Home Bots in Society Beginselverklaring Global Partnership on Artificial Intelligence gepubliceerd

Beginselverklaring Global Partnership on Artificial Intelligence gepubliceerd

door Pieter Werner

De initiatiefnemers van het Global Partnership on Artificial Intelligence hebben in een beginselverklaring hun doelstellingen vastgelegd. Hierin zeggen de oprichtende dat zij zullen streven naar verantwoorde en mensgerichte ontwikkeling en gebruik van AI op een manier die consistent is met de mensenrechten, fundamentele vrijheden en gedeelde democratische waarden.

Oprichters

De oprichters zijn Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Republiek Korea, Singapore, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie.

Mensenrechten

GPAI is bedoeld als internationaal initiatief om de verantwoorde ontwikkeling en het gebruik van AI te sturen, gebaseerd op mensenrechten, inclusie, diversiteit, innovatie en economische groei. Om dit doel te bereiken, zal het initiatief proberen de kloof tussen theorie en praktijk op het gebied van AI te overbruggen door baanbrekend onderzoek en toegepaste activiteiten met betrekking tot AI-gerelateerde prioriteiten te ondersteunen.

Thema’s

In samenwerking met partners en internationale organisaties brengt GPAI vooraanstaande experts uit de industrie, het maatschappelijk middenveld, overheden en de academische wereld samen om samen te werken rond vier thema’s van de werkgroep: Verantwoordelijke AI; Gegevensbeheer; De toekomst van werk; Innovatie en commercialisering. Zij zien het ook als cruciaal dat de experts van GPAI op korte termijn ook zullen onderzoeken hoe AI kan worden gebruikt om beter te reageren op en te herstellen van COVID-19.

Het secretariaat van GPAI is ondergebracht bij de OESO.

Misschien vind je deze berichten ook interessant