Home Bots & Business UVD Robots opgenomen in infectiepreventie van Ecolab

UVD Robots opgenomen in infectiepreventie van Ecolab

door Pieter Werner

Naarmate nieuwe varianten van het coronavirus zich verspreiden, zal de vraag naar oplossingen voor infectiepreventie met behulp van UV-C-licht naar verwachting tot 2030 $ 18,94 miljard bedragen, met een jaarlijkse groei van 59,7% van 2021 t/m 2030. De vraag wordt verder aangewakkerd door de toename van ziekenhuisinfecties (HAI’s) die wereldwijd meer dodelijke slachtoffers veroorzaken als gevolg van de toename van antibioticaresistentie bij zelfs eenvoudige infecties.

Autonome UV-C-desinfectierobots zijn een oplossing gebleken om de standaard reinigings- en desinfectiepraktijken aan te vullen om HAI’s en verbeterde hygiëne als gevolg van de COVID-19-pandemie aan te pakken. De UVD Robot is een mobiele, volledig autonome robot die UV-C-licht gebruikt om virussen en robots te doden en biedt een aanvullende oplossing voor infectiebeheersing en preventie.

Ecolab is opgezet om gezondheidssystemen en ziekenhuizen te helpen om de hygiëne van personeel en faciliteiten te verbeteren. Ecolab heeft zijn wereldwijde portfolio van oplossingen voor infectiepreventie uitgebreid met UVD Robots voor klanten in de gezondheidszorg, waaronder zorgziekenhuizen, klinieken en poliklinieken, faciliteiten voor ambulante procedures, en revalidatieklinieken en andere zorgfaciliteiten.

Per Juul Nielsen, CEO van UVD Robots, ziet de samenwerking met Ecolab als een validatie van de efficiëntie van de autonome oplossing van UVD Robots. “We zijn verheugd dat deze samenwerking nu wordt uitgebreid om zorginstellingen op wereldwijde schaal ten goede te komen,” stelt hij, eraan toevoegend dat de UV-C-desinfectietechnologie van UVD Robots een operatiekamer in ongeveer acht tot vijftien minuten behandelt.

Misschien vind je deze berichten ook interessant