Home Bots & Business Dit jaar forse stijging van investeringen in RPA

Dit jaar forse stijging van investeringen in RPA

door Marco van der Hoeven

Het jaar 2020 belooft een goed jaar te worden voor Robotic Process Automation (RPA). 66 procent van de bedrijven verwacht dit jaar de investeringen in RPA te verhogen met minimaal vijf procent. Dit is een van de conclusies uit het rapport The Future of Work Is Still Being Written, But Who Is Holding the Pen? van onderzoeksbureau Forrester. In dit onderzoek bespreken hun analisten de invloed van technologieën als AI en RPA op bedrijven en hun medewerkers, en hoe zij zich voorbereiden op een nieuw manier van werken.

Bedrijfsresultaat

Automatisering verandert bedrijven wereldwijd ingrijpend. De daaruit voortvloeiende hogere productiviteit en betere efficiëntie beïnvloeden het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Inzicht in de gevolgen van automatisering op de werkplek is er echter nog maar nauwelijks. |Maar dat ze er zijn is duidelijk: automatisering leidt tot zorgen over banen, vaardigheden, lonen en de aard van het werk zelf.

Arbeidsbeleving

Forrester Consulting wilde met het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van RPA-leverancier UiPath, meer inzicht krijgen in de invloed van automatisering op de arbeidsbeleving van werknemers en de manier waarop bedrijven in staat zijn zich voor te bereiden op de veranderende ´toekomst van werk´. Forrester ondervroeg daarvoor 270 beslissers bij organisaties in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

De belangrijkste conclusies zijn:

Investeringen in automatisering zullen stijgen

86 procent van de respondenten zegt dat verbeterde klantervaring een zakelijke doelstelling van ´kritiek´ of ´hoog´ belang is, om de komende twaalf maanden te realiseren. Automatisering – met name RPA – stelt bedrijven in staat hun klanten een betere dienstverlening te bieden, die de daadwerkelijke aankoop (conversie) en omzet omhoog zal stuwen. Daarnaast stelt automatisering bedrijven in staat kosten terug te dringen, zich in de markt te onderscheiden en de medewerkerstevredenheid te verbeteren ‑ wat allemaal de hoogste prioriteit heeft onder de onderzoeksrespondenten. 66 procent van de onderzochte bedrijven zal zijn RPA-software-uitgaven de komende 12 maanden met minstens vijf procent verhogen.

Automatisering beïnvloedt functies op diverse manieren

In 2030 zullen er banen verdwenen zijn, zullen er banen bij gekomen zijn en zullen er banen veranderd zijn – maar slechts weinig banen zullen nog onaangedaan voortbestaan. Om te kunnen profiteren van ´de toekomst van werk´, moeten bedrijven klaar zijn voor de ontwrichting die automatisering teweeg zal brengen, van elke baan en op elk niveau.

De kloof in digitale vaardigheden is een zorg voor alle medewerkers

De voortschrijdende automatisering zal sommige medewerkers motiveren om hartstochtelijke ambassadeurs van de veranderingen te worden, terwijl anderen weigerachtig zullen zijn om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. 41 procent van de respondenten zegt dat medewerkers bang zijn dat hun digitale vaardigheden misschien niet aansluiten bij wat hun baan in de toekomst nodig heeft, terwijl 53 procent zegt dat medewerkers zich zorgen maken over of zich bedreigd voelen door de groeiende complexiteit van taken die zij op zich af zien komen.

Automatiseringsonderwijs door de werkgever, stimuleert de carrièreperspectieven.

Bedrijven die investeren in automatisering, zouden ook moeten investeren in opleidingen voor medewerkers. Training van medewerkers door hen vakopleidingen aan te bieden en aan te moedigen zichzelf digitaal te kwalificeren, helpt de vrees voor automatisering te overwinnen en die als kans te zien om de productiviteit op te stuwen.

Op 6 februari om 1500 uur organiseren Forrester en UiPath het webinar RPA, AI en de toekomst van werk. Hierin zullen de belangrijkste conclusies van het onderzoek worden besproken.

Misschien vind je deze berichten ook interessant