Home People in Robotics NLdigital daagt digitale sector uit meer vrouwen in de board te benoemen

NLdigital daagt digitale sector uit meer vrouwen in de board te benoemen

door Marco van der Hoeven

NLdigital, de branchevereniging van de digitale sector, zet zich in voor meer diversiteit en inclusie. In 10 sessies gaat de NLdigital samen met business leaders van AFAS, Axians, CGI, Conduction, Conscia, Interxion, Nalta, PQR en Salesforce, op zoek naar oplossingen om meer genderdiversiteit binnen ICT-bedrijven in Nederland te bewerkstelligen, met een focus op meer vrouwen in de top. Het uiteindelijke doel is daadwerkelijk meer vrouwen in de boards van de deelnemende bedrijven te krijgen.

Innovatie

Meer diversiteit (man/vrouw) in de board leidt tot meer innovatie in het bedrijf. Dit onderschrijft onder anderen McKinsey hier. Het aantal vrouwen in de board stijgt, maar er is nog geen goede verhouding, aldus TheDutchemaleBoardIndex2020. De Nederlandse overheid stelde daarom dit jaar ook al een ingroeiquotum op, maar de verwachtingen hiervan zijn niet hoog. Daarom wil NLdigital sneller de doorstroom van vrouwen naar de board bevorderen en stelt een werkgroep op met toonaangevende werkgevers in de digitale sector.

Versnipperd

Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital: “Er zijn meer initiatieven die zich met dit onderwerp bezighouden, maar die zijn erg versnipperd waardoor hun impact niet goed te meten is. NLdigital werkt samen met een aantal andere initiatieven, zoals Techionista en StartupAmsterdam en bundelt zo de krachten. Wat deze werkgroep bovendien onderscheidend maakt is dat deelnemers al gecommitteerd zijn aan het doel om meer vrouwen in de board van hun bedrijf te krijgen. We willen geen woorden maar daden zien en ons programma kan zo dan ook als katalysator voor meer vrouwen in de boards in Nederland dienen.”

Werkgroep Diversiteit en Inclusie

Bij iedere sessie spreekt een CxO van een organisatie die al bewezen stappen heeft gezet met betrekking tot meer diversiteit en inclusie en een expert uit het veld, waaronder die van Accenture. De laatste drie zijn werksessies, die leiden tot daadwerkelijke commitments en actieplan van de deelnemers voor meer vrouwen in hun boards.

Prioriteit

Ernst-Jan Stigter, tribe lead diversiteit bij NLdigital en algemeen directeur van Microsoft Nederland: “De meeste Nederlandse bedrijven zien in dat meer diversiteit en het kunnen blijven inspelen op veranderende marktomstandigheden, goed is voor hun organisatie. Toch geeft een aanzienlijk deel van de markt nog geen prioriteit aan dit onderwerp. Met dit programma willen we samen met onze partners een belangrijke stap zetten in de doorstroom van vrouwen naar het bestuur.”

Onderwerpen die worden aangesneden zijn onder meer:

  • Eerlijke (en betere!) werving en selectie – Bij gelijke geschiktheid, gelijke kansen geven – zo richt je idealiter je hr-beleid in. Dat geldt als je nieuwe krachten van buiten aanneemt, maar ook bij interne promoties. Toch zitten er in onze wervingsprocessen onbewust vooroordelen gebakken waardoor deze gelijke kansen in de knel komen. Zo is bekend dat we onbewust meer geneigd zijn om mensen aan te nemen die op ons lijken (‘mirrorcratie’). In deze sessie bespreken we de maatregelen die je kunt nemen om je hr-beleid inclusiever te maken.
  • Meten is weten – Om succesvol diversiteitsbeleid door te voeren geldt: meten is weten. Welke metrics kies je en hoe maak je ze meetbaar? En koppel je er vervolgens doelstellingen aan, en wat voor prikkels bouw je in om te zorgen dat deze doelstellingen worden behaald?
  • Zet je rolmodellen in voor maatschappelijke projecten – Méér instroom van vrouwen is net zo cruciaal als het bevorderen van meer doorstroom. Dit is een doelstelling die we alleen als ICT-sector gezamenlijk kunnen bereiken. Het gaat bijvoorbeeld om het imago van de sector, dat er tot nu toe niet voor zorgt dat veel vrouwen zich aangesproken voelen tot een baan in de ICT-sector. Hoe kunnen we daar verandering in brengen?

Misschien vind je deze berichten ook interessant