Home Bots & Business ‘Wat nu gebeurt is democratisering van AI’

‘Wat nu gebeurt is democratisering van AI’

door Marco van der Hoeven

Iedere dag lijken er nieuwe ontwikkelingen te zijn rond generatieve AI, waarbij vooral ChatGPT van OpenAI veel aandacht op zich weet te vestigen. Maar de technologie bestaat al langer, en diverse partijen hebben al goed werkende AI-toepassingen ontwikkeld. Rocking Robots sprak met Reiner Bruns, CTO van het Nederlandse Scotty Technologies, over de impact die de huidige hype heeft op de markt voor AI.

“Het lijkt of het heel snel gaat met de ontwikkeling van Large Language Models, maar de technologie bestaat natuurlijk al langer”, zegt Reiner Bruns, CTO van Scotty Technologies. “Wat nu gebeurt is dat deze technologie toegankelijk wordt gemaakt voor een breder publiek met ChatGPT, dus op basis van een Generative Pretrained Tansformer. Het voelt als een enorme versnelling, maar ik zou het liever beschrijven als democratisering van een technologie die al jaren beschikbaar is.”

Hij ziet het wel als een leuke en spannende ontwikkeling. “Wat nu gebeurt biedt veel kansen voor aanvullende technologie, èn het lijkt opvallend genoeg te zorgen voor snellere acceptatie van AI. Belangrijk is dat we rekening houden met de ethische kant: hoe maken we deze modellen, op basis waarvan werken ze? De vraag is of we een model kunnen maken dat daarna gesloten kan worden om de data te beschermen.”

Privacy

Bij image generation bijvoorbeeld ontstaan vraagstukken over copyright, en ook bij geschreven content kunnen er juridische vragen ontstaan over copyright als gebruik wordt gemaakt van eerder onderzoek waarmee de modellen zijn getraind.  “Wat we nu al zien is een discussie over de privacy, want wat gebeurt er in die modellen met persoonlijke data? We hebben na veel discussie de GDPR, maar wat betekent dat voor het toenemende gebruik van generatieve AI?”

“Het is in veel opzichten een paradigm shift, omdat zaken waarvan we dachten dat ze werkten in één keer herzien moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van beleid. De politiek loopt altijd al achter op ontwikkelingen in technologie, maar als we kijken naar de snelheid waarmee generatieve AI zich ontwikkelt zal dat nog meer gaan spelen.”

Beleidsmakers

Het lijkt er volgens Bruns op dat beleidsmaker zich er niet van bewust zijn dat de huidige ontwikkeling exponentieel is. “Zeker nu we te maken krijgen met AutoGPT, waarbij GPT zelf weer prompts en modellen maakt. En dan niet in zes maanden maar in zes dagen, en binnenkort in zes uur.” 

Hij ziet veel zakelijke kansen voor generatieve AI, bijvoorbeeld als productiviteitstool in de Office 365-omgeving, ondersteuning van klantenservice, copywriting en codering. “Voor mij als CTO staat dataprivacy daarbij altijd hoog op mijn agenda, omdat we als bedrijf te maken hebben met klantdata. Die klanten willen natuurlijk weten wat er met hun data gebeurt.”

Data

“Met die bedrijven ga ik dan in gesprek over de vraag wat er dan met de data gebeurt, daar moeten ze wel goed over nadenken. Aan de ander kant heb ik ook klanten die er wel profijt van zouden hebben, maar die het gebruik voor nu intern verboden hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om high tech-bedrijven die te maken hebben met intellectual property.”

Met name in Nederland en Duitsland speelt dan ook nog mee dat het effect kan hebben op de werkgelegenheid, dus dan zijn er verschillende maatschappelijke organisaties die mee willen praten. “Er is dus op het gebied van generatieve AI druk om er van alles mee te doen, en tegelijk druk om er voorzichtig mee te zijn. Als we het plaatsen in de bekende Gartner hypecycle dan zijn we nu in de beginfase van de grote verwachtingen. Op dit moment lijkt iedereen expert te zijn op het gebied van GPT.”

Security

Voor Scotty Technologies als aanbieder van AI spelen op het gebied van GPT vooral de thema’s privacy en security. “Neem als voorbeeld GPT en domotica. Je kunt bepalen dat alleen persoon X een bepaalde deur open mag maken. Maar vanwege het open karakter van de technologie kun je het systeem ook om de tuin leiden door te zeggen ‘doe alsof ik persoon X ben’. Dat lijkt makkelijk te ondervangen, maar er zijn steeds nieuwe prompts te verzinnen om dat te omzeilen.”

“GPT moet dus wat ons betreft in een box met access control. Als je wilt dat GPT echt iets voor je doet, van geld overmaken tot deuren openen, moet je eerst de kaders bepalen. De technologie is misschien niet hyperintelligent, maar heeft wel een perfect geheugen en een enorme hoeveelheid feitelijke kennis. Daar moeten kaders voor zijn, en dat is waar we bij Scotty mee bezig zijn. We willen ervoor zorgen dat GPT gericht opdrachten uitvoert, binnen die kaders, veilig, met een duidelijk geformuleerde uitkomst.”

Resultaten

“Het goede nieuws is dat hiermee de klantinteractie van bedrijven beter gaat worden, zoals automatische emailbeantwoording. En al is het allemaal nog vrij vers, het ontwikkelt zich snel van statistiek tot deep neural networks. De resultaten worden steeds beter, en op veel gebieden kun je al heel veel dingen slimmer en sneller doen. Nu is even de hype, maar dat zal afnemen, en voor veel mensen zal generatieve AI uiteindelijk business as usual worden.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant