Home Bots in Society Overheid investeert in ontwikkeling AI

Overheid investeert in ontwikkeling AI

door Marco van der Hoeven

Het AiNed investeringsprogramma Artificiële Intelligentie van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) krijgt 276 miljoen euro als één van de gehonoreerde innovatievoorstellen vanuit het Nationaal Groeifonds. Het besluit van de adviescommissie onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem over de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is door de ministerraad overgenomen. Het gaat onder andere om de toekenning van 5 voorstellen voor onderzoek en innovatie die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden waaronder NL AIC heeft ingediend.

Kees van der Klauw, coalitiemanager NL AIC: “We zijn heel erg blij met het bericht dat ons AiNed programma is voorgedragen door de adviescommissie en dat fase 1 van het AiNed programma in belangrijke mate is gehonoreerd door de ministerraad. Een uitstekend resultaat! Het meerjarige programma versnelt de ontwikkeling en toepassing van Artificiële Intelligentie (AI). Op deze manier kan Nederland economisch én maatschappelijk de vruchten van AI plukken en internationaal met de koplopers meedoen. Met de deelnemers van de NL AIC is heel hard gewerkt aan dit plan en niet voor niks. Daar zijn we trots op. We zien er naar uit om deze ambitie gezamenlijk te realiseren.”

Economische groei en herstel

AI is een zich snel ontwikkelende technologie die een enorme invloed heeft op onze maatschappij en op alle onderdelen van de economie. De impact van AI zal in de komende jaren verder toenemen. AI-toepassingen worden al gebruikt voor onder andere betere medische diagnoses en zorg; reductie van het gebruik van pesticiden; besparing van energie; betere misdaadbestrijding; goedkoper onderhoud van wegen, spoorwegen en bruggen; efficiëntere productie en transport van goederen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming en gezondheid heeft bij de start van het Nationaal Groeifonds direct een prominente plek verkregen. Dat is goed voor álle Nederlanders. Immers: onderzoek en ontwikkeling is de sleutel voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van de toekomst. Het is nodig dat de overheid ook actief grootschalige publieke financiering verstrekt om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken. Ik zie grote kansen voor de hierbij betrokken samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden om deze uitdagingen aan te gaan.”

Nationaal groeifonds

De overheid heeft voor kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie en waterstof/groene chemie vanuit het Nationaal Groeifonds 1,35 miljard euro beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om de bekostiging van 5 voorstellen (toekenning en reservering) voor onderzoek en innovatie die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft ingediend.

Ze dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatiekracht zijn ook voorstellen voor het versterken van infrastructuur (IenW) en kennisontwikkeling (OCW) beoordeeld. Het ging in totaal om 15 aanvragen.

Misschien vind je deze berichten ook interessant