Home People in Robotics Anne Meuwese hoogleraar Public Law & Governance of AI

Anne Meuwese hoogleraar Public Law & Governance of AI

door Marco van der Hoeven

Anne Meuwese is benoemd als hoogleraar Public Law & Governance of AI aan de Universiteit Leiden. De leerstoel maakt deel uit van het SAILS-netwerk van de universiteit, een van de nieuwe, universiteitsbrede stimuleringsprogramma’s gesubsidieerd door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

Het doel van SAILS is om de huidige expertise op het gebied van artificial intelligence (AI) te verbreden en verdiepen. Anne Meuwese gaat dit doen binnen het rechtsgebied staats- en bestuursrecht, waarbij zij verbindingen zal leggen met de bestuurskunde. Haar onderzoek zal zich richten op het gebruik van AI door overheden en de reacties daarop vanuit de wereld van het recht en bestuur.

Ingewikkeld

‘Sommige AI-toepassingen zijn al behoorlijk mainstream, terwijl andere nog in de kinderschoenen staan’, zegt Meuwese. ‘Daar komt bij dat voor overheden de toepassing van nieuwe technologieën altijd extra ingewikkeld is vanwege hun bijzondere verantwoordelijkheden richting burgers. Interessant is ook welke bijdrage AI kan leveren aan de controle op het handelen van de overheid. Dit is een cruciale fase voor de betekenis die het publiekrecht kan hebben voor een verantwoord gebruik van AI in het publieke domein.’

Onderzoek

Meuwese was vanaf 2010 verbonden aan Tilburg University, waar zij in 2013 benoemd werd tot hoogleraar Europees en Vergelijkend Publiekrecht. Eerder was zij werkzaam als postdoc aan de Universiteit Antwerpen en de University of Exeter. In 2008 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar het gebruik van effectbeoordelingen door de Europese wetgever. Haar onderzoek kenmerkt zich door een gedragsmatig perspectief op het constitutionele recht en het algemeen bestuursrecht: deze takken van het recht zijn bedoeld om het gedrag van overheidsactoren te beïnvloeden.

Meuwese blijft betrokken bij het NWO-MVI-onderzoeksproject Burgervriendelijke datacommunicatie door overheden, is redacteur van het tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken RegelMaat en is lid van de Regieraad Responsieve Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bij de Universiteit Leiden zal Meuwese werkzaam zijn bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht van het Instituut voor Publiekrecht.

 

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant