Home Bots & Business Steeds meer interactie mens en robot

Steeds meer interactie mens en robot

ABB schrijft vijftig jaar robotgeschiedenis

door Marco van der Hoeven

ABB Robotics viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan. In die tijd is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste robotaanbieders ter wereld, met een aanbod dat een breed scala aan bedrijfstakken bedient met hardware, en in toenemende mate de bijbehorende slimme software. Aan de vooravond van het jubileum, dat samenvalt met Vision, Robotics & Motion in Nederland, sprak Rocking Robots met Kris Huyck, General Manager Robotics bij ABB Benelux.

Kris Huyck, General Manager Robotics bij ABB Benelux, heeft in de ruim drie decennia dat hij in deze branche werkt, ingrijpende ontwikkelingen gezien. “Aanvankelijk was robotica voornamelijk gericht op de automobielindustrie, waarbij automotive klanten de drijvende kracht waren achter innovatie”, zegt hij. “De eisen die zij stelden leidden tot nieuwe ontwikkelingen bij robotbouwers. In de loop der tijd zijn ook andere industrieën gaan profiteren van die technische vooruitgang.”

Een belangrijke trend bij de inzet van die robots is de verschuiving van pure productie naar daadwerkelijke menselijk interactie met de machines. “Door een gebrek aan gekwalificeerd personeel ontstond de vraag naar eenvoudiger gebruik van robots. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe programmeertalen en ondersteunende softwaretools zoals onze RobotStudio Suite. Bij de start in 1998 leek er weinig interesse te zijn in deze tool, maar door de jaren heen is RobotStudio onmisbaar geworden vanwege de vele mogelijkheden.”

Virtuele wereld

Een andere trend die hij ziet is de overgang van online programmeren naar een offline benadering, waarbij alles eerst in de virtuele wereld wordt ontworpen, getest en geoptimaliseerd voordat het daadwerkelijke materiaal wordt besteld. “Dit verschilt sterk van de vroegere aanpak, waarin ontwerpen, testen en valideren vaak leidden tot veelvuldig falen in de beginfase. Tegenwoordig wordt alles vooraf virtueel getest, zelfs in de offertefase, zodat klanten een proof of concept kunnen presenteren zonder vooraf investeringen in hardware te doen.”

En natuurlijk is er de opkomst van cobots, waardoor robots niet meer uitsluitend worden ingezet als machines in kooien. ABB was de eerste die een collaboratieve robot presenteerde, de YuMi-robot. Huyck: “Het begon als een concept dat eerst werd gedeeld met enkele klanten, die erg enthousiast waren. Dat leidde tot de ontwikkeling van een volledig collaboratieve robot die inmiddels een vaste plek heeft verworven in ons portfolio en bij onze klanten, vooral bij bedrijven die op een andere manier gebruik maken van robots en minder behoefte hebben aan hoge snelheid.”

Data en AI

Eén van de technische ontwikkelingen die interactie met industriële robots mogelijk maakt is het ontstaan van steeds betere sensoren, en vooral camera’s die in staat zijn het pad van een robot te bepalen en beïnvloeden. Dit gebeurt steeds vaker zonder handmatige codering, maar via camera- en sensorgegevens die in real time binnenkomen. Industriële robots maken steeds meer gebruik van deze data in combinatie met een laag kunstmatige intelligentie.

ABB doet zelf onderzoek naar AI. We hebben er wel bewust voor gekozen om deze technologie zelf te ontwikkelen, om als oplossing aan onze klanten aan te bieden. Door die AI laag zelf te maken kunnen we de software beter afstemmen op hun behoeften”

Partners

Systeemintegratoren spelen een cruciale rol in de marktbenadering van ABB. “Onze partners bedenken en ontwikkelen applicaties op basis van de klantvraag, en brengen deze oplossingen naar de eindklanten. Waar zij vragen naar een standaardoplossing heeft ABB een scala aan standaardproducten beschikbaar die de partners kunnen aanbieden.”

Als robotontwikkelaar en -bouwer speelt ABB vooral een ondersteunende rol. “De robot is een middel, terwijl de applicatie het uiteindelijke doel is. Een robot kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt, zoals lassen, spuiten of stapelen. De systeemintegratoren hebben expertise in hun specifieke domeinen, profileren zich hierin, en bieden totaaloplossingen aan klanten. Dit ecosysteem kan niet bestaan zonder de partners, en ABB vertrouwt op hun cruciale bijdrage in het wereldwijd aanbieden van projecten.”

Wel wil ABB actief betrokken blijven bij de toepassing van de robots in het veld. “Daarom hebben we een aantal competence centra opgezet die, op basis van marktinzicht, nieuwe ontwikkelingen en oplossingen uitwerken voor de toekomst. Elk van die wereldwijde centra is gespecialiseerd in specifieke gebieden, zoals bijvoorbeeld deze voor logistieke oplossingen gesitueerd in België.”

Duurzaamheid

ABB Robotics verwacht een verdere vraag naar het ondersteunen van mensen in hun werk, en het uitvoeren van sommige taken zonder mensen. “Het tekort aan personeel is een belangrijke uitdaging voor veel organisaties. Dat kan deels worden opgevangen door essentiële applicatiekennis in onze systemen op te slaan.”

Nieuwe besturingskasten kunnen de robots steeds efficiënter aansturen, wat belangrijk is door de toenemende nadruk op het verminderen van de ecologische voetafdruk, vooral bij grote eindklanten. “Ook de Europese regelgeving stelt strengere eisen aan duurzaamheid, het is dus cruciaal dat we hieraan voldoen naar onze partners en eindklanten. Duurzaamheid is belangrijk voor ons.”

Mede daarom heeft ABB een robotlijn geïntroduceerd waarbij met een gelimiteerd aantal componenten twintig verschillende varianten robots kunnen worden samengesteld. “Naast energie-efficiëntie streven we ernaar om zoveel mogelijk materiaal terug te brengen in de productieketen.”

Digital twins

Ook de veelbesproken digital twin speelt een rol in de robot automatisering. “Met tools als RobotStudio kunnen klanten hun project in een virtuele wereld verkennen, analyses uitvoeren en zelfs programmeren. Het concept van een digitale kopie vormt het startpunt voor ontwerpen, onderzoeken en programmeren.”

“Dit ontwerp wordt dan uiteindelijk geïmplementeerd op de productievloer, waarbij de fysieke wereld nauw aansluit op de digitale. Dit opent mogelijkheden die de menselijke capaciteiten overstijgen, bijvoorbeeld op het gebied van hulp op afstand om klanten sneller te ondersteunen en kosten te besparen.”

Service is essentieel. “Als bedrijven investeren, willen ze een partner die hen volledig kan ondersteunen, inclusief training. Deze trainingen zijn veranderd van lange cursussen op locatie naar kortere, specifieke en vaak digitale sessies die mensen in hun eigen tempo kunnen volgen. Dit biedt flexibiliteit, en ondersteunt klanten op het moment dat ze het nodig hebben.”

Huyck besluit: “Als bedrijf werken we samen met veel verschillende partijen, waaronder universiteiten en bedrijven, om de snelheid van ontwikkeling te kunnen handhaven. Onze partners rekenen op ons om hen de snelheid en ondersteuning te bieden die nodig is om passende oplossingen aan te bieden. We zitten in een ecosysteem waarin leveranciers, klanten en partners elkaar wederzijds nodig hebben.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant