Home Bots in Society Assessment List for Trustworthy AI van EC is definitief

Assessment List for Trustworthy AI van EC is definitief

door Marco van der Hoeven

De Europese Commissie heeft de definitieve versie van de Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) gepresenteerd. Dit is een van de resultaten die de High Level Expert Group on AI heeft geboekt. De lijst is voortgekomen uit hun Ethics Guidelines on Trustworthy AI.

De Assessment List for Trustworthy AI is bedoeld als checklist voor bedrijven en organisaties om zelf de betrouwbaarheid van hun AI -systemen in ontwikkeling te beoordelen. Het concept van betrouwbare AI, zoals geformuleerd door de High-Level Expert Group on AI, is gebaseerd op zeven belangrijke vereisten:

  • Menselijke supervisie en toezicht,
  • Technische robuustheid en veiligheid,
  • Privacy en gegevensbeheer,
  • Transparantie,
  • Diversiteit, non-discriminatie en eerlijkheid,
  • Milieu- en maatschappelijk welzijn,
  • Verantwoording.
  • Belanghebbenden

ALTAI helpt er volgens de EC voor te zorgen dat gebruikers profiteren van AI zonder te worden blootgesteld aan onnodige risico’s. De beoordelingslijst is herzien na een pilotperiode waarbij meer dan 350 belanghebbenden waren betrokken. ALTAI is beschikbaar in een documentversie en als prototype van een webgebaseerde tool.

Regelgeving

Commissaris voor Interne Markt, Thierry Breton, zei hierover: “Ik ben dankbaar voor het werk van de High Level Expert Group die de basis vormt van ons AI-beleid. De interesse van belanghebbenden bij AI en bij de volgende regelgevende stappen is duidelijk. Uit meer dan 1200 bijdragen aan de openbare raadpleging over het Witboek over AI blijkt het belang van ons beleidsinitiatief voor het publiek. Op basis van dit werk kunnen we nu verder gaan met het creëren van een regelgevingskader waar iedereen de voordelen van betrouwbare AI kan plukken.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant