Home Bots in Society CBS: Veel scepsis over informatie

CBS: Veel scepsis over informatie

AI maakt produceren desinformatie eenvoudiger

door Pieter Werner

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heerst er onder de Nederlandse bevolking een toenemende scepsis over de waarheid van online informatie. Uit de meest recente cijfers blijkt dat 67% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder online informatie is tegengekomen waarvan zij dachten dat het niet waar was, of waarover zij twijfelden. Dit is een stijging ten opzichte van 63% in 2021.

Deze enquête maakt deel uit van een initiatief dat in alle EU-landen wordt uitgevoerd, om de prevalentie van vermeende desinformatie online en de reacties daarop te beoordelen. Aan dit onderzoek namen ongeveer 6.500 personen deel.

De gegevens onthullen dat met name jongere leeftijdsgroepen sceptisch zijn; 81,4% van de 18- tot 25-jarigen gaf aan online informatie tegen te komen waarvan zij twijfelden aan de waarheid. Dit toont een duidelijke toename van twijfel over online informatie onder jongeren en benadrukt het belang van digitale geletterdheid in het huidige informatietijdperk. Deze trend is niet alleen beperkt tot jongeren; een vergelijkbare toename van twijfel werd ook waargenomen onder oudere leeftijdsgroepen, zoals 65-plussers.

Wat betreft de acties ondernomen door mensen die twijfelen over de waarheid van online informatie, onthult het rapport dat een meerderheid van de respondenten (66%) actief probeert te verifiëren of de informatie waar is. Ze doen dit voornamelijk door meer informatie op te zoeken op andere nieuwswebsites of Wikipedia, of door de bronnen van de informatie te controleren. Dit benadrukt een groeiend bewustzijn en de noodzaak om informatie kritisch te evalueren in het digitale tijdperk.

Op Europees niveau blijkt dat Nederland in 2023 het hoogste percentage inwoners had (71% van de 16- tot 75-jarigen) die aangeven online informatie te hebben gezien die volgens hen niet waar was, of waarover zij twijfelden. Dit ligt ver boven het gemiddelde van de EU-27, dat 49% bedraagt. De gegevens tonen een opmerkelijke inzet van Nederlanders om informatie online te controleren, hetgeen aantoont dat digitale geletterdheid en kritisch denken hoog in het vaandel staan in de Nederlandse samenleving.

Misschien vind je deze berichten ook interessant