Home Bots & Business Dataiku: De zes belangrijkste trends op het gebied van AI, ML en MLOps

Dataiku: De zes belangrijkste trends op het gebied van AI, ML en MLOps

door Pieter Werner

In het afgelopen jaar zijn de ontwikkelingen op het gebied van enterprise AI in een stroomversnelling geraakt door de toegenomen vraag naar data- en technologie-gedreven oplossingen. Dataiku, een platform voor enterprise artificial intelligence (AI) en machine learning (ML), voorspelt een aantal trends die de komende jaren veel invloed zullen hebben op de werkzaamheden van data scientists en analisten en het concurrentievermogen van grote organisaties.

1. Overheden gaan op het gebied van wet- en regelgeving rekening houden met machine learning
De Europese Unie loopt voorop als het gaat om het opstellen van wetgeving over het aanvaardbaar gebruik van verschillende vormen van AI. Het gaat hierbij niet alleen over het verminderen van de inzet van AI, maar juist ook om het mogelijk maken van nuttige toepassingen. Denk hierbij aan de inzet van gezichtsherkenning die momenteel wordt beperkt door regelgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. Duidelijk is dat bedrijven bij het toepassen van ML meer rekening moeten gaan houden met wet- en regelgeving.

2. Focus op inzet van ‘responsible AI’ in de gehele organisatie  
Organisaties stellen niet langer de vraag ‘wat is ‘responsible AI?’’, maar zullen zich focussen op ‘hoe kunnen we AI op een verantwoorde manier inzetten?’. In 2021 is het niet langer nodig om uit te leggen dat het belangrijk is om op een verantwoorde manier met AI om te gaan. De uitdaging ligt er veel meer in hoe op een goede manier te bepalen wat ‘responsible AI’ betekent voor verschillende functies binnen een organisatie, zoals een data scientist en een analist. Ook zullen organisaties ervoor kiezen om een framework op te zetten met regels omtrent ethische kwesties en checklists om ‘responsible AI’ te waarborgen in de AI pipeline.

3. Experimenten met AI worden strategischer 
Het hele proces rond het ontwikkelen van een model staat in het teken van experimenteren. Meestal vindt er voor elke beslissing of aanname een experiment plaats of wordt er gekeken naar eerder onderzoek om de beslissing te rechtvaardigen. Experimenteren kan vele vormen aannemen, van het ontwikkelen van volwaardige, voorspellende ML-modellen tot het uitvoeren van statistische tests of het in kaart brengen van gegevens.

Alle combinaties proberen van elke mogelijke hyperparameter levert vaak slecht herleidbare resultaten op. Maak van experimenteren daarom een strategische beslissing: heeft dit toegevoegde waarde? Het kan hierbij bovendien erg nuttig zijn om een maximaal besteedbare tijd of computing-budget op te stellen voor experimenten. Ook een aanvaardbaarheidsdrempel voor bruikbaarheid van het model is raadzaam.

4. Organisaties gebruiken meer robuuste processen en stellen eisen aan drift-monitoring met MLOps 
‘Input drift’ is gebaseerd op het principe dat een model alleen nauwkeurig kan voorspellen als de data waarop het is getraind een juiste weerspiegeling is van de echte wereld. Dus als een vergelijking van recente verzoeken aan een geïmplementeerd model met de trainingsgegevens duidelijke verschillen laat zien, is de kans groot dat de prestaties van het model niet goed zullen zijn. Dit is de basis van ‘input drift monitoring’.

Door de pandemie is er in 2021 een flinke afwijking (‘drift’) te zien in alle sectoren. In 2021 zullen organisaties MLOps gebruiken om meer robuuste processen te creëren en strengere eisen te stellen rond drift-monitoring, zodat modellen flexibeler en nauwkeuriger zijn. Het kunnen identificeren van een afwijking is een van de belangrijkste onderdelen van een flexibele MLOps-strategie. Een onderdeel dat bovendien zorgt voor wendbaarheid voor alle AI-inspanning binnen de gehele organisatie.

5. ‘Inclusive engineering’ wordt mainstream om diversiteit te ondersteunen  
Bedrijven zullen proberen mensen aan te trekken die representatief zijn voor degenen die de algoritmen gebruiken als ze de kans op vooringenomenheid (‘bias’) echt willen verminderen en diversiteit bevorderen. Hoewel de meeste trainingsdatasets zijn ontwikkeld op basis van een klein percentage van de bevolking, zullen bedrijven nu overwegen hun toepassingsgebied uit te breiden en trainingsdatasets te ontwerpen die inclusiever zijn. Hoe inclusiever de groep die de AI-modellen en de datasets bouwt, hoe kleiner het risico op vertekening.

Om ervoor te zorgen dat diversiteit in hun AI-plannen wordt meegenomen, zullen bedrijven ‘inclusive engineering’ inzetten. Dit betekent onder andere dat ze alles in het werk zullen stellen om diverse datasets te verzamelen en te gebruiken. Hierdoor ontstaat een omgeving die meer mensen verwelkomd in de wereld van AI. ‘Inclusive engineering’ kijkt naar allerlei onderdelen van de bedrijfsvoering, van opleidingen tot recruitment.

6. Business skills worden nog belangrijker voor data scientists 
Data scientists zullen nog beter moeten leren de taal van de business te spreken om hun inzichten en voorspellingen te vertalen naar bruikbare inzichten voor de organisatie. De leveranciers van technologie zullen hun producten toegankelijker moeten maken, zodat mensen met een technische en business-achtergrond samen kunnen werken. De nadruk voor data scientists zal niet alleen liggen op hoe snel ze dingen kunnen bouwen, maar ook op hoe goed ze kunnen samenwerken met de rest van het bedrijf.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant