Home Geen categorie Cis Marring en Marietje Schaake in nieuwe RvC Quantum Delta NL

Cis Marring en Marietje Schaake in nieuwe RvC Quantum Delta NL

door Pieter Werner

Cis Marring (ex-CFO TNO) en Marietje Schaake (docent en directeur internationaal beleid bij het Cyber Policy Center van de Stanford Universiteit) zijn toegetreden tot de  Raad van Commissarissen van Stichting Quantum Delta NL. De onafhankelijke raad krijgt ook een nieuwe president-commissaris, Carlo Beenakker, die eerder vice-president was. Ronald Hanson, nu voorzitter van de RvC, wordt voorzitter van het bestuur van Quantum Delta NL.

Met de wijzigingen in de organisatiestructuur maakt Quantum Delta NL de organisatie klaar voor de uitvoering van de Nationale Agenda met de recent toegekende 615 miljoen euro voor Quantum Delta NL uit het Nationale Groeifonds.

Cis Marring was Chief Financial Officer (CFO) en lid van de Raad van Bestuur bij TNO. Marring brengt op financieel gebied jarenlange ervaring mee die zij heeft opgedaan in dienst van enkele grote internationaal opererende bedrijven als Unilever en Royal Wessanen NV en bij meerdere commissariaten. Bij Quantum Delta NL zal Marring zich focussen op het verder bouwen van het quantumecosysteem en het afleveren van een goede verantwoording van de 615 miljoen euro die het quantumprogramma heeft ontvangen uit het Nationaal Groeifonds.

Maatschappelijke impact

Marietje Schaake is sinds 2019 docent en directeur internationaal beleid bij het Cyber Policy Center van de Stanford Universiteit. Ze is expert op het gebied van technologie en beleid en was tussen 2009 en 2019 namens D66 lid van het Europees Parlement. Zij zal zich richten op de ethische, rechtsstatelijke en maatschappelijke invloeden die quantumtechnologie op onze samenleving zullen hebben.

Met de toetreding van Marring en Schaake zetelen er nu acht leden in de RvC die de vele aspecten rond quantumtechnologie bestrijken, van wetenschap en technologie tot startups en maatschappelijke impact: President-commissaris Carlo Beenakker (Lorentzinstituut Leiden), vice-president Job Nijs (Directeur Braventure), Nils Beers (ex-Techleap.nl), Cis Marring (ex-TNO), Ronny van ’t Oever (MinacNed/NanoNextNL), Kareljan Schoutens (UvA/QuSoft), Rogier Verberk (TNO) en Marietje Schaake (Stanford Universiteit). Het bestuur van de Stichting zal worden gevormd door voorzitter Ronald Hanson (TU Delft/QuTech), Freeke Heijman (oprichter Quantum Delft en ex-EZK) en Jesse Robbers (ex-KPN & Ericsson, ex-CCO AMS-IX) waarmee wetenschap, overheid en het bedrijfsleven gerepresenteerd worden. Een vierde bestuurslid wordt momenteel geworven.

615 miljoen euro

De veranderingen in de organisatiestructuur zijn nodig nu Quantum Delta NL de volgende fase ingaat, als gevolg van de toekenning van 615 miljoen euro uit het Nationale Groeifonds afgelopen april. Daarvoor is meer slagkracht en ook meer specifieke expertise nodig, onder andere op het gebied van financiën. Met het toegekende geld wil Quantum Delta NL zich positioneren als een internationaal toonaangevend centrum en knooppunt voor quantumtechnologie. De komende 7 jaar moet dat resulteren in een leidend Europees kenniscluster. De verwachting is dat dat een bijdrage levert aan het bruto binnenlands product (bbp) van 5 tot 7 miljard euro en 30.000 hoogwaardige Nederlandse banen op de lange termijn.

Expertise

Voorzitter bestuur Quantum Delta NL Ronald Hanson: “De stichting Quantum Delta NL is in 2019 in allerijl opgericht om handen en voeten te geven aan de 23,5 miljoen startimpuls die we ontvingen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Nu we de volgende fase ingaan, hebben we meer expertise nodig, ook van buiten. Daarom ben ik erg verheugd met de komst van Cis Marring en Marietje Schaake en het feit dat Carlo Beenakker de voorzittersrol bij de RvC overneemt. Zij brengen een schat aan kennis, ervaring en een netwerk mee die ons gaat helpen om de ambitie van het Quantum Delta NL-agenda waar te maken en om te gaan met de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant