Home Bots & Business Retailers gaan Robot Resources opzetten voor ‘niet-menselijke medewerkers’

Retailers gaan Robot Resources opzetten voor ‘niet-menselijke medewerkers’

door Pieter Werner

In 2025 zullen zeker twee van tien grootste retailbedrijven ter wereld beschikken over een afdeling robot resources om niet-menselijke medewerkers te managen. Dit blijkt uit het rapport Predicts 2020: Consumers Determine Retail Success Well Before the Sale van onderzoeksbureau Gartner.

AI

Ook uit het rapport blijkt dat 77% van de retailers verwacht in 2022 AI in te zetten. De inzet van robots om in magazijnen orders te vervullen is de meest genoemde toepassing. Slimme robots werken hierbij onafhankelijk of nauw samen met mensen. Retailers zetten in de toekomst speciale bedrijfsdivisies op voor onder meer het inzetten, onderhouden, trainen, afstoten en opruimen van robot resources. Ook creëren zij toezicht om zeker te stellen dat mensen en robots effectief kunnen samenwerken.

Predictieve assistent

Daarnaast zetten veel retailers AI in als een on-demand of predictieve assistent. De robot werkt hierbij samen met mensen en vult menselijke teams aan. “Dit betekent in essentie dat beide partijen moeten leren effectief samen te werken”, aldus Marian.

Gerobotiseerde keukenassistent

Als voorbeeld noemt Gartner een autonome gerobotiseerde keukenassistent die de specifieke recepten van de gebruiker leert en maaltijden voorbereid op basis van de wensen van de gebruiker. De robot werkt in harmonie met zijn gebruikers, die moeten inspelen op veranderende voorkeuren en behoeften van klanten.

Vaardigheden

Gartner noemt het combineren van de expertise van HR, IT en line-of-business managers van cruciaal belang om de vaardigheden te identificeren die nodig zijn om mensen effectief met robots te laten samenwerken. Het monitoren van prestaties en uitvoeren van onderhoud is van belang om de effectiviteit van de samenwerking te bewaken. “Indien dit niet het geval is kan het team contraproductief worden en kan een slechte klantervaring ontstaan”, aldus Marian.

Zorgen

Tot slot waarschuwt het onderzoeksbureau dat de introductie van AI en robots op de werkvloer kan leiden tot zorgen onder werknemers, vooral onder part-time medewerkers. Gartner noemt het voor CIO’s van belang samen te werken met HR en business leiders om de vaardigheden en zorgen van werknemers te adresseren en beheren, en hun mindset over de inzet van robots te veranderen.

Zie ook de case Decathlon op Rocking robots

Misschien vind je deze berichten ook interessant