Home Bots & Business Verwerken data blijft voor veel bedrijven problematisch

Verwerken data blijft voor veel bedrijven problematisch

Bedrijven verzamelen data sneller dan ze het kunnen analyseren

door Pieter Werner

Wereldwijd onderzoek door Dell Technologies laat zien dat de enorme toename in de hoeveelheid data voor de meeste bedrijven een last is geworden in plaats van een voordeel. Het enorme volume, de snelheid en verscheidenheid aan data is te groot voor hun technologie, mensen en processen.

Bedrijven hebben vaak heldere doelen voor de inzet van data en velen geloven ook echt dat ze datagedreven zijn, maar vaak zijn er te veel belemmeringen die hen ervan weerhouden succesvol te zijn. Voorbeelden daarvan in Nederland zijn onder andere onvoldoende interne data science skills, weerstand tegen verandering van interne teams, het gebruik van point solutions die beperkte waarde leveren, netwerkvertraging, datasilo’s en geïntegreerd data management suite solutions die meerdere oplossingen combineren maar geen interoperabiliteit hebben en niet uitbreidbaar zijn.

De resultaten uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door Forrester Consulting, zijn gebaseerd op reacties van 4.036 data decision-makers uit 45 landen, waaronder Nederland. Het onderzoek bouwt voort op het tweejaarlijkse Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index)-onderzoek, dat de digitale volwassenheid van bedrijven wereldwijd beoordeelt. De DT Index van 2020 liet zien dat “data overload/niet in staat om inzichten uit data te halen” in Europa op plek twee stond als de grootste belemmering voor transformatie. En dat terwijl dit in 2016 nog op de laatste, 13e plek stond van belemmeringen. Dell Technologies heeft Forrester Consulting opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren om te begrijpen waarom en hoe we kunnen voorkomen dat data de belangrijkste belemmering voor transformatie wordt.

Het onderzoek identificeert verschillende dataparadoxen die bedrijven tegenwoordig hinderen, waaronder

De perceptie-paradox

Bijna tweederde (62%) van de respondenten in Nederland (Europa: 64%) zegt dat hun bedrijf datagedreven is en dat “data de levensader van hun bedrijf” is. Maar slechts 24 procent (Europa: 21%) zegt dat data als kapitaal wordt beschouwd en dat ze prioriteit geven aan het gebruik van data binnen het hele bedrijf.

Om duidelijkheid te scheppen, heeft Forrester Consulting een objectieve maatstaf gemaakt voor de data readiness van bedrijven.

De resultaten laten zien dat 93% van de bedrijven in Nederland (Europa: 89%) zijn datatechnologie en -processen en/of hun datacultuur en vaardigheden nog verder moet ontwikkelen. Slechts 7% van de Nederlandse bedrijven (Europa: 11%) is een zogenaamde Data Champion: een bedrijf dat actief is op gebieden technologie/proces en cultuur/vaardigheden.

De “Wil meer dan ze aankunnen”-paradox

Volgens het onderzoek zegt 71% van de Nederlandse respondenten (Europa: 70%) dat ze sneller data verzamelen dan ze op dit moment kunnen analyseren en gebruiken. Toch zegt 66 procent van hen (Europa: 67%) dat ze constant meer data nodig hebben dan hun huidige mogelijkheden toelaten. Dit kan komen door:

 • 67 procent (Europa: 65%) van de Nederlandse organisaties bewaart een aanzienlijk deel van hun data in eigen datacenters of in datacenters waar zij zelf controle over hebben. Dit ondanks de bekende voordelen van het verwerken van data aan de edge – waar veel data gegenereerd wordt.
 • 74 procent van de Nederlanders (Europa: 70%) geeft toe dat hun board de data- en analysestrategie van het bedrijf nog steeds niet zichtbaar ondersteunt.
 • 54 procent van de bedrijven in Nederland (Europa: 49%) investeert in meer data lakes, in plaats van te consolideren wat ze hebben.

Dit heeft tot gevolg dat de explosieve toename van data het werk moeilijker maakt in plaats van gemakkelijker. 65 procent van de Nederlandse respondenten (Europa: 64%) klaagt dat ze door de overvloed aan data niet kunnen voldoen aan de beveiligings- en compliancy-vereisten en 60 procent zegt dat hun teams nu al bedolven worden onder de data die ze hebben.

“Hoewel het fascinerend is te bedenken dat organisaties aan de ene kant een niet te stillen honger hebben naar data en aan de andere kant door data overspoeld worden waar ze de maximale potentie nog niet uit kunnen halen, mogen we niet vergeten dat bedrijven onder enorme druk staan. Vooral nu, met 45 procent van de organisaties in ons land die dankzij de pandemie veel meer data moeten verzamelen, opslaan en analyseren”, aldus Isabel Moll, Vice President & General Manager van Dell Technologies Nederland. “We kunnen er niet van uitgaan dat alle organisaties instinctief weten hoe ze data kunnen verzamelen en integreren om dit uiteindelijk maximaal te kunnen benutten. Een datagedreven organisatie worden is een reis en veel organisaties hebben daar een ervaren gids bij nodig.”

De “Zien zonder te doen”-paradox

De economie in z’n geheel en veel sectoren daarin hebben ernstig geleden tijdens de pandemie. De on-demand-sector is echter sterk gegroeid. Het aantal bedrijven dat het merendeel van hun applicaties en infrastructuur onder heeft gebracht in een as-a-service-model is met 18 procent in Nederland echter nog relatief klein. Desondanks:

 • Gelooft 66 procent van de Nederlandse bedrijven dat het hen in staat zou stellen om meer agile te zijn.
 • Ziet 62 procent van hen mogelijkheden om op te schalen op basis van veranderende klanteisen.
 • Voorspelt 63 procent dat ze daardoor in staat zouden zijn om applicaties snel en eenvoudig te leveren, met slechts één druk op de knop.
 • Een on-demand model zou de 89 procent van de bedrijven in Nederland die momenteel worstelen met één of alle van de volgende belemmeringen helpen om data beter te verzamelen, te analyseren en erop te reageren:
  • hoge opslagkosten;
  • een datawarehouse dat niet geoptimaliseerd is;
  • verouderde IT-infrastructuur;
  • processen die te veel handmatig werk vereisen om aan de behoeften te voldoen.

Er gloort hoop aan de horizon

Veel bedrijven werken hard aan plannen om een betere toekomst te creëren: 77 procent van de Nederlandse respondenten (Europa: 67%) wil machine learning gaan inzetten om het detecteren van afwijkende data te automatiseren, 62 procent (Europa: 57%) wil overstappen op een data-as-a-service-model en 54 procent (Europa: 53%) is van plan om dieper in de performance stack te duiken om de manier waarop ze data verwerken en gebruiken opnieuw vorm te geven.

Dell Technologies heeft drie adviezen waarop bedrijven hun datalast om kunnen zetten in een datavoordeel:

 1. Moderniseer de IT-infrastructuur en verzamel data waar het gemaakt wordt, namelijk aan de edge. Dit houdt onder meer in dat de infrastructuur en applicaties dichter bij de plaats komen waar data ook moet worden geanalyseerd en verwerkt
 2. Optimaliseer datapijplijnen, zodat data vrij en veilig kan stromen en maak slim gebruik van AI en ML.
 3. Ontwikkel software om de gepersonaliseerde, geïntegreerde ervaringen te bieden die klanten eisen.

Misschien vind je deze berichten ook interessant