grote meerwaarde aan de informatiepositie en de escalatiedominantie van de krijgsmacht.

Lees de kabinetsreactie hier

Lees het advies hier

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant