Home Bots & Business ‘Meeste bedrijven plannen AI-investeringen’

‘Meeste bedrijven plannen AI-investeringen’

door Marco van der Hoeven

Uit een recent onderzoek door Klippa blijkt dat een overweldigende meerderheid van de bedrijfsleiders vertrouwen heeft in de capaciteiten van kunstmatige intelligentie (AI) om de meest urgente zakelijke uitdagingen aan te pakken. Bijna 80% van de besluitvormers ziet AI en automatisering als sleutels tot het verbeteren van bedrijfsprocessen, het verhogen van productiviteit, en het verminderen van kosten door menselijke fouten te minimaliseren.

Het rapport C-Level Insights laat zien dat 78% van de besluitvormers AI beschouwt als een oplossing voor hun grootste zakelijke uitdagingen. Bovendien is 85% van de respondenten van plan om hun investeringen in AI en automatisering in de nabije toekomst te verhogen.

Opmerkelijk is de houding ten opzichte van AI tussen verschillende leeftijdsgroepen. Bestuurders jonger dan 39 jaar hebben meer vertrouwen in AI (84%), vergeleken met slechts 71% bij 50-plussers. De bereidheid tot het verhogen van investeringen in AI is ook hoger bij jongere bestuurders (94%) dan bij de oudere leeftijdsgroepen (79%).

Belemmeringen

Desondanks zijn er uitdagingen. Zo’n 29% van de bestuurders aarzelt om meer te investeren in AI vanwege een gebrek aan tijd en personeel. Dit onderstreept het tekort aan geschoold personeel in het veld. Andere genoemde belemmeringen omvatten de initiële kosten van automatisering (24%), zorgen over de volwassenheid van de technologie (16%), gebrek aan interne expertise (9%), en mogelijke weerstand tegen nieuwe technologieën (6%).

Bijna 20% van de managers is van plan hun investering in AI te verdubbelen. Een aanzienlijk deel van de respondenten overweegt een verhoging van de investeringen tussen 40 en 80 procent, wat wijst op een sterke toekomstige groei in de AI-sector in Nederland.

Personeel

De resultaten van deze enquête benadrukken zowel de kansen als de uitdagingen die AI biedt in de hedendaagse bedrijfswereld. Terwijl AI steeds meer wordt gezien als een sleutel tot succes in het bedrijfsleven, blijft de behoefte aan geschoold personeel en verdere technologische ontwikkelingen een aandachtspunt.

Klippa’s C-Level Insights Survey is ingevuld door een diverse groep bestuurders van Nederlandse bedrijven. De meerderheid van de respondenten zijn CEO’s (60%), gevolgd door CTO’s (11%), CFO’s (9%) en andere C-suite executives. Ze werken in 18 verschillende sectoren, in organisaties van alle groottes: van kleine tot middelgrote bedrijven tot zelfs grote ondernemingen met een jaaromzet van meer dan €1 miljard.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant