Home Bots & Business WaiACCELERATE: ‘Meer diversiteit in AI nodig’

WaiACCELERATE: ‘Meer diversiteit in AI nodig’

door Marco van der Hoeven

Binnenkort gaat WaiACCELERATE van start, ‘het eerste ethische leiderschaps- en business-acceleratieprogramma gericht op vrouwelijke innovators op het gebied van Artificial Intelligence (AI), Machine Learning en Data Science die er klaar voor zijn een onderneming te beginnen.’ Rocking Robots sprak hierover met Eve Logunova, ambassadeur van initiatiefnemer Women in AI.

Strategische agenda

Initiatiefnemer van WaiACELERATE is Women in AI. Het project past volgens Eve Logunova, ambassadeur van Women in AI, naadloos in de strategische innovatie-agenda van de Nederlandse regering, waar AI een belangrijke pijler onder is: “AI is een prachtig instrument voor de mensheid om verschillende initiatieven mogelijk te maken.”

Geen bias

“Maar zoals bij alle vormen van technologie moeten we er wel voor zorgen dat iedereen erbij betrokken wordt, en dat het eindresultaat geen bias heeft. Dàt is waar het nu wringt, want het zijn op dit moment vooral blanke mannen die de onderliggende datasets bouwen en daarmee de richting van AI bepalen.”

Voorop lopen

Vrouwen zijn daar heel lang niet actief in geweest, wat in praktijk al tot allerlei problemen geleid heeft waarin we zien dat technologie een duidelijke bias heeft. “We streven dus naar technologie zonder bias die past in de strategische agenda van de Nederlandse overheid, zodat Nederland voorop blijft lopen op het gebied van innovatie.”

Technologie

Ze vervolgt: “Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er meer vrouwen actief worden in de technologie, en dan met name AI. En dan niet alleen bij marketing en sales, maar juist in de technologie, als bijvoorbeeld data scientists en data analysts. Dat maakt de technologie non-biased. Het gaat om de combinatie van innovatie, vrouwen en diversiteit in bredere zin, waar iedereen samenwerkt om AI verder te brengen.”

Diversiteit

Het probleem is volgens haar geweest dat mannen lange tijd de leidende posities innamen. “Dat speelde ook bij de opkomst van AI. Dat is nu aan het veranderen. En dat is hard nodig, want we kunnen niet zonder diversiteit in AI. Daarmee bouwen we namelijk de datacellen, het equivalent van hersencellen in een brein. Daar moet iedereen bij betrokken zijn, niet alleen op basis van gender, maar ook huidskleur en achtergrond. Want mensen hebben allemaal verschillende achtergronden en voorkeuren, en dat zou weerspiegeld moeten worden in de datasets die de basis vormen van AI.”

Rolmodellen

“Het is ook zaak dat we als land profiteren van de kracht van innovatie die voortkomt uit die diversiteit. Naast diversiteit streven we naar meer vrouwen die hun ideeën inbrengen. En we willen vrouwen laten zien als rolmodellen voor meisjes die ook overwegen om actief te worden in de technologie.”

Sustainable Development Goals

Volgens Eve Logunova richt WaiACELERATE zich op de thema’s die de meeste impact hebben: “Een van de tracks die we bieden is leiderschap dat zich zowel richt op inclusiviteit als het streven naar een betere wereld. Het baken op dat laatste gebied wordt natuurlijk gevormd door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.”

Hoger doel

Een andere track is de business accelerator. “Centraal daarin staat niet het verdienen van zoveel mogelijk geld, maar het hogere doel van een betere wereld. We bieden vrouwen in dit programma van negen maanden de instrumenten en vaardigheden om dat te bereiken. Uiteindelijk willen we aan het eind van het jaar concrete ondernemingsplannen hebben van de deelnemers. Die gaan vervolgens naar de betrokken Angel Investors. Zij besluiten wat ze vervolgens gaan ondersteunen.”

Vertrouwen en kennis

In totaal is het de bedoeling dat 20 tot 25 vrouwen een bedrijf starten op het gebied van AI. “We willen ze het vertrouwen geven een onderneming te beginnen, en de inhoudelijke kennis om er geld mee te verdienen.” Aan het eind van het jaar zal tijdens een groot evenement WaiACCELERATE worden afgesloten.”

Inschrijven kan tot 19 februari

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant

1 comment

Reportage WaiTalk: ‘Wees niet bang voor AI’ | Rockingrobots 27 februari 2020 - 07:03

[…] tegelijkertijd de bias in AI terug te dringen. Onderdeel van deze activiteiten is het programma WaiAccelerate, met als doel meer vrouwen te laten ondernemen op het gebied van […]

Comments are closed.