Home Bots & Business Softbot Awards vieren innovatie in automation

Softbot Awards vieren innovatie in automation

door Marco van der Hoeven

Op 17 november zullen weer de Softbot Awards worden uitgereikt. Met dit initiatief worden innovatieve best practices in automation gevierd. Oorspronkelijk alleen gericht op de overheid, zullen nu ook RPA-implementaties uit andere sectoren genomineerd kunnen worden. Rocking Robots is exclusief mediapartner van dit evenement, en sprak over opzet en doel van deze awards met initiatiefnemer Frank Mester.

De Softbot Awards zijn drie jaar geleden in het leven geroepen als onderdeel van het toenmalige congres Robotisering in de Overheid. “We wilden aandacht vestigen op het belang van software robots -softbots- voor de overheid”, zegt Frank Mester van MvR Digital Workforce. “We zagen dat het belang van digitale medewerkers steeds meer toenam. En naast het tonen van praktische toepassingen van deze nieuwe technologie wilden we zorgen voor meer kennisuitwisseling over de praktische toepassing, om van elkaar te leren.”

Ondertussen is het bereik van de softbot awards breder, en zullen ook toepassingen uit de publieke sector en het bedrijfsleven in aanmerking komen. “De jury kijkt vooral naar de manier waarop digitale medewerkers slim worden ingezet in organisaties. Waar zit de kracht van die digitale medewerker? En zeker zo belangrijk is: wat zijn de nieuwe toepassingen? Want iedereen weet ondertussen wel dat digitale medewerkers facturen kunnen verwerken, maar er is ondertussen veel meer mogelijk.”

Leren

Ook de manier waarop de integratie in een organisatie plaatsvindt, en medewerkers in hun werk worden ondersteund door automation, is onderdeel van het selectieproces. “Zijn  medewerkers op de werkvloer betrokken bij de implementatie? Zijn de blij met hun virtuele collega? Wat levert het de business op? Hoe kan de business robotisering inzetten voor digitale transformatie en verbetering va de eigen processen?”

De ontwikkelingen op het gebied van RPA zijn snel gegaan, wat ook zijn weerslag heeft op de awards: “Tijdens de Covid-periode hebben veel organisaties ontdekt wat de waarde is van RPA, en hebben we een grote groei gezien. Bij de overheid, die allerlei regelingen moest uitvoeren, maar ook bij andere organisaties. Want het werd lastig om de juiste mensen te vinden, en veel organisaties kozen toen voor digitale medewerkers.”

Uitdagend werk

Op dit moment speelt vooral de arbeidskrapte een rol als motivatie voor het inzetten van digitale medewerkers: “Er is veel werk te doen, maar de mensen zijn er niet. Dat moet geregeld worden. En bovendien is het belangrijk om repetitief administratief werk te automatiseren, want anders ga je niet jonge medewerkers aan je binden. Zij willen interessant, uitdagend werk. We zien nu duidelijk die verschuiving, volgens mij staan we nog maar aan het begin van een belangrijke transformatie.”

Hij legt uit: “Een aantal jaren geleden werd RPA vooral gezien als technologie waarmee organisaties kleinschalig gingen experimenteren. Nu zien we dat we in gesprek zijn op directieniveau over het anders inrichten van organisaties met intelligente procesautomatisering. Tegelijk willen zij mensen behouden en ondersteunen met technologie. En robotisering is een low code toepassing waarbij de business zelf een grote rol kan spelen bij de keuze van processen, het maken en beheren van toepassingen. Robotisering speelt een steeds belangrijker rol in de digitale transformatie van organisaties, omdat je zoveel meer mensen erbij kunt betrekken dan  alleen de afdeling IT. Daarom is het zo belangrijk dat er nu aandacht is op directieniveau.”

Netwerk

Het doel van het evenement waar de awards zullen worden uitgereikt, op 17 november, weerspiegelt deze transitie: “We willen daar ook aandacht schenken aan netwerkvorming, en kennis uitwisselen over de manier waarop je robots grootschalig kan inzetten in organisaties, en de digitale medewerkers borgt. En niet alleen eenmalig bij de awards, maar het is belangrijk om die dialoog op gang te houden.”

Wil je een innovatieve automation-implementatie nomineren? Vul dan hier een kort profiel in van de case.

Zie ook:

Gemeente Rotterdam zet virtuele assistenten in

Martijn Groenewegen zal op 17 november een keynote verzorgen over zijn ervaringen met RPA.

Misschien vind je deze berichten ook interessant