Home Bots in Society SyRI in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens

SyRI in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens

door Pieter Werner

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat het gebruik van SyRI in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens (EVRM). Dit artikel beschermt het recht op respect voor het privéleven.SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie, en is een instrument dat de overheid gebruikt voor de bestrijding van fraude op bijvoorbeeld het terrein van uitkeringen, toeslagen en belastingen.

Balans

Volgens artikel 8 EVRM heeft Nederland bij de toepassing van nieuwe technologieën een bijzondere verantwoordelijkheid, namelijk zorgen voor de juiste balans tussen de voordelen van die technologieën, en de inmenging die dat gebruik op het recht op respect voor het privéleven kan maken. De rechtbank vindt dat de SyRI-wetgeving de toets van artikel 8 lid 2 EVRM niet doorstaat.

Inbreuk

De rechtbank heeft de doelen van de SyRI-wetgeving, namelijk het voorkomen en bestrijden van fraude in het belang van het economisch welzijn, afgezet tegen de inbreuk op het privéleven die de wetgeving maakt. Volgens de rechtbank voldoet de wetgeving niet aan de ‘fair balance’ die het EVRM vereist om te kunnen spreken over een voldoende gerechtvaardigde inbreuk op het privéleven. De wetgeving is wat betreft de inzet van SyRI onvoldoende inzichtelijk en controleerbaar. De wetgeving is onrechtmatig want in strijd met hoger recht en dus onverbindend.

Misschien vind je deze berichten ook interessant

1 comment

Amsterdam gaat illegale vakantieverhuur opsporen met AI | Rockingrobots De gemeente Amsterdam gaat AI inzetten om illegale vakantieverhuur aan toeristen tegen te gaan. Met een algoritme denkt de gemeente illegaal verhuurde woningen sneller op te kunnen  27 februari 2020 - 05:47

[…] Amsterdam zegt in een verklaring op de website dat dit een test is die na tien weken zal worden geëvalueerd.  Ook zegt de gemeente rekening te houden met privacy, al wordt niet uitgelegd hoe dat is gewaarborgd. Onlangs verbood de rechter het gebruik van AI bij opsporing van belastingfraude, met SyRI, in strijd was met de wet. […]

Comments are closed.