Home Bots & Business Future of Business Technology: VMware over innovatie

Future of Business Technology: VMware over innovatie

door Marco van der Hoeven

Als organisaties willen innoveren, dan zouden ze IT moeten zien als business enabler. Kenneth del Rio van Heese, senior-manager business partners & alliances Benelux bij VMware, raadt daarom aan in een businesscase voor innovatieve IT-projecten alle facetten te bekijken: van financiën, efficiëntie tot nieuwe producten en klanttevredenheid. Het draaiende houden van legacy vergt alleen vaak te veel energie en geld, dat anders aan innovatie besteed had kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

Eigenlijk denken vrijwel alle organisaties na over hoe ze kunnen innoveren met behulp van technologie, vertelt Kenneth del Rio van Heese. Alleen kan de reden waarom ze digitaal willen transformeren, verschillen. Waar het uitgangspunt van commerciële organisaties is dat ze willen voorlopen op de concurrent en wendbaarheid nastreven, willen niet-commerciële vooral tegemoetkomen aan de wensen van hun burgers en het verbeteren van patiëntenzorg tegen lagere kosten.

Del Rio van Heese: ‘Ook bij niet-commerciële organisaties zie je een enorme innovatiedrang. Kijk bijvoorbeeld naar gemeenten die echt handen en voeten geven aan de digitale overheid. Of ziekenhuizen: die ernaar streven om patiënten beter te bedienen, alsook het personeel van de juiste middelen te voorzien om patiënten ook daadwerkelijk de aandacht te kunnen geven die ze verdienen. Bij academische ziekenhuizen willen ze overdag de capaciteit gebruiken om het personeel een virtual desktop aan te bieden en ’s nachts diezelfde rekenkracht gebruiken om onderzoeksdata sneller te kunnen verwerken om tot nog betere behandelingen te komen.’

Innovatiedromen

Er zijn legio redenen waarom de innovatiedromen geen werkelijkheid worden. ‘De drie belangrijkste redenen waarom bedrijven beperkt worden in hun innovatiekracht, hebben allemaal impact op elkaar. Te beginnen met legacy: organisaties die verouderde IT-systemen hebben draaien, zijn veel geld kwijt aan het laten branden van de lichten.’

De verouderde systemen hebben impact op beperkingsfactor twee: het aantrekken van de juiste mensen. Het is bijna een kip- en eiverhaal: ‘Op het moment dat je niet kan innoveren, trek je moeilijker de juiste mensen aan of verlies je mogelijk jouw goede mensen. Op het moment dat je niet de juiste mensen in huis hebt, is het weer lastig om te innoveren. Maar met de juiste ambitie om te vernieuwen, trek je mogelijk nieuw talent aan en die ambitie moet je dan vervolgens wel waar kunnen maken.’

Het laatste obstakel om te innoveren, onlosmakelijk verbonden met de vorige twee, is de visie en ambitie in de inzet van budget. ‘Als IT nog wordt gezien als kostenpost, dan is het lastig om budget vrij te maken voor innovatie. Als technologie wordt gezien als business enabler, dan is een businesscase voor innovatie snel gemaakt. Voor innovatieve IT-projecten moet de businesscase alle facetten bekijken: van efficiëntie in de infrastructuur en IT-operatie, de financiële voordelen van licentiemodellen tot aan de gerealiseerde waarde, doordat je sneller nieuwe diensten kan uitrollen en hogere klanttevredenheid realiseert.’

IT als business enabler

Als een organisatie technologie wil aanwenden voor nieuwe business opportunities, dan begint dat met het opnemen van technologie in de bedrijfsstrategie. Als de CIO bijvoorbeeld niet aan de CFO, maar aan de COO of CEO zou rapporteren, dan zou IT wellicht minder op puur en alleen kosten worden afgerekend. Als de CIO samen met de leverancier aannemelijk kan maken dat een investering in technologische middelen van tien miljoen euro in potentie een waarde voor de business kan genereren die het twintigvoudige betreft, dan helpt dat om consensus te creëren over de richting.’

VMware wordt door haar partners ondersteund om organisaties te overtuigen dat IT een business enabler is. ‘Door op boardniveau te spreken over business- en IT-alignment kunnen onze partners met de CIO een positieve businesscase opzetten. Samen geven we de case vorm door de technologie te implementeren en de toepassing binnen de klantorganisatie te borgen, zodat die beloofde resultaten ook daadwerkelijk worden behaald.’

Future is software

Hoe organisaties de bovenstaande obstakels het hoofd bieden, is uiteraard per geval verschillend, maar VMware legt de basis voor een toekomstbestendig, innovatief bedrijf, aldus Del Rio van Heese. ‘The future is software en dat zie je ten voeten uit in het platform dat VMware biedt. Onze oplossing ligt in de brede laag tussen hardware en applicaties in en dat brengt een aantal grote voordelen met zich mee.’

‘De kern van onze propositie is dat wij dezelfde digital foundation bieden waarmee de IT-afdeling met dezelfde tools voor elke applicatie, elke cloud en elk apparaat overweg kan. Dat geeft organisaties enorme controle en flexibiliteit. Organisaties kunnen zo sneller innoveren en daarvoor hoeven ze geen nieuwe experts aan te nemen. Met dezelfde kennis kunnen ze groeien van een intern datacenter naar een public cloud, van vaste werkplekken naar een flexibele werkomgeving, een gedegen platform voor moderne applicaties bieden aan het groeiende aantal in-house ontwikkelaars.’

Geen slotgracht meer

Een ander belangrijk voordeel aan deze software gedreven aanpak is de manier waarop je beveiliging kan inrichten. ‘De ouderwetse manier, waarin je je tegen alle mogelijke bedreigingen wil weren, staat gelijk aan het graven van een slotgracht om elk onderdeel van je IT-infrastructuur. Zeer arbeidsintensief, uiterst kostbaar en tegenwoordig niet meer effectief. Je weet namelijk niet meer waar bedreigingen vandaan komen. Of welke nieuwe methodes in omloop komen die jouw firewalls kunnen omzeilen.’

‘Beveiliging anno 2020 in de wereld van cloud en mobility volgt enkele basisprincipes: ten eerste goede educatie voor alle gebruikers, omdat ze vaak de zwakste schakels zijn. Daarnaast zorg je dat de basis van je ‘cyberhygiëne’ op orde is: een policy op basis van least privilege, microsegmentatie, encryptie en multi-factor authenticatie en altijd up to date zijn. De volgende stap is je te richten op het beschermen van de individuele kritische applicaties. Je bepaalt wat rond die applicaties de goede situatie is en acteer je vervolgens als je afwijkingen constateert.’

‘Doordat VMware zich op de laag tussen hardware en applicaties bevindt, kun je deze aanpak toepassen op alle elementen van jouw omgeving. Zo kun je alles van datacenter tot cloud-omgeving, van netwerk tot aan de kassasystemen aan de edge en gebruikers met devices volledig geïntegreerd beveiligen.’

Wegnemen van complexiteit

‘Complexiteit kan een rem zijn op innovatie. Wat VMware doet, is het wegnemen van complexiteit, voor IT-afdeling, de eindgebruiker en de business. Dat brengt als voordeel met zich mee dat nieuwe innovaties zoals IoT, Edge Computing of AI met dezelfde kennis als een digitale workspace opgezet kan worden. De digitale omgeving en operationele tools zijn er al klaar voor. Zo kunnen organisaties sneller tegen minder kosten innoveren, waardoor waarde sneller aan de klant, burger of patiënt wordt geleverd. En die organisaties zullen uiteindelijk de concurrentiestrijd overleven.’

Misschien vind je deze berichten ook interessant