Home Bots & Business Gezondheidsorganisaties, overheden en bedrijven omarmen de robot in hun strijd tegen het coronavirus

Gezondheidsorganisaties, overheden en bedrijven omarmen de robot in hun strijd tegen het coronavirus

door Marco van der Hoeven

Wereldwijd omarmen organisaties de softwarerobot om hun bedrijfsvoering te automatiseren en aan snelheid en wendbaarheid te winnen nu de markten en de werkomgeving door de crisis andere eisen stelt. De voordelen die automatisering biedt, worden nu des te meer duidelijk, of het nu gaat om de verwerking van grote hoeveelheden diagnostische tests, de toenemende vraag aan callcenter-capaciteit, of het faciliteren van het thuiswerkende medewerkersbestand.

UiPath, leverancier van Robotic Process Automation (RPA), biedt gezondheidsorganisaties en overheden gratis softwarerobots om de kritieke digitale-bedrijfsvoeringsprocessen te versnellen en de met handen en voeten gebonden medewerkers vrij te spelen voor de opdoemende problemen die de Covid-19-pandemie met zich meebrengt.

Use cases

De afgelopen drie weken heeft UiPath dertig Covid-19 use cases verzameld die gebruiksscenario´s van architecturen beschrijven die erop gericht zijn om levens en bedrijven te redden. UiPath tekende honderd nieuwe klanten op die de UiPath Automation Hub inzetten om hun medewerkers betrokken te houden bij de zaak.

Gratis voor ziekenhuizen

“We willen een bijdrage aan de maatschappij leveren en helpen om de neveneffecten van de de Covid-19-crisis te bestrijden”, zegt Maurits Houck, Regional Vice President BeNeLux bij UiPath. “We willen onze technologie gratis ter beschikking stellen om ziekenhuizen bij te staan met de verwerking van grote hoeveelheden medische tests; en overheden met de verwerking van de tijdelijke ondersteuningsaanvragen door bedrijven en zelfstandigen.”

Met RPA reageren op Covid-19

Nu de Covid-19-pandemie voortduurt zien organisaties wereldwijd zich voor enorme uitdagingen gesteld – variërend van materiaaltekorten, tot piekende aanvragen en tot faillissementsdreigingen. RPA onlast overbelaste bedrijven. “We staan bedrijven bij in deze moeilijke periode en helpen samen met ons netwerk van partners om bedrijfsprocessen aan de nieuwe situatie aan te passen en te automatiseren”, zegt Houck. “Onze technologie wordt zo gebruikt om het bedrijven mogelijk te maken om de recessie te weerstaan dankzij nieuwe bedrijfsvoeringsmodellen, in plaats van door mensen te ontslaan.” UiPath-klanten gebruiken RPA om uitdagingen aan te gaan zoals:

 • Verwerking van grote hoeveelheden testaanvragen: Automatiseren van de gegevensinvoer in de gezondheidszorg vermindert fouten en digitaal papierwerk kan sneller en nauwkeuriger worden verwerkt en zorgt voor een snellere dienstverlening.
 • Vermindering wachttijden voor testaanvragen: De vraag naar tests neemt exponentieel toe en leidt hier en daar tot wachtrijen van zes uur. Een softwarerobot onder toezicht, verwerkt zo´n aanvraag binnen een kwart minuut, waar een mens er tweeëneenhalve minuut over doet, wat de wachttijd aanmerkelijk verkort.
 • Snellere orderverwerking voor noodzakelijke materialen: Om tegemoet te komen aan de exponentieel toegenomen vraag voor bepaalde onderdelen, verstuurt een klant die onderdelen nu direct van de fabriek naar de eindklant. RPA-softwarerobots verwerken alle bestellingen en voeren die in het SAP-productieplanningssysteem in, voor snellere verwerking door de fabriek.
 • Ondersteuning bij de toegenomen behoefte in callcenters: Callcentermedewerkers die worden ondersteund door RPA, halen sneller klantgegevens uit de systemen. Dat zorgt voor een sneller beoordelingsproces en het sneller doorzetten naar de juiste afdeling, en een afname van de gemiddelde afhandelingstijd van een hulpaanvraag.
 • Voorbereiding op en het mogelijk maken van thuiswerken: Automatiseren van het registratieproces van nieuwe apparatuur voor thuiswerkers; het koppelen van apparatuur aan de individuele medewerker; en het aanmaken van nieuwe VPN-kantoornetwerkgebruikers.

Organisaties in verscheidene branches – waaronder de gezondheidszorg, de verzekeringssector, de overheid, de detailhandel, het bankwezen en de transportsector – gebruiken UiPath’s softwarerobots om toevloed aan aanvragen vanwege Covid-19 te verwerken:

 • In Nederland zien gemeenten zich voor de uitdaging gesteld ondernemers die financieel getroffen worden door de maatregelen rond het coronavirus te compenseren met de TOZO Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers. Bij bijvoorbeeld de gemeente Hilversum werkt inmiddels een UiPath-softwarerobot als virtuele assistent om de toevloed aan aanvragen te verwerken en te helpen de bijbehorende administratieve handelingen te verrichten. De UiPath-robot verwerkt rond de zeshonderd aanvragen per dag, veerig keer zoveel als de menselijke collega´s, die de handen nu vrijhouden om met burgers bezig te zijn.
 • Verscheidene luchtvaatmaatschappijen zagen zich geconfronteerd met een vloedgolf aan annuleringen en wijzigingen van vluchten die hun administratieve medewerkers en kantoorsystemen zwaar onder druk zetten. Dankzij de ontwikkeling van softwarerobots die als virtuele medewerkers de aanvragen op zich namen (dat zijn gestructureerde en repetitieve taken), konden de achterstanden snel worden weggewerkt en konden de medewerkers tijd vrij maken om te zorgen voor de problemen die hun reizigers ondervinden.
 • Het Mater Hospital in Dublin gebruikt UiPath’s robots om, onder toezicht, Covid‑19‑testpakketjes te verwerken, binnen een fractie van de tijd. Het ziekenhuis ontvangt de onderzoeksresultaten van patiënten nu vrijwel onmiddellijk en de administratieve-lastendruk op de Afdeling Infectiepreventie en -Beheersing is aanzienlijk aanzienlijk verminderd. De afdeling geeft elke verpleegkundige haar of zijn eigen robot, wat hen drie uur per dag aan papierwerk scheelt en vrijspeelt voor patiëntenwerk aan het bed.
 • Amerikaanse gezondheidszorgmedewerkers zijn dagelijks uren kwijt aan administratief werk, om patiënten goed in te voeren, patiënt-behandelgegevens te verwerken, en te rapporteren aan de CDC Centra voor Ziektebeheersing en -Preventie. Een van de grootste ziekenhuizen in de VS heeft nu snel een UiPath-robot ingezet, die onder toezicht werkt. Dat heeft de achterstanden teruggebracht; er wordt per patiënt een kleine tien minuten sneller gewerkt; en kostbare fouten door handmatige verwerking worden vermeden.
 • Handreinigingsmiddelen kunnen een belangrijke rol spelen in het stoppen van de verspreiding van Covid-19. Een onderneming in hygiëneproducten zag zijn bestellingeninstroom vertienvoudigen. Hun Chinese afdeling verwerkt de bestellingen gewoonlijk handmatig in SAP, maar kon de piekbelasting niet aan – met name omdat een deel van de ploeg thuis in quarantaine zat. De afdeling breidde uit met twintig zelfstandig werkende UiPath-softwarerobots om de aantallen aan te kunnen en aan de groeiende marktvraag te kunnen voldoen.
 • Een verzekeringsmaatschappij ervoer een enorme toename in virtueel werken – in het bijzonder in de RAS Remote Access Services die noodzakelijk zijn om thuis te kunnen werken. De maatschappij bouwde zeven softwarerobots om enorme aantallen transacties aan te kunnen, in RAS, Service Now, en Enterprise Mobility Services. De bedrijfscontinuïteit is nu gewaarborgd, omdat medewerkers hun klanten op afstand kunnen bedienen.

Meer informatie over hoe UiPath’s RPA organisaties de Covid-19-crisis door helpt, biedt https://www.uipath.com/resources/Covid-automations.

Misschien vind je deze berichten ook interessant