Home Bots & Business ‘GenAI vormt de kern van elke strategische beslissing’

‘GenAI vormt de kern van elke strategische beslissing’

Tegen 2028 zullen er meer slimme robots zijn dan eerstelijnswerkers in de productie, detailhandel en logistiek als gevolg van tekorten aan arbeidskrachten

door Marco van der Hoeven

Gartner heeft vandaag zijn belangrijkste strategische voorspellingen voor 2024 en verder bekendgemaakt. Gartner verwacht dat generatieve AI (GenAI) de manier van denken van leidinggevenden over elk onderwerp zal veranderen, en dat zo een flexibelere en aanpasbare organisatie kan worden gecreëerd die beter is voorbereid op de toekomst.

“GenAI biedt een kans om dingen te bereiken die nooit eerder mogelijk waren in het kader van het menselijk bestaan”, zegt Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst bij Gartner. “CIO’s en leidinggevende leiders zullen de risico’s van het gebruik van GenAI omarmen, zodat ze de ongekende voordelen kunnen plukken.

“Dit is het eerste volledige jaar waarin GenAI de kern vormt van elke strategische beslissing, en elke andere technologiegedreven innovatie is uit de schijnwerpers gezet. GenAI heeft de norm doorbroken en is steeds meer opwinding blijven opbouwen.”

Tegen 2027 zal de productiviteitswaarde van AI worden erkend als een primaire economische indicator van nationale macht.

Nationale overheden hebben een sterke betrokkenheid bij AI en geven prioriteit aan strategieën en plannen die AI erkennen als een sleuteltechnologie in zowel de private als de publieke sector. Het opnemen van AI in de nationale langetermijnplanning wordt versterkt door de implementatie van overeenkomstige wet- en regelgeving om AI-initiatieven te ondersteunen.

“Implementatie op nationaal niveau zal AI versterken als katalysator voor het verhogen van de productiviteit en het stimuleren van de digitale economie”, aldus Plummer. “Een succesvolle implementatie van grootschalige AI-initiatieven vereist de steun en samenwerking van diverse belanghebbenden, wat de mobilisatie en het bijeenbrengen van nationale middelen aantoont.”

Tegen 2027 zullen GenAI-tools worden gebruikt om verouderde bedrijfsapplicaties uit te leggen en passende vervangingen te creëren, waardoor de moderniseringskosten met 70% worden verlaagd.

“De volwassenheid van grote taalmodellen (LLM’s) biedt CIO’s de kans om een geloofwaardig en langverwacht mechanisme te vinden om bestaande bedrijfsapplicaties op een kosteneffectieve manier te moderniseren”, aldus Plummer. “CIO’s kunnen speciale testunits opzetten om de output van GenAI LLM’s te testen, terwijl ze verandermanagement- en bijscholingsprocessen opzetten om het personeel in staat te stellen de productiviteit gedurende de hele moderniseringscyclus te maximaliseren.”

Tegen 2028 zullen de uitgaven van ondernemingen aan de strijd tegen slechte informatie de 30 miljard dollar overschrijden, waardoor 10% van de marketing- en cyberbeveiligingsbudgetten kannibaliseert om een multifrontale dreiging te bestrijden.

De meest effectieve verkeerde informatie beïnvloedt de besluitvormingsmechanismen van mensen en machines en kan uiterst moeilijk te detecteren en uit te schakelen zijn. Malinformatie vormt bedreigingen op drie verschillende functionele gebieden: cyberbeveiliging, marketing en AI.

“De snelle opkomst van GenAI heeft de toezichthouders onder vuur gelegd over het opnemen van verkeerde informatie als een van de risico’s die gepaard gaan met de toenemende macht en beschikbaarheid van GenAI voor slechte actoren”, aldus Plummer. “Bedrijven die slechte actoren, toezichthouders en leveranciers van tools en technologie die helpen bij het bestrijden van slechte informatie nauwlettend in de gaten houden, zullen waarschijnlijk een aanzienlijk voordeel behalen ten opzichte van concurrenten.”

Tegen 2027 zal 45% van de Chief Information Security Officers (CISO’s) hun takenpakket uitbreiden tot buiten de cyberbeveiliging, als gevolg van de toenemende regeldruk en de uitbreiding van het aanvalsoppervlak.

De verantwoordelijkheden voor beveiligingsbeheer en digitale activa zijn gefragmenteerd over meerdere divisies en teams, waarbij de CISO toezicht houdt op de totale digitale activaportfolio. Dit creëert inconsistenties in de ondersteuning van openbaarmakingen door regelgeving, het garanderen van digitale veiligheid en effectief beheer van beveiligingsincidenten, waardoor de algehele prestaties van de organisatie afnemen.

Het uitbreiden van het portfolio van de CISO zal een unificatie van het beveiligingsbeheer mogelijk maken, waardoor toezicht wordt geboden op het geconsolideerde proces voor het beheer van beveiligingsincidenten binnen de hele organisatie.

Tegen 2028 zal het percentage vakbondsleden onder kenniswerkers met 1.000% toenemen, gemotiveerd door de adoptie van GenAI.

Leidinggevenden noemen AI snel als oorzaak van het schrappen van functies. Daarom is het belangrijk dat leidinggevenden duidelijk met hun werknemers communiceren over hun intenties voor interne AI-implementaties. Dit voorkomt de onbedoelde gevolgen van AI-angst onder het personeel. Organisaties die GenAI adopteren en er niet in slagen de AI-angst onder hun kenniswerkers duidelijk aan te pakken, zullen een 20% hoger personeelsverloop ervaren.

“Organisaties moeten hun AI-inspanningen richten op het vergroten van het personeelsbestand om de productiviteit en kwaliteit van het werk te verbeteren, in plaats van op rolautomatisering”, aldus Plummer. “Blijf geworteld in wat de technologie wel en niet kan bieden, want er blijft een aanzienlijke hoeveelheid hype bestaan die de verwachtingen van het bestuur beïnvloedt.”

In 2026 zal 30% van de werknemers digitale charismafilters gebruiken om voorheen onbereikbare vooruitgang in hun carrière te bereiken.

Een digitaal charismafilter stimuleert en sorteert communicatie om deze meer sociaal effect te gevenIk ben in verschillende situaties. Ze zorgen voor een duwtje in de rug op het moment van en voor en na interacties om leiders en collega’s effectiever te maken in de sociale omstandigheden waarin ze willen excelleren. Digitale charismafilters zullen de mogelijkheden van organisaties verbeteren om het personeelsbestand uit te breiden met meer diverse werknemers.

“Organisaties kunnen hun talentpool uitbreiden door het gebruik van digitale charismafilterassistenten in te zetten om de congruentie van interacties in alle fasen van rekrutering en werkgelegenheid te verbeteren”, aldus Plummer. “Versnel de toegang tot digitale charisma-assistenten door bedrijfsproductiviteit en applicatieleveranciers onder druk te zetten over hoe zij deze mogelijkheden in hun roadmaps opnemen.”

Tegen 2027 zal 25% van de Fortune 500-bedrijven actief neurodivergerend talent rekruteren onder aandoeningen als autisme, ADHD en dyslexie om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

“Organisaties die neurodivergerend talent inhuren en behouden zullen een grotere medewerkersbetrokkenheid, productiviteit en innovatie binnen het hele personeelsbestand ervaren”, aldus Plummer.

Fortune 500-bedrijven investeren al in wervingsprogramma’s voor neurodiversiteit en zien gevolgen voor de betrokkenheid en bedrijfsresultaten. Organisaties moeten een outreachprogramma opzetten om de vindbaarheid van neurodivers talent te vergroten. Versnel de inspanningen door gebruik te maken van best practices van experts en lessen van toonaangevende organisaties die al aan neurodiversiteit werken.

“Betrek neurodivergente mensen in leidinggevende posities binnen bedrijven”, aldus Plummer. “Het hebben van openlijk neurodivergerend leiderschap bevordert een cultuur van inclusiviteit en kan de meest waardevolle actie zijn vanuit het perspectief van neurodivergerende werknemers.”

Tot 2026 zal 30% van de grote bedrijven over een speciale business unit of verkoopkanalen beschikken om toegang te krijgen tot de snelgroeiende klantenmarkten voor machines.

Machineklanten zullen een hervorming van belangrijke functies zoals supply chain, verkoop, marketing, klantenservice, digitale handel en klantervaring afdwingen. In 2025 zal ruim 25% van de verkoop- en servicecentra in grote organisaties telefoontjes van machineklanten beantwoorden.

“Machineklanten zullen hun eigen verkoop- en servicekanalen nodig hebben omdat ze transacties met hoge snelheid uitvoeren en het volume aan beslissingsvariabelen dat ze gebruiken de menselijke capaciteiten ver te boven gaat”, aldus Plummer. “Machineklanten zullen andere talenten, vaardigheden en processen nodig hebben die misschien niet bestaan in een mens-klantgerichte divisie.”

In 2028 zullen er vanwege het tekort aan arbeidskrachten meer slimme robots zijn dan eerstelijnswerkers in de productie, de detailhandel en de logistiek.

De meeste productie-, retail- en logistieke bedrijven kunnen niet genoeg mensen vinden of behouden om hun dagelijkse activiteiten te ondersteunen. Dit zal ervoor zorgen dat supply chain-organisaties de komende tien jaar moeite zullen hebben om voldoende eerstelijnswerkers te vinden. Robots zullen deze leemte helpen opvullen. Uit een onderzoek van Gartner uit december 2022 bleek dat 96% van de werknemers in de supply chain-technologie cyber-fysieke automatisering heeft geïmplementeerd of van plan is dit te doen, en dat 35% al robots heeft ingezet, waarbij 61% aan het experimenteren is of zich midden in de eerste implementatie bevindt.

In 2028 zullen er vanwege het tekort aan arbeidskrachten meer slimme robots zijn dan eerstelijnswerkers in de productie, de detailhandel en de logistiek.

“Robottechnologie ontwikkelt zich snel, waardoor robots levensvatbaar worden voor een groeiend aantal eerstelijnsbanen, van de fabrieksvloer tot het magazijn, de winkel en daarbuiten”, aldus Plummer.

In 2026 zal 50% van de G20-leden te maken krijgen met maandelijkse elektriciteitsrantsoenering, waardoor energiebewuste bedrijfsvoering een concurrentievoordeel of een groot risico op mislukking zal opleveren.

De verouderende netwerkinfrastructuren beperken de mogelijkheid om elektriciteitsopwekkingscapaciteit toe te voegen, maar de vraag naar elektriciteit blijft toenemen. Bedrijven beoordelen de energieprijs en toegankelijkheid als een concurrentievermogen, wat betekent dat stabiele toegang tot elektriciteit voor klanten een concurrentievoordeel zal worden. Daarom creëren leidinggevende leiders energiebewuste activiteiten door middel van optimalisatie en directe investeringen in energieopwekking.

“Maak gebruik van energie-efficiëntie om concurrentievoordeel op de lange termijn te creëren door het energieverbruik structureel te verminderen”, aldus Plummer. “Beoordeel bedrijfsinvesteringen door de huidige en toekomstige verwachte energiekosten mee te nemen.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant