Home Bots in Society NL AIC lanceert gratis AI-cursus voor onderwijs

NL AIC lanceert gratis AI-cursus voor onderwijs

door Pieter Werner

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceert een bewustwordingscursus over de toepassing van artificiële intelligentie (AI) in het primair en voortgezet onderwijs. AI voor Onderwijs, is een gratis online cursus die in eigen tijd en tempo te volgen is. Het doel van de cursus is bewustwording creëren bij professionals die werkzaam zijn binnen het onderwijs.

In slechts 2 uur tijd worden de basisbegrippen zoals algoritmes, AI, machine learning en deep learning besproken. Praktijkvoorbeelden uit het onderwijs laten leerkrachten, docenten en bestuurders de wereld van AI zien binnen hun werkveld.

Veranderende kwaliteitseisen, toenemende regeldruk en het lerarentekort. Het beroep van de leraar verandert en staat steeds meer onder druk. AI (‘artificial intelligence’) biedt kansen om leraren te ondersteunen in hun vak. Zo kan AI ondersteunen in het geven van feedback, leren op maat, overgangsbeslissingen en andere belangrijke onderwijsdilemma’s. Naast mogelijkheden brengt de toepassing van AI in het onderwijs óók uitdagingen met zich mee – onder meer privacy en andere ethische dillema’s. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen in de cursus.

Ontwikkeling

De NL AIC en in het bijzonder de werkgroep Onderwijs hebben als doel de ontwikkeling van nieuwe AI-oplossingen in het onderwijs te ondersteunen. In acht hoofdstukken neemt de cursus onderwijsprofessionals mee in de ontwikkelingen op het gebied van AI in het primair- en voortgezet onderwijs. Basisbegrippen zoals algoritmes, AI, machine learning en deep learning worden uitgelegd en toegelicht door experts en leraren in inspirerende video usecases.

Zo leren zij meer in de cursus over hoe slimme softwareprogramma’s benut worden in het onderwijs, zoals Taalzee, Rekentuin en Learnbeat. Cursisten kunnen bij de start van de cursus zelf kiezen of zij de cursusvariant voor het voortgezet onderwijs of het primair onderwijs volgen. Aan het eind van de cursus verdient de cursist een certificaat.  De online cursus AI voor Onderwijs is gratis en in eigen tempo te doorlopen.

De maand van AI in het Onderwijs

In juni organiseren SURF, de SIG AI in Education, het Versnellingsplan, de Nederlandse AI Coalitie werkgroep Onderwijs en Kennisnet voor de tweede keer de maand van Artificial Intelligence (AI) in het onderwijs. Tijdens de Maand van AI in het onderwijs wordt het gesprek gevoerd over de kansen en risico’s die AI met zich meebrengt. Er wordt gekeken naar de rol die het speelt bij onderwijsinnovatie én er is oog voor maatschappelijke en sociale aspecten. Ook wordt er dieper ingegaan op de praktijk: wat betekent de inzet van AI voor de docent of student? Welke voorbeelden van toepassingen van AI in het onderwijs zijn er al?

Toegankelijk maken van kennis over AI

De NL AIC werkt aan verschillende projecten om de kennis van AI onder de beroepsbevolking te vergroten. Een voorbeeld van deze initiatieven zijn de ‘AI bewustwordingscursussen’. AI voor Onderwijs is één uit een reeks van zes online cursussen. Het afgelopen jaar zijn de AI Zorg cursus, AI cursus voor Agri en Food  en  AI voor Energieontwikkeld.  Binnenkort worden nog twee cursussen gelanceerd: de AI-cursus voor de Creatieve Industrie (medio juni) en de AI-cursus voor Logistiek (begin juli). Voor de ontwikkeling van de AI bewustwordingscursussen werkt de NL AIC samen met Jim Stolze van Stichting Lowercase.

De cursus is hier te vinden

Misschien vind je deze berichten ook interessant