Home Bots & Business Groningse documentverwerker Klippa internationaal succesvol

Groningse documentverwerker Klippa internationaal succesvol

door Marco van der Hoeven

Het verwerken van honderdduizenden tot miljoenen documenten kan veel tijd kosten. Computers zijn echter heel goed in staat documenten te lezen, te begrijpen én te verwerken. Het Groningse Klippa ontwikkelt gespecialiseerde software op basis van AI om bedrijven te helpen administratief werk te automatiseren, waardoor medewerkers zich bezig kunnen houden met taken die meer waarde toevoegen, en meer voldoening geven.

Het Groningse bedrijf Klippa is specialist op het gebied van automatische documentverwerking, met name voor organisaties die te maken hebben met grote volumes. Oprichter en CEO Yeelen Knegtering raakte tijdens zijn studie Informatiekunde in Groningen gefascineerd door het vermogen van computers om taal te begrijpen en te leren.

Toen hij na zijn studie aan het werk ging als consultant merkte hij al snel dat er relatief veel tijd besteed moest worden aan repetitief administratief werk als declaraties. “Dat kon volgens mij efficiënter, en na een gesprek met mijn werkgever kreeg ik de ruimte om een platform te ontwikkelen dat declaratiestromen automatisch kon verwerken. Ik heb daar een paar goede programmeurs bij aangetrokken, en met hen heb ik Klippa opgericht.”

Markt

Zijn toenmalige werkgever werd de eerste grote klant van het declaratie platform, SpendControl. Al snel bleek echter dat ook andere bedrijven in binnen- en buitenland geïnteresseerd waren in de achterliggende technologie van Klippa. Dat was in 2015 het begin van een snelle groei van zo’n honderd procent per jaar, tot het huidige aantal van 65 medewerkers.

“We hebben te maken met diverse vragen vanuit de markt, maar een duidelijke trend is dat een tekort aan mensen op dit moment de belangrijkste beperkende factor is voor de groei van organisaties. Tegelijkertijd hebben ze te maken met repetitief administratief werk dat niet echt uitdagend is voor mensen. Eigenlijk zou dat deel van het werk heel goed geautomatiseerd kunnen worden. Daarmee komen weer mensen vrij om andere werkzaamheden te verrichten. Dus met onze software krijgen ze meer efficiëntie en besparen ze op kosten.”

Informatie

De tweede oplossing van Klippa heet DocHorizon en valt in de categorie Intelligent Document Processing software (IDP). Deze software kan een aanvulling zijn op automatiseringsplatforms als dat van UiPath. “Onze technologie is bedoeld om bepaalde specifieke documentprocessen te automatiseren, terwijl RPA een platform is waarmee je generiek processen kunt automatiseren. Dus wanneer je na het automatiseren van zo’n proces met RPA heel gericht informatie uit een document wilt halen of verifiëren kunnen wij daarbij helpen.”

Deze specialisatie maakt de software van Klippa bij uitstek geschikt voor integratie met andere pakketten: “Ongeveer de helft van onze klanten bestaat dus niet uit eindgebruikers, maar uit softwarebedrijven die zelf administratieve oplossingen ontwikkelen. Deze partijen hebben niet zelf de kennis in huis om heel diep de inhoud van documenten in te gaan. Daarvoor kloppen ze dan aan bij ons. In feite is dat een white label-constructie.”

Customer loyalty

De andere klanten van Klippa zijn grote organisaties die zelf hun documentoplossingen ontwikkelen. “Onze software is voor hen interessant wanneer ze duizenden documenten of meer per maand verwerken. Maar er zijn bedrijven waar het gaat om honderdduizenden of soms miljoenen documenten per maand.”

“Een voorbeeld van zo’n bedrijf is Nivea, dat onze software inzet voor het uitvoeren van hun customer loyalty-programma.” De producten van Nivea worden verkocht in winkels, dus zelf heeft deze fabrikant niet direct contact met zijn klanten. Om dat contact toch tot stand te brengen worden bijvoorbeeld spaaracties georganiseerd waarbij klanten een foto van hun betaalbewijs moeten insturen. De software van Klippa kan geautomatiseerd die documenten lezen, controleren en verwerken.

Compliance

Ook andere bedrijven maken in hun loyalty-programma’s gebruik van de software van Klippa. “Daarnaast wordt onze software veel ingezet in het financiële domein om documenten te verwerken. Een ander segment dat voor ons belangrijk is, is KYC compliance. Er zijn veel processen waarbij je met documenten moet bewijzen dat je bent wie je zegt. Bijvoorbeeld door middel van het scannen van een paspoort. Dit is een snel groeiende markt, onder meer door de trend om steeds meer op afstand te doen.”

Een andere reden voor organisaties om geautomatiseerd documenten te verwerken is het opvangen van piekbelasting. “Ieder bedrijf moet voortdurend zijn administratie bijhouden, maar aan het eind van ieder kwartaal zit vaak een enorme piek als de BTW-aangifte moet worden gedaan. Niet alleen bij bedrijven maar juist ook bij de administratiekantoren die het voor de bedrijven moeten verwerken. Je kunt niet aan het eind van ieder kwartaal even tijdelijk een paar mensen aannemen, maar je kunt het wel door onze software laten doen.”

AI

AI is een belangrijk ingrediënt van de oplossing van Klippa. Een van de pijlers is computer vision, dus het vermogen om uiterlijke kenmerken te herkennen. Een andere pijler is Natural Language Processing (NLP), waarmee een computer in staat is de tekst op die documenten te lezen en te begrijpen. “Met de huidige stand van AI kunnen we het overgrote deel van de documenten in organisaties automatiseren, dus voor meer dan negentig procent. Het kleine deel dat overblijft wordt dan door mensen verwerkt. En het percentage dat de computer met AI kan verwerken wordt steeds hoger.”

Hij vervolgt: “AI is een fascinerend thema. Ik merk wel dat, naarmate mensen er verder vanaf staan, ze denken dat de technologie verder gevorderd is. En hoe dichter je erop zit, hoe realistischer je kijkt naar de maturity. Op dit moment heb je nog grote hoeveelheden data nodig om te komen tot een nauwkeurigheid die in de buurt komt van die van mensen. Veel organisaties denken wel dat ze veel data hebben, maar die is niet altijd een op een te gebruiken om modellen te maken.”

Classificeren

“Voor ons zou de belangrijkste ontwikkeling in AI zijn dat er minder data nodig is om tot modellen te komen. Dan kun je voor nog meer bedrijven in kortere tijd resultaten boeken. Het grootste deel van het werk in AI zit namelijk in het voorwerk. Dus niet zozeer het trainen van de algoritmen op zich, dat is wel complex, maar het is in feite complexe wiskunde. Veel werk zit juist in het verzamelen, structureren en annoteren van de data. Dat is nu nog veelal mensenwerk, daar is nog winst te behalen.”

Toekomst

Klippa heeft een ambitieuze groeistrategie, op een internationale markt. “We zijn altijd een internationaal bedrijf geweest. Europa is een open markt, waardoor we het schaalvoordeel van internationaal opereren optimaal kunnen benutten. Daarom zijn we nu al actief in 35 landen. Door die internationale oriëntatie kunnen we onze groei realiseren, want het volume aan documenten bij internationaal opererende bedrijven is enorm. En die volumes kunnen zij in alle landen waar ze actief zijn bij ons neerleggen.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant