Home Bots & Business Start AgroBOTS 2 met vijf innovatieve robotica-oplossingen

Start AgroBOTS 2 met vijf innovatieve robotica-oplossingen

door Marco van der Hoeven

De OPZuid subsidieaanvraag voor het project AgroBOTS 2 is toegekend door Stimulus Programmamanagement. Het OPZuid programma 2021-2027 is een Europees subsidieprogramma voor regionale transitie gedreven innovatie. Het subsidiebedrag inclusief cofinanciering van de Provincie Noord-Brabant is toegekend voor een periode van 3 jaar en omvat de ontwikkeling van vijf innovatieve robotica-oplossingen (autonoom wieden, sorteren, detecteren & verpakken) voor verschillende teelten.

Het AgroBOTS 2 project is een vervolg op het succesvolle AgroBOTS 1 -initiatief en bundelt krachten tussen agrarische partijen, techbedrijven en netwerk-organisaties om innovatieve robotica-oplossingen te ontwikkelen en demonstreren in verschillende teelten. AgroBOTS 2 wordt grotendeels uitgevoerd in en komt ten goede aan Zuid-Nederland en in het bijzonder de provincie Noord-Brabant.

De agrarische sector staat onder druk door een groeiende bevolking, hogere eisen aan voedselkwaliteit en een tekort aan arbeidskrachten. Vanuit de praktijkervaringen uit het AgroBOTS 1 -project (einde december 2023) zijn er belangrijke stappen gezet, maar de weg naar brede implementatie van agro-robotica blijft een uitdaging. Door de inzet van innovatieve robotica en data gestuurde oplossingen wordt in AgroBOTS 2 beoogd om de uitdagingen waarmee de agrarische sector kampt concreet aan te pakken.

In AgroBOTS 2 wordt er verder gebouwd aan de landbouwtransitie die reeds in gang is gezet. De focus ligt op het tonen van de kracht van robotica in diverse gebruikssituaties. Van autonoom wieden in de groenteteelt tot het monitoren van ziekten in de bollenteelt en het verpakken van champignons, deze projecten illustreren de veelzijdigheid en potentie van robotica in diverse teelten.

De AgroBOTS 2-projecten zijn:

  1. Autonoom wieden op modulaire wijze – Ontwikkeling van een werktuigdrager met diverse tools die autonoom over velden kan rijden en onkruid kan verwijderen. Deze modulaire aanpak maakt integratie in verschillende robotplatformen mogelijk.
  2. Sorteren van en ziektedetectie in leliebollen – Creatie van een modulaire machinelijn voor het sorteren van leliebollen op basis van grootte, kwaliteit en het detecteren van ziekten. Dit project biedt oplossingen voor arbeidsintensieve processen in de leliebollenteelt.
  3. Bladluizen detecteren – Rijdende observeerrobot met multi-spectrale camera’s die wordt ingezet om luizen te detecteren in de aardappelteelt. Kunstmatige intelligentie berekent daarbij het risico op virussen die door deze luizen worden verspreid.
  4. Sorteren van chrysantenstekken – Robotiseringsproject gericht op het verenkelen en sorteren van chrysantenstekken om uniformiteit te verhogen en de groei te optimaliseren.
  5. Verpakken van champignons – Ontwikkeling van een semi-geautomatiseerd oogstsysteem voor champignonteelt, waaronder het scannen van champignons op maat en kwaliteit, sorteren en gestroomlijnde logistiek.

Deze innovaties zullen niet alleen de efficiëntie vergroten, maar ook bijdragen aan duurzaamheid en kwaliteit in de landbouw. De achterliggende ambitie is om de transitie naar een duurzame en rendabele landbouw te versnellen, terwijl tegelijkertijd de hightechsector wordt versterkt door voorsprong te nemen in een technologisch gebied in opkomst.

De projectpartners zijn: High Tech NL Robotics (Eindhoven), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (Tilburg), Brom Mechatronica (Valkenswaard), FieldWorkers (Etten-Leur), GTL Europe Engineering B.V. (Venlo), Nesco Champignons (Sint-Oedenrode), High Tech Alliance (Schijndel), Blue Turtle Development (Breda), RapAgra BV (Breda)

Misschien vind je deze berichten ook interessant