Home Geen categorie CBS: fors meer telewerkers in ICT

CBS: fors meer telewerkers in ICT

door Pieter Werner

In het eerste coronajaar nam het telewerken en online vergaderen toe, het meest bij bedrijven in de ICT-sector. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het ICT‐gebruik bij bedrijven met tien of meer werkzame personen. In 2020 steeg het percentage bedrijven dat omzet heeft uit online verkoop van 20 naar 23 procent. Deze stijging was voornamelijk te vinden in de horeca (van 22 naar 43 procent) en de handel (van 38 naar 44 procent).

In het eerste coronajaar 2020 nam het aantal werkzame personen dat telewerkt bij bedrijven toe tot gemiddeld 50 procent. In 2019 werkte nog 30 procent op afstand. Ook nam het aantal bedrijven waar telewerken voorkomt toe, van 77 procent van de bedrijven in 2019 naar 83 procent in 2020. Met telewerken wordt bedoeld dat werknemers buiten de bedrijfsvestiging toegang hebben tot ICT‐systemen van het bedrijf om e-mail, documenten of bedrijfsapplicaties te kunnen gebruiken. Applicaties voor interne communicatie, zoals Skype, Teams en Zoom tellen niet mee als telewerken.

De toename van het telewerken in 2020 verschilt per bedrijfstak: bedrijven waar telewerken voor de coronapandemie al vaker voorkwam, lieten de sterkste stijging zien. Zo steeg het aandeel telewerkers in de ICT‐sector van 62 procent in 2019 naar 85 procent in 2020, terwijl in de horeca deze stijging veel bescheidener was: van 13 procent in 2019 naar 15 procent in 2020. Uiteraard speelt hier een rol dat telewerken in de horeca meestal niet mogelijk is.

Meer online vergaderingen

Bijna drie kwart van de bedrijven (72 procent) meldde dat in 2020 meer online vergaderingen gehouden werden dan het jaar daarvoor. Net als bij het telewerken loopt ook hier de ICT‐sector voorop, met meer dan 9 van de 10 bedrijven die hier een toename voor meldden. Voor de horeca was dit ongeveer 3 op de 10 bedrijven.

Het percentage bedrijven dat minimaal een kwart van de omzet uit online verkoop haalt, steeg ook het sterkst in de horeca, van 11 procent in 2019 naar 19 procent in 2020. Uiteraard speelt de sluiting van de horeca tijdens meerdere perioden in 2020 hier mee: als de normale omzet voor een groot deel wegvalt, leidt dat ook tot verhoudingsgewijs meer omzet uit de online verkoop. Het gaat bij online verkoop om verkopen via een online winkel (webshop), via webformulieren op een website of extranet, of via een app. Hier vallen ook websites of apps onder van derde partijen. De online omzet bij de handel is ook behoorlijk toegenomen met 17 procent van de bedrijven met minimaal een kwart van de omzet uit de online verkoop in 2019 naar 22 procent in 2020, maar deze stijgende trend was voor de handel ook in het jaar voor corona al ingezet.

Misschien vind je deze berichten ook interessant