Home Bots in Society Open Universiteit en Universiteit Leiden starten Joint Legal Technologies Program

Open Universiteit en Universiteit Leiden starten Joint Legal Technologies Program

door Pieter Werner

De Open Universiteit en de Universiteit Leiden gaan de krachten bundelen en een gezamenlijk legal technologies programma aanbieden voor professionals. Daarmee voorzien zij in geavanceerd juridisch-informatica onderwijs waar de snel digitaliserende samenleving om vraagt. Het gezamenlijke programma is een doorontwikkeling van het Leiden Legal Technologies Program dat door het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden in Den Haag werd aangeboden.

Bijzonder aan het Legal Technologies Program is het multidisciplinaire karakter. Onderzoekers en professionals met zowel ICT, juridische als sociaalwetenschappelijke achtergronden werken samen, wisselen inzichten en ideeën uit, en delen kennis over de digitale transitie en legal technologies. Door te leren van elkaars situaties en oplossingen wordt een kennisnetwerk gevormd, ontstaat debat en kunnen risico’s worden ingeschat om zo bij te kunnen dragen aan beleidsontwikkeling en kennisvermeerdering bij de deelnemers.

Digitalisering en AI voor juridische professionals

De maatschappij digitaliseert razendsnel. Binnen het juridische domein en het recht hebben deze ontwikkelingen grote gevolgen. De zogenoemde ‘legal technologies’ bieden juridische professionals mogelijkheden om hun vak efficiënter en adequater te beoefenen. Denk daarbij aan gespecialiseerde chatbots die conceptprocesstukken schrijven, text mining tools die jurisprudentie en wetgeving analyseren, risicoanalyses op basis van big data, en algoritmes die besluiten nemen of besluitvormingsprocessen ondersteunen.

De legal tech-brug

Tegelijkertijd vragen de groeiende digitale mogelijkheden om juridische kaders. Bovendien kan het gebruik van legal technologies consequenties hebben voor de democratische rechtsstaat. ICT-experts en juridische professionals zullen meer moeten samenwerken en elkaars expertise moeten aanvullen om legal technologies op de juiste manier door te ontwikkelen en op verantwoorde wijze in te zetten in de praktijk.

In het Legal Technologies onderwijsprogramma leren de professionals over de (on)mogelijkheden van legal technologies in hun eigen werkveld. Daarnaast krijgen zij de strategische inzichten mee die nodig zijn om bruggen te bouwen tussen de wereld van legal en tech. Ook onderzoeken zij wat nodig is om de fundamentele waarden te beschermen die met digitalisering en de invoering van legal technologies op het spel staan. Het programma heeft een looptijd van een jaar en bestaat in de basis uit fysieke bijeenkomsten in Den Haag en wordt aangevuld met online onderwijs en zelfstudie.

Programmaleiding en docenten

Het Joint Legal Technologies Program wordt geleid door prof. mr. dr. Reijer Passchier, hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat aan de Open Universiteit en tevens verbonden aan de Universiteit Leiden. In het programma zijn docenten actief van beide universiteiten en gastdocenten van andere universiteiten en uit de praktijk. Emeritus hoogleraar prof. dr. Jaap van den Herik, één van de grondleggers van AI in Nederland en mede-oprichter van het oorspronkelijke Leiden Legal Technologies Program, blijft als wetenschappelijk adviseur aan het nieuwe programma verbonden.

Kijk voor meer informatie over de inhoud van de opleiding en praktische zaken op: Joint Legal Technologies Program.

Misschien vind je deze berichten ook interessant