Home Bots in Society Nederland steunt digitaliseringsstrategie EU, benadrukt belang AI

Nederland steunt digitaliseringsstrategie EU, benadrukt belang AI

door Marco van der Hoeven

 

De Nederlandse regering ondersteunt de digitaliseringsstrategie van de Europese Commissie, inclusief de nadruk die daarin wordt gelegd op AI. Dat schrijft de regering deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

In februari presenteerde de nieuwe Europese Commissie zijn visie op de digitalisering van Europa. Deze week laat de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer weten dat dezer visie aansluit bij de visie op digitalisering van het Nederlandse kabinet. Primair is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hiervoor verantwoordelijk, samen met de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Duurzame maatschappij

“De digitale toekomst van Europa vormgeven” geeft invulling aan de digitaliseringsambities van de Europese Commissie voor de komende vijf jaar.  De Commissie heeft hiertoe drie ambities geformuleerd: technologie die werkt voor mensen, een eerlijke en concurrerende economie, en een open, democratische en duurzame maatschappij.

AI

“Het kabinet verwelkomt de ambitieuze en integrale digitaliseringsagenda van de Commissie’, zo laat het de Kamer weten. “De thema’s die de Commissie benoemt in haar mededeling sluiten aan bij de prioritaire thema’s van het kabinet binnen het digitale domein zoals opgenomen in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS): AI, data, digitale vaardigheden en inclusie, digitale overheid, connectiviteit en digitale weerbaarheid.” Een belangrijk onderdeel van de discussie vormt AI. De regering zegt daarover: ”Het kabinet vindt het belangrijk dat data verantwoord en kansrijk benut wordt. AI en data prioritaire thema’s.”

Strategisch actieplan AI

Eerder presenteerde Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in Den Haag het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (AI) van het kabinet. In dit actieplan staan meer dan honderd voorgenomen acties, zoals intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en wetenschap én het investeren van publieke middelen. Hiermee wil het kabinet de maatschappelijke en economische kansen van AI voor Nederland optimaal benutten.

Kabinetsstrategie voor Artificiële Intelligentie

De regering heeft de ambitie om met Nederland en Europa mee te doen in de voorhoede van een wereldwijd concurrerende economie, met een gecoördineerde kabinetsaanpak hebben op het gebied van AI. Door publiek-private samenwerking moeten zo maatschappelijke en economische kansen op het thema AI worden benut. Daarnaast gaat de strategie in op voorwaarden als onderzoek, scholing, gebruik van data, en de benodigde digitale infrastructuur en de wijze waarop mensen en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat AI zorgvuldig wordt ingezet.

Misschien vind je deze berichten ook interessant