Home Bots & Business Het F-woord: Future Female Funding

Het F-woord: Future Female Funding

door Marco van der Hoeven

Vorige week organiseerde Women in AI een nieuwe virtuele editie van WaiTalk over financiering van vrouwelijke technologie-ondernemers.  Uit de cijfers blijkt dat dit nog steeds een belangrijk onderwerp is. De kentering lijkt weliswaar ingezet, maar er moet nog veel gebeuren. “Vrouwen hebben geen hulp nodig, ze hebben een level playing field nodig.”

In 2018 startten 2.362 mensen een bedrijf. 274 van hen waren vrouw. Dergelijke cijfers zijn volgens Eve Logunova, Ambassadeur bij Women in AI Nederland, de ratio achter het vorig jaar gelanceerde incubatieprogramma WaiACCELERATE, waar nu al 32 vrouwelijke ondernemers aan deelnemen. 

Investeerders vinden 

In de meest recente editie van WaiTalk, dat werd georganiseerd in samenwerking met Oracle for Start Ups stonden hun specifieke uitdagingen in het vinden van investeerders centraal. Aan het woord kwamen Janneke Niessen, medeoprichter van CapitalT; Renée Cummings, oprichter en CEO, Urban AI, en Women in AI Ethics Lead; Jenny Griffiths, oprichter en CEO van Snap Vision en Amy Sorrells, directeur Global Communications, Oracle voor startups. 

Paradox 

De discussie begon met de constatering dat er sprake is van een paradox, met twee parallelle trends die elkaar zouden moeten versterken maar dat in praktijk niet blijken te doen. Aan de ene kant is er meer kapitaal beschikbaar dan ooit. Aan de andere kant blijkt steeds weer dat een uit diverse medewerkers samengesteld bedrijf beter functioneert. Toch blijft funding voor ondernemingen die door vrouwen worden opgericht ver achter bij die voor mannelijke ondernemers, en bij gekleurde vrouwen is dat zelfs nog meer het geval. 

Langzaam 

Janneke Niessen constateert dat de vooruitgang langzaam gaat Volgens haar is de grootste verandering dat mensen ondertussen erkennen dat er een probleem is, dat was een aantal jaren geleden nog niet het geval. “Dat maakt me hoopvol dat er vrouwelijke champions opstaan. Want vrouwen hebben geen hulp nodig, ze hebben een level playing field nodig.” 

Netwerken 

De coronacrisis helpt daarbij niet. Dat het op dit moment lastig is om aan funding te komen komt onder meer doordat netwerken cruciaal is, en dat gebeurt op events. En die events zijn er nu niet. De bestaande, vooral uit mannen samengestelde, netwerken zijn dus in het voordeel. 

Gekleurde vrouwen 

Renée Cummings voegt daaraan toe: “Gekleurde vrouwen vormen de snelst groeiende groep ondernemers. We moeten daarom kijken naar die netwerken, we hebben bondgenoten nodig. En een level playing field, het landschap is nog ongelijk. Met diversiteit hebben we meer opties, en meer kansen. Er is nu weliswaar veel aandacht voor mensen van kleur, maar waar dat vandaan komt, schaamte of schuldgevoel, weten we niet. Dus we weten ook niet hoelang het duurt.” 

Achterstand 

Dit resoneert duidelijk bij de deelnemers, van wie er een als commentaar geeft “Het is opmerkelijk om steun te zien voor vrouwelijke ondernemers, maar het probleem is dat we nu net onze producten moeten passen in een systeem dat van nature oneerlijk is jegens ons. Kunnen we alsjeblieft toestaan dat oprichters met verschillende achtergronden gedijen en niet proberen in een Silicon Valley-formule te passen. We blijven achter.” 

Een andere deelneemster zegt: “Precies het standpunt dat gisteren met mij is ingenomen tijdens een gesprek met een potentiële investeerder. Hu standpunt was ‘omdat je er bruin, vrouwelijk en jong uitziet, en je de business dus waarschijnlijk niet goed genoeg kent, zal het je niet lukken.” 

Bias in AI 

De achtergestelde positie van vrouwen op het gebied van financiering heeft ook zijn weerslag in technologie. Daarom werd een belangrijk deel van de discussie besteed aan het doorwerken van  bias in het steeds belangrijker wordende AI.  Want als we blijven vertrouwen op historische data dan bouwen we daarmee ook historische bias in. Een divers team zal moeten zorgen voor meer diverse AI. 

Renée Cummings besluit: “We moeten niet alleen de deuren openen, maar ook de ramen, Laat mensen weten dat ze welkom zijn. Kom binnen, dat is wat mensen willen horen.”

 

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant