Home Bots & Business FOBT met Jeannine Peek: ‘Innovatie is een constant gegeven’ 

FOBT met Jeannine Peek: ‘Innovatie is een constant gegeven’ 

door Marco van der Hoeven

Innovatie is een continu proces, en technologie is een middel om dat doel te bereiken. Echte verbeteringen vragen om visie, en ruimte in de organisatie om te innoveren, en als het nodig is te stoppen als het een doodlopende weg blijkt. We spraken hierover met Jeannine Peek, Algemeen Directeur Dell Technologies Nederland. 

 

 

 

 

 

“Voor ons als Dell Technologies is innovatie een constant gegeven”, zegt Jeannine Peek, Algemeen Directeur Dell Technologies Nederland. “In de ICT is het een bekend gegeven dat je eigenlijk achteruit gaat wanneer je stil blijft staan. Innovatie is dus noodzakelijk.”  Maar innovatie is behalve belangrijk ook een heel breed begrip.  

“Wanneer je spreekt over innovatie kun je het hebben over processen, maar ook over innovatie in de manier waarop je georganiseerd bent. Een meer traditionele benadering is innovatie in Research & Development, dus in productontwikkeling. Ook kun je het hebben over innovatie in de supply chain, èn innovatie in hele kleine dingen.” 

“We zijn dus eigenlijk altijd wel bezig met innovatie, met voortdurend verbeteren. Het is een constante factor in onze organisatie. Wanneer we bezig zijn met een thema als operational excellence maakt innovatie daar een belangrijk onderdeel van uit.” 

Ruimte voor verbetering 

Het is bij innovatie essentieel om in een organisatie ook ruimte te geven voor die constante verbetering. Hoe doet Dell Technologie dat? “Omdat voortdurend verbeteren in ons DNA zit kijken we altijd in eerste instantie naar oplossingen. Als zich een probleem voordoet is er vaak de neiging om op zoek te gaan naar de oorzaak van die problemen, maar wij proberen naar de oplossing te kijken.” 

Wanneer we zien dat iets anders of beter kan dan gaan we uitzoeken hoe we dat in praktijk kunnen doen, en vervolgens implementeren we dat ook. Dat kan zowel bij kleine zaken als grote dingen. Zo zijn we bezig geweest met het zoeken naar oplossingen voor diverse milieuvraagstukken, zoals het aanpakken van plastic in onze producten door het te recyclen. Dat is ook innovatie, en niet iets wat je even in één dag tijd invoert.” 

Leiding geven aan innovatie 

Het is belangrijk daar met de juiste mensen, op het juiste niveau, aandacht aan te geven. “Wanneer je zo’n doel, als het aanpakken van plastic, hebt geformuleerd ga je met het hele team van betrokkenen bij elkaar zitten om het te realiseren.”  

Innovatie, en ruimte geven aan innoveren, heeft ook zijn weerslag op de stijl van leidinggeven in een bedrijf, en de manier waarop het in de organisatie is ingebed. Peek: “Ik denk niet dat je innovatie in één afdeling kunt neerleggen. Er zijn bedrijven waar je het misschien kunt doen in de vorm van een soort incubator, maar bij ons is dat breder geregeld.” 

“Ik denk dat het bij iedereen in onze organisatie zit. De meest slimme oplossingen kunnen overal en bij iedereen vandaan komen. Die komen soms plotseling op in een interactie waarin mensen zich afvragen waarom iets op een bepaalde manier is georganiseerd. Wanner je vervolgens de ruimte geeft aan die mensen en aan je organisatie om met die innovatieve ideeën bezig zijn, heb je de kans dat een aantal van die innovatieve ideeën tot een mooi resultaat leiden.” 

Michael Dell 

“Dat geldt niet voor alles”, benadrukt zij. “Het is in dit proces belangrijk om te accepteren dat initiatieven voor innovatie ook een stille dood kunnen sterven. En dat is ook goed.” Die instelling past bij het bedrijf, en zeker bij de oprichter van het bedrijf. “Michael Dell is een ondernemende man. Die ondernemende instelling heeft hij ook in het bedrijf doorgegeven. Dat betekent dus dat je ook de ruimte en de mogelijkheid krijgt in je organisatie om nieuwe dingen te doen. 

Die instelling is volgens haar belangrijk: “Er zijn een paar fouten die je vaak terug ziet komen bij organisaties die bezig zijn met innovatie. De eerste is dat ze beginnen aan een innovatieproject, en er vervolgens nooit meer mee stoppen. Je moet af en toe ook het lef hebben om te constateren dat een ontwikkeling nergens toe gaat leiden, en het stopzetten.” 

“Daarnaast moet je mensen de ruimte geven om fouten te maken, zodat het niet erg is wanneer ze zeggen dat iets waar ze mee begonnen zijn toch niet zinvol is. We hebben we in onze genen zitten dat mensen fouten mogen maken, ze kunnen toegeven dat iets niet goed is gegaan.” 

Eindgebruikers 

Innovatie is niet alleen iets waar een bedrijf als Dell Technologies zelf mee te maken heeft. Uiteindelijk gaat het er altijd om dat die innovatie in dienst staat van oplossingen voor de eindgebruiker, die zelf ook met allerlei innovatievragen zit waar ICT een rol in kan spelen. We zien dat veel van onze klanten weliswaar met innovatie bezig zijn, maar soms gehinderd worden door een IT-omgeving die dit in de weg staat. Ze willen wel, maar zitten met traditionele systemen of een gebrek aan kennis in de organisatie.” 

“Wat we ook wel zien is dat de innovatie-ambitie dusdanig hoog ligt dat de stap er naartoe lang en moeizaam is. Dan raakt uit zicht hoe ze er moeten komen. En, wat we ook wel zien, is dat er bedrijven zijn die de innovatie zoeken in de technologie. Dan komt eerst de techniek, bijvoorbeeld ‘we willen blockchain, want we willen innoveren’. Terwijl het zaak is eerst na te denken over wat je wilt met innovatie, dan komt de technologie daar achteraan. Het is dus belangrijk om eerst te weten wat je wilt.” 

Oplossingen 

De oplossingen die Dell Technologies momenteel in praktijk bij innovatietrajecten inzet hebben onder mee te maken met Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things (IoT), en Edge Computing. “Ook hier geldt: het gaat om de innovatie die je wilt bereiken, en daar passen deze technologieën bij om invulling te geven aan innovatie, bijvoorbeeld in het verbeteren van je klantcontact.” 

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant