Home Geen categorie ‘Mislukte initiatieven digitale transformatie kosten 10 miljoen euro ‘

‘Mislukte initiatieven digitale transformatie kosten 10 miljoen euro ‘

door Pieter Werner

Ondanks vooruitgang op het gebied van digitale transformatie geeft 80% van de organisaties aan dat integratieproblemen de digitalisering afremt, met infrastructuurproblemen en grote risico’s tot gevolg. Dit blijkt uit het jaarlijkse Connectivity Benchmark Report van MuleSoft, onderdeel van Salesforce.

De kosten van het niet afronden van projecten zijn gestegen, waardoor de bedrijfsresultaten in gevaar komen. Mislukte initiatieven voor digitale transformatie kosten organisaties 10 miljoen euro op jaarbasis. Dit is een aanzienlijke stijging van 40% ten opzichte van de schatting van vorig jaar van ruim 7 miljoen euro.

MuleSoft’s jaarlijkse Connectivity Benchmark Report onderzocht 1.050 CIO’s en IT-beslissers, waaronder in Nederland, om de uitdagingen rond digitale transformatie beter te begrijpen en te onderzoeken wat organisaties kunnen doen om te slagen in deze economisch onzekere tijden. De overige opvallendste uitkomsten en conclusies uit het onderzoek worden hieronder uitgelicht:

Verbetering infrastructuur en projectoplevering

o             IT-teams verkleinen de leveringskloof: 48% van de teams zegt vorig jaar alle gevraagde IT-projecten te hebben voltooid, tegenover 44% in 2022. Bovendien daalde de late oplevering van projecten van 52% naar 30% op jaarbasis.

o             Infrastructuurinvesteringen vergemakkelijken systeemverandering: Slechts 54% van de organisaties zegt dat het moeilijk is om veranderingen in een bepaald systeem of toepassingen aan te brengen vanwege hun IT-infrastructuur, tegenover 74% een jaar geleden.

Integratie-uitdagingen vertragen digitale transformatie

o             Gemiddeld app-volume neemt toe: Organisaties gebruiken gemiddeld 1.061 verschillende applicaties, een stijging van 10% ten opzichte van de 976 in het rapport van 2022.

o             Gebrek aan integratie is een toenemende uitdaging: Slechts 29% van deze applicaties is momenteel geïntegreerd, waardoor datasilo’s ontstaan die leiden tot stijgende kosten, knelpunten in productiviteit en gebrek aan omnichannel ervaringen.

o             Aangepaste integratiekosten stijgen: Organisaties gaven de afgelopen 12 maanden gemiddeld zo’n 5 miljoen euro uit aan maatwerk integratiewerkzaamheden, een stijging van 21% ten opzichte van de 4 miljoen euro van vorig jaar.

o             Opzichzelfstaande apps en data vormen uitdaging: 36% van de respondenten zegt dat de integratie van apps en data in silo’s de grootste uitdaging van succesvolle digitale transformatie is.

API-gedreven connectiviteit helpt bedrijven om applicaties en gegevens te integreren

o             Focus op integratie: Naarmate organisaties meer digitaal en op kosten gefocust worden, gebruikt de overgrote meerderheid (99%) API’s om apps en data te integreren om uitzonderlijke klantervaringen te creëren en inkomsten te genereren, dan wel kosten te besparen.

o             Het in staat stellen van niet-technische zakelijke gebruikers versnelt de transformatie: 68% van de organisaties die vooruitlopen op het gebied van digitale transformatie heeft een volwassen strategie om niet-technische gebruikers in staat te stellen eenvoudig applicaties en databronnen te koppelen met behulp van API’s.

o             Top-down API-integratiestrategieën nemen toe: Gemiddeld genereren organisaties 38% van de inkomsten uit API’s, vergeleken met 35% een jaar geleden. Verder heeft 75% van de organisaties nu een top-down API-integratiestrategie

IT kijkt naar automatisering om niet-technische workflows te ondersteunen om aan stijgende eisen te kunnen voldoen

o             IT-teams kijken steeds vaker naar het automatiseren van handmatige,  repetitieve taken voor het vergroten van de efficiëntie en productiviteit van  de hele organisatie: Robotic Process Automation (RPA), waarmee teams bedrijfsprocessen en -taken kunnen automatiseren middels bots, is een automatiseringstechnologie die snel wordt geadopteerd door ondernemingen. 33% procent van de organisaties investeert in de technologie.

o             Bedrijven melden brede automatiserings- en integratiebehoeften: 92% van de organisaties zegt dat minstens één afdeling binnen hun bedrijf zowel integratie als automatisering nodig heeft.

o             IT blijft ‘eigenaar’ van automatisering temidden van digitale ontkoppeling: Ontwikkelaars (72%), IT operations (65%) en applicatiebeheerders (49%) zijn meestal verantwoordelijk voor het automatiseren van bedrijfsprocessen.

o             Niet-technische rollen staan te springen om automatisering: Data science (64%), productteam (62%), business analisten (61%), customer support (58%), finance (57%), marketing (56%), engineering (56%) en HR (52%) geven aan behoefte te hebben aan automatisering op hun afdelingen.

o             Herbruikbare integraties bieden mogelijkheden voor kostenbesparing: Gemiddeld is 47% van de interne software-assets en -componenten van organisaties beschikbaar voor ontwikkelaars voor hergebruik, wat een kans biedt voor grotere integratie-efficiëntie.

“We hebben aanzienlijke investeringen en inspanningen gezien van bedrijven die digitaal willen transformeren. Zelfs te midden van COVID en de recente onzekere economische omstandigheden, zijn digitale transformatie-inspanningen goed op gang gebleven, en in sommige gevallen zelfs versneld”, zegt Job Schoonbeek, Regional Vice President, MuleSoft. “De integratie van deze initiatieven in bestaande applicatielandschappen en architecturen, volgt vaak deze transformatie. , Hierdoor kunnen bedrijven niet de volledige waarde van hun data en applicaties realiseren. Een gestandaardiseerde aanpak van integratie en automatisering helpt die kloof te dichten en maken de productiviteit, efficiëntie en innovatie mogelijk waarmee bedrijven nu en in de toekomst succes kunnen boeken tegen lagere kosten en met verlaagd risico.”

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant