Home Bots & Business Ron Vrijmoet, DEUS: “We willen met AI maatschappelijke impact hebben”

Ron Vrijmoet, DEUS: “We willen met AI maatschappelijke impact hebben”

door Marco van der Hoeven

De AI-markt maakt momenteel een stormachtige ontwikkeling door. Zowel gevestigde spelers als nieuwe partijen komen met allerlei nieuwe initiatieven. Een van die opkomende bedrijven in Nederland is DEUS, een start up van Ron Vrijmoet. Rocking Robots sprak met hem over zijn visie op AI, en de transformerende rol die AI speelt in de maatschappij.

Ondernemer Ron Vrijmoet heeft een lange track record in de Nederlandse IT. Hij is tien jaar geleden met twee partners MOBGEN gestart, een bedrijf in mobiele technologie. Het idee was om met de destijds nieuwe mobiele technologie door een combinatie van design en technologie een goede specialist neer te zetten. Dat bedrijf is succesvol meegegroeid met de mobiele markt, tot 220 medewerkers in 2016. Uiteindelijk kocht Accenture MOBGEN als core van het toen nieuwe Accenture Interactive.

Impact

Eind vorig jaar wilde hij iets nieuws doen, en dat is DEUS geworden. “We waren al een jaar lang aan het kijken wat de volgende interessante technologie zou zijn, na mobility, om specialisten in aan te bieden. Dat was AI, waar we in januari dit jaar mee van start zijn gegaan. We hebben het gevoel dat AI, en dan met name machine learning, machine vision en NLP, een enorme impact gaat hebben op ons leven.”

“Er is zoveel mogelijk, we kunnen zoveel dingen efficiënter en interessanter maken. Die impact gaat verder dan trends als Virtual Reality en Augmented Reality. En dat was voor ons belangrijk. Want we wilden niet alleen een specialist neerzetten, maar we willen ook kijken of we iets kunnen doen dat maatschappelijk effect heeft.”

Community

Dus naast het bedrijf DEUS heeft Vrijmoet daarom het DEUS Initiative in het leven geroepen, bedoeld om een community te vormen rond AI. “We willen mensen die een leidende rol spelen bij bedrijven en overheid kennis laten delen. Zo willen we op ideeën komen die impact hebben op de maatschappij. Hoe gaan data en rekenkracht bijdragen aan een betere wereld?”

Vrijmoet heeft een pragmatische kijk op AI: “We vinden het leuk om te bouwen, en willen dat ook snel in praktijk brengen. Dàt is wat het DEUS Initiative toevoegt aan de onderneming. De naam DEUS heeft daar ook mee te maken: de letters staan voor de vier specialismen die je volgens ons nodig hebt voor AI: Data, Engineering, User Experience en Strategie.”

Concrete vragen

Hij merkt dat vanuit het netwerk heel concrete vragen komen. “Zo willen we ook werken. Een goed voorbeeld is de vestiging van een Amerikaans bedrijf dat bewaking verzorgt bij installaties waar het gevaarlijk kan zijn voor medewerkers. Zij houden met videocamera’s in de gaten of alles goed verloopt. Die camera’s detecteren of de medewerkers de voorgeschreven veiligheidskleding, als helmen, brillen en schoenen dragen.”

“Normaal gebeurde dat ‘handmatig’, door een of twee mensen die op de schermen keken of alles goed ging. Maar dat is mensenwerk, en het is onmogelijk alles tegelijk te bekijken. We zijn nu al een paar maanden bezig aan een algoritme dat dit wel kan. Daar is een alert-systeem aan gekoppeld waarmee zowel de mensen als de opzichters een waarschuwing krijgen. We zien nu al, in de initiële roll out, dat het dragen van de veiligheidskleding toeneemt. Daarmee neemt weer het aantal incidenten af. Daar werken we natuurlijk graag aan mee, want dat heeft een positieve impact op de gezondheid van mensen.”

Ethiek

“Daar speelt wel het ethische element in mee, de eindgebruiker staat echt centraal. Dat hebben we dan ook vanaf dag één in het project meegenomen. Normaal wordt software ontwikkeld vanuit de technologie, maar wij willen dat doen vanuit de eindgebruiker. Dus betrek de mensen bij de designsprints, vooral de mensen op de werkvloer. Hoe ga je met de data om, hoe ga je met de rapportage van de incidenten om? Dat bespreken we allemaal met de mensen. Dat mensen daarover mee kunnen spreken is essentieel voor het slagen van een dergelijk project. We zien dat een pragmatische aanpak werkt, het draait binnen een paar maanden.”

Hoe volwassen is de AI-markt in Nederland? Dat varieert volgens Vrijmoet enorm. “We hebben een onderzoek gedaan bij dertig grote Nederlandse bedrijven, naar AI en data science. We hebben gezien dat een aantal van die bedrijven een redelijke volwassenheid heeft, vooral in de financiële sector. Een paar grote bedrijven hebben inmiddels gespecialiseerde AI afdelingen. Daar wordt nu ervaring opgedaan met het verbinden van de business met de data en IT specialisten. Ook de omgang met ethiek is daar gevorderd. Controle op ‘bias’ in de modellen vindt plaats door  een ethische commissies waar zowel juristen, ethici als ontwikkelaars in zitten.”

Bouwen

Een groot aantal bedrijven daarentegen heeft wel van AI gehoord, maar is zich nu aan het oriënteren. “Zij hebben echter nog lang niet de basiselementen op z’n plek om succesvol met AI aan de slag te gaan. Daarom hebben wij ‘tien geboden’ geformuleerd, geïnspireerd door de ervaringen van de top 30 bedrijven waarmee we hebben gesproken. En ik denk dat het goed is om te kijken naar het buitenland. In de VS en China worden grote projecten opgezet waar we van kunnen leren. In Nederland is veel aandacht voor ethiek, en dat is ook belangrijk. Maar je leert door te doen, en daarin lopen we toch wel achter. Het is dus vooral zaak om nu te gaan bouwen!”

Misschien vind je deze berichten ook interessant

2 comments

DEUS wint Spinaward met AI-platform | Rockingrobots 14 april 2020 - 07:07

[…] de veiligheid op de werkplek te vergoten en het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Eerder sprak Rocking Rocking Robots hierover met Ron Vrijmoet van […]

Welke van deze zeven corona-apps wil het kabinet gaan gebruiken? – Feit of fake 17 april 2020 - 17:33

[…] is een nieuwe bedrijf van de vorig jaar bij Accenture Interactive vertrokken Ron Vrijmoet. In een interview met Vrijmoet gepubliceerd op 5 maart 2020 is niets te lezen over corona en een initiatief om een […]

Comments are closed.