Home Bots in Society Zorginstellingen: behoefte aan meer vaardigheden voor digitalisering

Zorginstellingen: behoefte aan meer vaardigheden voor digitalisering

door Pieter Werner

Nederlandse zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg komen capaciteit en vaardigheden te kort om digitaliseringstrajecten succesvol uit te voeren. Dat is de belangrijkste conclusie van het seminar ‘Digitalisering van zorglogistiek, georganiseerd door Bizzomate en Tacstone. 

Deelnemende zorginstellingen werd gevraagd naar de grootste uitdagingen voor hun verdere digitalisering; 57 procent van de respondenten noemt daarbij het gebrek aan vaardigheden en capaciteit als belangrijkste uitdaging. Daarnaast werd gevraagd welke stelling de voortgang van de digitalisering bij de zorginstelling het beste omschrijft. Met 34 procent geeft ruim een derde van de deelnemers aan een duidelijk plan voor digitalisering van hun bedrijfsprocessen te hebben gemaakt, en gestart te zijn met de uitvoering. 28 procent zegt nog bezig te zijn met de ontwikkeling van hun visie hierop.

Charles Bronzwaer, partner bij Bizzomate is niet verrast door de uitkomst: “Zorginstellingen hebben te maken met een aantal specifieke uitdagingen, zoals de toenemende regeldruk, veranderende wet- en regelgeving en lange wachtlijsten. Daardoor voelt iedere instelling inmiddels de noodzaak van doelgerichte automatisering wel. Veel organisaties weten welke kant ze op willen, maar de uitvoering blijkt vaak een lastig te nemen horde. Uit ons onderzoek blijkt dat verschillende factoren hierbij een rol spelen, zoals gebrek aan ontwikkelkracht, oude legacy software die in de weg zit, of een haperende samenwerking tussen IT en de werkvloer.”

Digitalisering bedrijfsprocessen

Ruim 80 procent van de zorginstellingen geeft aan het eens te zijn met de stelling dat er meerdere processen in de organisatie gedigitaliseerd, geoptimaliseerd of zelfs geautomatiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd geeft bijna 55 procent van de instellingen aan dat het beheer van taken en processen nog regelmatig gebeurt met behulp van gedeelde mailboxen en in spreadsheets.

Bronzwaer: “Het gedecentraliseerd werken met bijvoorbeeld Excel is vaak het resultaat van een keuze om de digitalisering van processen die uniek zijn voor een instelling deels neer te leggen bij makers van standaard software. Hierdoor worden die processen vaak niet optimaal gedigitaliseerd, worden tijdelijke oplossingen permanent en resulteert dit in processen die uiteindelijk niet veel efficiënter worden. Door te kiezen voor maatwerk applicaties op basis van low-code is het mogelijk om applicaties sneller, op een visuele wijze en toegespitst op de unieke werkwijze van de instelling te ontwikkelen. Zo kunnen processen écht worden geoptimaliseerd en kunnen de maatwerkapplicaties ook daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant