Home Geen categorie Great Resignation: Talent binnenhouden is probleem voor overheid

Great Resignation: Talent binnenhouden is probleem voor overheid

door Pieter Werner

Bij 56 procent van de overheidsorganisaties wordt lang niet altijd tijdig ingespeeld op het vertrek van een collega die met pensioen gaat. Zo wordt er voor vertrek geen nieuwe collega aangetrokken en daarmee verdwijnt de kennis en ervaring van de gepensioneerde. Maar ook jonge werknemers vertrekken regelmatig: de helft (51%) van de overheidsmedewerkers geeft namelijk aan dat het voor hen lastig is om young professionals binnen te houden.

Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet, uitgevoerd onder ruim 900 werkenden in de overheid. Het onderzoek is aanvullend op het jaarlijkse HR-benchmark onderzoek van Visma | Raet, waarbij 983 werkenden in de overheid zijn ondervraagd.

Nog onvoldoende voorbereid op toekomst

Naast dat de overheid kampt met uitdagingen omtrent het behouden van kennis en kunde binnen de organisatie, moet er ook rekening gehouden worden met de veranderende vaardigheden die een overheidsmedewerker in de toekomst moet bezitten. Zeventien procent van de medewerkers geeft momenteel al aan bang te zijn dat hun huidige vaardigheden over een aantal jaar overbodig zullen zijn op hun werk. Dit kan ondervangen worden door de organisatie en haar medewerkers goed voor te bereiden op de uitdagingen in toekomst. Echter vindt slechts 38 procent van de ambtenaren dat hun werkgever dat op dit moment goed doet.

Digitalisering en plan duurzame inzetbaarheid

Volgens HR-medewerkers worden er wel degelijk maatregelen genomen om de organisatie voor te bereiden op de toekomst. Zo geeft 47 procent van de HR-professionals aan bezig te zijn met een plan voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En 39 procent noemt op zoek te zijn naar nieuwe medewerkers met andere of aanvullende competenties. Maar de meest getroffen maatregel draait om technologie: 56 procent is momenteel aan het investeren in digitale processen.

Maar welke competenties zijn dan van belang in de zoektocht naar nieuw personeel? Volgens de HR-professionals zijn de volgende kerncompetenties (vaker) nodig in de toekomst: flexibiliteit (42%), data-analysevaardigheden (42%) en leiderschapskwaliteiten (34%). Opvallend is dat medewerkers er een andere top drie van competenties op nahouden. Zij noemen: flexibiliteit (49%), verstand van technologie (39%) en stressbestendigheid (31%)

Misschien vind je deze berichten ook interessant