Home Bots & Business FOBT: ‘Innovatie is slimme keuzes maken en goed combineren’

FOBT: ‘Innovatie is slimme keuzes maken en goed combineren’

door Marco van der Hoeven

Vaak zijn de onderdelen voor een innovatieve oplossing al aanwezig in een organisatie. In andere gevallen is er een goede technische oplossing beschikbaar. Het is vooral belangrijk de juiste keuzes te maken, en de juiste ingrediënten te combineren om tot innovatie te komen. Daar is de juiste infrastructuur voor nodig. Dat is wat Enable-U mogelijk wil maken, zegt Frank Arts, CEO van Enable-U in dit interview.

“Innovatie begint bij het toelaten en stimuleren van diversiteit”, zegt Frank Arts, CEO van Enable-U stellig. “En dan bedoel ik dat in een brede zin. Hoe meer smaken en ingrediënten je immers hebt, hoe meer gerechten je daarmee kunt bereiden. En tevens denk ik dat je open moet staan voor vragen en problemen die je nog niet kent, waar je nog niet eerder over nagedacht hebt. Sta open voor behoeftes die je nog niet eerder bent tegengekomen.”

“Het vervolg is ervoor zorgen dat je al die smaken op een goede manier kunt combineren. Elke oplossing, voor elk probleem en elk nieuw plan, is altijd gebouwd op zaken die er al waren. Ze worden eigenlijk gevormd door een nieuwe manier van combineren van de oude elementen. En dat ‘anders combineren van bestaande elementen’ is precies hetgeen dat wij mogelijk willen maken. Wij helpen organisaties met innoveren door ze nieuwe combinaties te laten maken.”

Data

Daarbij is het vooral zaak om de juiste keuzes te maken met data. “Bij applicatielandschappen gaat het erom dat je per functie keuzes kunt maken over welk data-element je waar vandaan haalt. Moet je de gegeven ophalen uit een systeem dat je al hebt, of uit een nieuwe SAAS applicatie? Van een bestaande leverancier of juist van een nieuwe partij? Daar wil je vrij uit kunnen kiezen, om zo optimaal mogelijk te kunnen combineren.”

Nog een stap verder is het betrekken van ‘dingen’ of ‘apparaten’ in die informatie-architectuur. “De triggers en gegevens die daaruit voortkomen wil je kunnen gebruiken in je functionele processen. Ook kunstmatige intelligentie speelt hierbij een steeds grotere rol. Door dit allemaal onderdeel te laten zijn van je informatie-palet creëer je de diversiteit die benodigd is voor innovatie.”

Technische uitdagingen

Het maken van die nieuwe combinaties zorgt wel voor technische uitdagingen. “Het is zeker niet makkelijk. Het format waarin data zijn opgeslagen verschilt nogal eens, en ook zaken als eigenaarschap en de definitie van data spelen een rol. En dan heb ik het nog niet eens over zaken als privacywetgeving en authenticatiemechanismen.”

“Wanneer het dan gelukt is om een combinatie mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat het blíjft werken. Helaas is er niets statisch in de wereld, dus je moet het hele construct van combinaties constant blijven onderhouden. Je moet het zo bouwen dat je elementen kunt vervangen of aanpassen zonder dat alles stilvalt.”

Mensen

Maar innovatie is meer dan alleen technologie. Zeker bij AI komen vraagstukken over ethiek al snel op tafel. “Het is belangrijk om daarover na te denken. Mijn mening is dat je uitermate voorzichtig moet zijn met leunen op AI. Want zelfs wanneer ‘verborgen verbanden’ die binnen gegevens bestaan door AI worden blootgelegd, wil dat nog niet zeggen dat je die verbanden ook moet gebruiken. Sterker nog: ik denk dat je op heel veel plekken waar we nu van plan zijn om AI toe te gaan passen juist niet zou moeten automatiseren.”

Hij noemt als voorbeeld chatbots. “Natuurlijk zijn die behulpzaam om een voorsortering te maken, bijvoorbeeld om de juiste afdeling aan de telefoon te krijgen. Maar wie vindt het nou fijn om geholpen te worden door een robot? Persoonlijk haat ik dat. En uit onderzoek blijkt ook dat juist overal waar we proberen AI in te zetten om menselijk gedrag na te bootsen, het daar enorm veel pijn doet in de relaties met je klant. We moeten dus de menselijke kracht om emoties te laten meewegen niet onbenut laten. Ook in de toekomst niet. Daarom geloof ik ook dat er heel veel werk zal blijven voor mensen.”

Actoren

In de toekomstige business zal ook Blockchain een grotere rol spelen. “Ik denk, zoals iedereen inmiddels weet, dat die nog heel wat schatten in zich heeft. Daarnaast verwacht ik dat het Internet of Things nog een enorme vlucht zal nemen. Dat zal met name in de landbouw heel hard gaan. Maar ook in de sector logistiek en vervoer zullen veel processen automatisch gestart worden. De trigger om het proces te starten ligt dan niet meer bij een mens, maar bij gebeurtenissen die opgemerkt worden door sensoren.”

“En als je dan nog één stap verder denkt, geloof ik dat die things’ ook steeds meer autonoom met de buitenwereld gaan interacteren, als onderdeel van een proces dat al gestart is. De sensoren worden dan zelf actoren. En daarmee zijn het veel interessantere objecten, die uiteindelijk een eigen waarde vertegenwoordigen.”

Defensief

Een beetje meer durf zou volgens hem wel mogen. “Als er veranderingen worden doorgevoerd is het vaak omdat het moet, bijvoorbeeld om compliant te blijven met nieuwe wetgeving. Ik noem dat ‘defensieve innovatie’. Wat veel mooier zou zijn is als organisaties één bepaald probleem centraal stellen en dan met stakeholders kijken naar de juiste oplossing. Vervolgens kun je van daaruit proberen los te komen van de beperkingen die we denken te hebben.”

“Vooral ook in kaart brengen welke elementen van de mogelijke oplossingen je al in huis hebt. Je zult dan vrijwel altijd zien dat je een heel eind komt met het simpelweg anders combineren van reeds bestaande elementen. Dat is bovendien duurzaam: hergebruik van bouwstenen die er al zijn. En door gebruik te maken van wat je al hebt kun je sneller innovaties doorvoeren. Voorwaarde voor deze methode van innoveren is echter wel dat je beschikt over een infrastructuur die het maken van nieuwe combinaties met bestaande componenten mogelijk maakt. Maar als je die infrastructuur hebt, ben je klaar voor de toekomst.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant