Home Bots & Business Workday voegt Machine learning en augmented analytics toe aan software

Workday voegt Machine learning en augmented analytics toe aan software

door Pieter Werner

Workday heeft in het vandaag gelanceerde Workday People Analytics  augmented analytics  toegevoegd om de belangrijkste risico’s en kansen voor het personeel van een organisatie in kaart te brengen, en in een eenvoudig te begrijpen verhaalvorm te presenteren. Tegelijk lanceert Workday twee nieuwe oplossingen voor Workday People Experience, de medewerkersomgeving op basis van machine learning.

Strategische HR-beslissingen dankzij machine learning

De inzet van analytics voor personeelszaken wordt steeds meer beschouwd als een strategisch voordeel, maar de behoefte aan inzicht in het beschikbare talent is, door gebrek aan capaciteit of ervaring met analyses, vaak groter dan het HR-team kan leveren. Workday People Analytics geeft automatisch inzicht in een breed scala aan personeelskwesties met behulp van technologie die augmented analytics wordt genoemd.

Veranderingen

Augmented analytics gebruikt patroonherkenning om te zoeken naar belangrijke veranderingen die een mens misschien niet ziet, en grafische weergaven om verbanden tussen enorme datasets te laten zien. Machine learning algoritmen brengen de belangrijkste verschuivingen voor elke gebruiker in kaart. Dankzij natuurlijke taalgeneratie worden de cijfers en trends vervolgens in een eenvoudig en bruikbaar verhaal verklaard.

Workday People Analytics geeft automatisch inzicht in vijf aandachtsgebieden:

Organisatorische opbouw. Door indiensttredingen, functiewijzigingen en contractbeëindigingen vast te leggen, ontdekken klanten trends en verschuivingen in het personeelsbestand en de salariskosten. Veel bedrijven die bijvoorbeeld door de pandemie gedwongen worden om personeelslocaties te verplaatsen, kunnen door personeelskosten per regio en vestiging te analyseren, resources optimaliseren en mogelijkheden ontdekken om de kosten voor de aanpassing aan het ondernemingsplan te minimaliseren.

Behoud en verloop. Een dieper inzicht in waarom werknemers weggaan, geeft ook inzicht in wat beter gedaan kan worden om hen te behouden. Dit focuspunt laat de trends in het personeelsverloop zien die van invloed zijn op de algehele verloopcijfers. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld de onderdelen van de organisatie onderscheiden met het hoogste verlooppercentage, de aanleidingen daarvoor in kaart brengen en deze inzichten gebruiken om een sterkere behoudstrategie te ontwikkelen.

Diversiteit en inclusie. Met meer inzicht in de achtergrond van medewerkers kan een organisatie de diversiteit versterken op het gebied van geslacht, ondervertegenwoordigde minderheden, etniciteit en leeftijd. Bedrijven kunnen gelijke kansen bevorderen door bijvoorbeeld de promotiegegevens en salariscijfers afgezet tegen diversiteit te analyseren.

Aannamebeleid. Door in beeld te brengen welke kansen er zijn om het wervingsproces te verbeteren en knelpunten in het huidige aannameproces naar boven te halen, kan het succes van het aannamebeleid worden vergroot. Door medewerkersdata vanuit een recruitmentperspectief te analyseren, kunnen bedrijven kandidaten een beter aanbod doen, bijvoorbeeld door gericht aangepaste arbeidsvoorwaarden aan te bieden.

Talent en prestaties. Het vinden van nieuwe manieren om het personeelsbestand te ontwikkelen, helpt bedrijven om de talenten en prestaties van medewerkers te optimaliseren. In Workday People Analytics is het bijvoorbeeld mogelijk om beloftevolle medewerkers met groeipotentie te signaleren, waardoor programma’s en ontwikkelplannen gecreëerd kunnen worden om hen te helpen slagen.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant