Home Bots & Brains Reportage WaiTalk: ‘Wees niet bang voor AI’

Reportage WaiTalk: ‘Wees niet bang voor AI’

door Marco van der Hoeven

Gisteravond vond op het kantoor van Amazon Web Services (AWS) in Amsterdam een bijeenkomst plaats van het WaiTalk, georganiseerd door Women in AI. Onder de noemer AI trends & understanding the Dutch startup ecosystem presenteerde Women in AI een programma waarin diverse aspecten van AI, vooral de thema’s die voor ondernemers belangrijk zijn, aan de orde kwamen.

Women in AI, opgericht in 2018, is een uitermate actieve community. Het netwerk heeft een omvang van meer dan drieduizend leden in honderd landen. Doel is het aantal vrouwen in Ai te vergroten, en daarmee tegelijkertijd de bias in AI terug te dringen. Onderdeel van deze activiteiten is het programma WaiAccelerate, met als doel meer vrouwen te laten ondernemen op het gebied van AI.

Automation angst

Moderator Jim Stolze ging in op de automation angst uit de jaren 20 van de vorige eeuw, toen voor het eerst sprake was van het fenomeen robot. Die angst, zoals het verdringen van mensen van de arbeidsmarkt, of het doden van mensen door robot, bleek uiteindelijk ongegrond. Als we daarmee iets geleerd hebben, dan is het dat we niet bang hoeven te zijn voor robots, wel voor mensen die technologie als AI op een domme manier gebruiken, betoogde hij. Om dat gevaar tegen te gaan pleitte hij voor diversiteit in teams, waar alle disciplines in vertegenwoordigd zijn.

Panel

Het hoofdprogramma was een panel waar diverse deskundigen met elkaar van gedachten wisselden: Anne Cramwinckel, Programme manager Technologies at Techleap.nl; Sarah Porter, Founder & CEO InspiredMinds & World Summit AI: Alexandra Belicova, Partnerships & Events Lead at StartupAmsterdam: Matias Rodsevich, Founder & CEO PRLab.

Educatie

Consensus was er aan het begin van de discussie over de manier waarop AI wordt opgepakt door overheid en bedrijfsleven. Mensen zijn steeds minder bezig met alleen de spectaculaire headlines, en bedrijven zijn steeds serieuzer bezig met AI. De trend is dat veel AI experts daarom nu met daadwerkelijke educatie bezig zijn.

Ook Techleap is aanvankelijk veel bezig geweest met de angst voor AI, en dan vooral de angst dat we niet in staat zouden zijn te concurreren met landen als China en de Verenigde Staten. In Europa is er vooral veel focus op het ontwikkelen van AI als eerlijke technologie. Europa wil daarmee een eigen plek innemen, en die ruimte is er ook. Het recent gepubliceerde paper daarover is nu open voor feedback.

Profiel

Sarah Porter noemt als veel voorkomende misvatting dat AI is ontwikkeld door blanke mannen. Dat is niet meer noodzakelijk waar. We zien het profiel van mensen in AI snel verandert naar een diverse populatie met allerlei achtergronden, waarbij ook veel vrouwen zich bezighouden met de ontwikkeling van AI. Een van de belangrijkste trends is de regulering van AI in de vorm van nationale AI-strategieën. De eerste wetgeving zien we nu komen, en de komende twaalf maanden wordt het spannend om te zien wat er geregeld gaat worden in wet- en regelgeving.

AI in Nederland

Techleap.nl, voorheen bekend als Startup Delta, heeft onderzoek gedaan naar AI in Nederland. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor start ups om aan de slag te gaan met AI. Er zijn bijvoorbeeld ook steeds meer evenementen met dat thema. Nederland staat in de EU nog vrij laag in het aantal start ups, met 9 procent van het totaal. We hebben dus een inhaalslag te maken. Dat doet Nederland onder meer door data toegankelijk te maken en door start ups toegang te geven tot funding. De overheid heeft een goede eerste stap gezet met data.overheid.nl waar openbare data ook daadwerkelijk toegankelijk is.

B2B

Techleap.nl beschikt over een breed scala aan statistische data over AI-start ups. Het grootste deel van het start up ecosystem is geconcentreerd in Amsterdam en Utrecht. De meesten richten zich op de B2B-markt. Veruit het grootste deel van die start ups is actief in de sector gezondheidszorg, gevolgd door de foodsector en recruitment. In het management team van Nederlandse start ups zijn mannen nog veruit oververtegenwoordigd. 83 procent is man, 5 procent is vrouw, 12 is gemengd.

Aantallen

Startup Amsterdam is er naar analogie van techleap.nl op gericht technologie start ups te helpen. Daar vallen ook AI-start ups onder, en dat is een snel groeiend aantal. Het is weliswaar lastig een goede definitie te geven, en een volledig exacte telling is er niet, maar in de presentatie ging Startup Amsterdam voorzichtig uit van 130 AI startups in Amsterdam alleen al, op een totaal van bijna 400 in heel Nederland. In 2019 bijvoorbeeld hebben 30 AI-bedrijven meer dan 300 miljoen dollar opgehaald. Voor Amsterdam is een van de beoogde focusgebieden voor AI de gezondheidszorg.

War on talent

Het panel ziet veel innovatie vanuit het Nederlandse AI-ecosysteem. Een probleem is wel dat veel AI-talent overstapt naar de Verenigde Staten, waar de War on talent op dit moment gewonnen dreigt te worden met hogere beloningen. Het is dus wel zaak dat er actie wordt ondernomen om die brain drain op AI-gebied tegen te gaan.

Toegang tot kapitaal

Vanuit het publiek wordt daaraan toegevoegd dat we als Nederland ook meer kunnen doen om start ups te informeren over de mogelijkheden om aan kapitaal te komen. Dat ecosysteem is in de Verenigde Staten goed ontwikkeld, waar in Nederland veel onduidelijkheid bestaat over zelfs de meest basale aspecten van start ups en AI. Dat sluit weer aan bij de doelstellingen van het WaiAccelerate-programma, dat de ambitie heeft om aan het eind van het programma 25 start ups te hebben, die zijn opgericht door vrouwen.

Misschien vind je deze berichten ook interessant