Home Bots & Business Holland Robotics vijf jaar: Al veel stappen gezet, maar er is nog veel werk te verzetten

Holland Robotics vijf jaar: Al veel stappen gezet, maar er is nog veel werk te verzetten

Toepassing van robotica groeit sterk, het MKB blijft achter

door Marco van der Hoeven

De afgelopen vijf jaar is de roboticasector in Nederland snel gegroeid. Maar er is nog veel te winnen. Ondanks de mate van digitalisering in ons land loopt Nederland in het toepassen van robotica niet bepaald voorop.  Het is de ambitie van Holland Robotics om daar verandering in te brengen.  ‘Het zou mooi zijn als het besef doordringt dat robotica een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke problemen die nu en in de toekomst spelen.’

Holland Robotics viert vandaag zijn vijfjarig jubileum. Manager Thijs Dorssers is een van de drijvende krachten geweest voor de groei van dit technologiecluster binnen branchevereniging High Tech NL. “De vraag is destijds ontstaan vanuit de industrie en het is destijds opgepakt door Willem Endhoven, managing director van High Tech NL. Ik heb dat verder mogen vormgeven, en de tijd is voorbijgevlogen. We hebben mooie dingen bereikt met Holland Robotics. Inmiddels weten veel organisatie en andere netwerken ons te vinden met vragen over robotisering.”

Holland Robotics heeft de snelgroeiende roboticamarkt in Nederland inzichtelijk gemaakt. Waar vijf jaar terug ongeveer 350 bedrijven actief waren in de sector, zijn dat er nu al meer dan zeshonderd en dat aantal is groeiende. Thijs plaatst hier wel een kanttekening bij: “Die verdubbeling geeft aan dat robotisering in Nederland groeit. Maar die groei zien we vooral bij de grotere bedrijven, het MKB kan nog heel wat stappen zetten op het gebied van robotisering. Met andere woorden: In Nederland ontwikkelen we veel op het gebied van robotica toepassingen, maar juist de integratie blijft in ons eigen land achter op het buitenland.”

Oplossingen

Thijs kijkt tevreden terug op de samenwerking met de industrie. Dit heeft geleid tot een aantal robotiseringsoplossingen op specifieke gebieden, zoals voor de logistiek of in de maintenance & inspectie. “Verschillende partijen hebben door samen te werken mooie vernieuwende robotiseringsoplossingen neergezet. Dit is weer een goede basis voor de komende vijf jaar, waarin we verder willen bouwen en ervoor zorgen dat het MKB nog meer gaat robotiseren. Want dat is waar het om gaat.” Robotisering geeft bedrijven een betere concurrentiepositie voor de toekomst. Dit komt uiteindelijk natuurlijk ten goede aan de gehele economie van Nederland.”

“Het begint bij awareness creëren over de mogelijkheden van robotisering. En zorgen dat er een stip op de horizon komt voor bijvoorbeeld de overheid, om in beleid rekening te houden met robotica. Robotica is een van de oplossingen voor maatschappelijke problemen. Want hoewel er absoluut stappen worden gezet in Nederland, is dat onvoldoende om internationaal op volle kracht mee te doen. Het is belangrijk dat we de achterstand die we vijf jaar geleden hadden blijven inlopen.”

Kansen

Een succesvolle inzet van robots is nauw verbonden met de digitaliseringsagenda van Nederland. “Organisaties kunnen robots pas succesvol inzetten wanneer de processen voldoende gedigitaliseerd zijn. Digitalisering en de data op orde hebben zijn twee voorwaarden voor het starten met robotisering. Dit geldt ook voor het MKB. Heb je deze zaken niet op orde, dan haal je onvoldoende resultaat uit robotisering en blijft de robot in de praktijk vaak ongebruikt in de hoek staan.”

“Vaak wordt de relatie tussen digitalisering en robotisering vergeten. Uiteindelijk zijn robots machines die worden aangestuurd door software. En deze software is echt nog niet zo intelligent als soms in films wel eens wordt voorgesteld. Ook hier moeten we verwachtingen nog vaak bijstellen”

Toekomst

Thijs hoopt vooral dat in de toekomst ook het MKB robotica gaat omarmen. “Als bedrijven die stap zetten kunnen ze bijvoorbeeld personeelsproblemen het hoofd bieden. Je ziet al de trend dat robotica goedkoper wordt, nu het volume groeit en het gebruiksgemak toeneemt. En nog belangrijker, de business case is duidelijk. Een robot hebben veel bedrijven in een of twee jaar terugverdiend.”

“De industrie is al goed gerobotiseerd, de trend die we nu zien is dat ook andere sectoren steeds vaker robotics gaan gebruiken, zoals in de logistiek, de landbouw, en de zorg. We zien nu ook groei van robotics in de horeca vanwege de personeelsproblemen waar ze in die sector mee te maken hebben. Daar liggen veel kansen.“

Onderwijs

Een aandachtspunt in de huidige ontwikkelingen is de aansluiting van het onderwijs. “We zien gelukkig meer en meer aandacht voor robotica in het onderwijs, maar vooral in het primaire- en secundaire onderwijs mag robotica nog wat meer aandacht krijgen. Het onderwijs zorgt voor de benodigde kennis voor de toekomstige digitalisering, maar ook voor de interesse in robotica.”

“Lastig hierbij is wel dat de ontwikkelingen zo snel gaan wereldwijd, dat het voor leerkrachten bijna onmogelijk is om alles bij te houden. Een betere samenwerking met het bedrijfsleven kan hier uitkomst bieden. Het is essentieel dat het onderwijs de benodigde aansluiting met het bedrijfsleven blijft behouden.”

Thijs besluit: “De basis in Nederland is meer dan voldoende om echt stappen te gaan zetten op het gebied van robotisering. Ik hoop, heel ambitieus, dat we in 2030 wel in de top 10 zitten van landen die robotics succesvol hebben geïntegreerd.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant